hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 2510 All-in-One series - Åtgärda papperstrassel

Är det första gången du stöter på problemet, eller har det hänt förut? Klicka på den länk nedan som motsvarar ditt svar.

Felsökning vid tillfälligt papperstrassel

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
obs!
Om du inte har försökt ta bort papperet som fastnat ska du gå tillbaka till den elektroniska hjälpen och prova den lösningen först.
Lösning 1: Kontrollera att rensningsluckan sitter ordentligt fast
 1. Tryck försiktigt luckan inåt mot skrivaren tills du känner att båda spärrarna fastnar.
  Figur : Bild – Stäng rensningsluckan
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 2: Kontrollera att papperet är rätt placerat i facket
 1. Välj en pappersstorlek för att fortsätta.
  Fylla på papper i fullstorlek
  1. Fäll upp inmatningsfacket.
   Figur : Fäll upp inmatningsfacket
   Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.
   Figur : Fäll ned utmatningsfacket
   Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt vänster
   Fyll på papper:
   • Lägg i en pappersbunt i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.
    Figur : Lägg i en pappersbunt
   • Skjut pappersbunten nedåt tills det tar stopp.
   • Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.
    Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt höger
  Fylla på papper i litet format
  1. Fäll upp inmatningsfacket.
   Figur : Fäll upp inmatningsfacket
   Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.
   Figur : Fäll ned utmatningsfacket
   Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt vänster
   Ta bort alla papper från huvudfacket.
   Fyll på papper:
   • Lägg i en pappersbunt med kortsidan nedåt och utskriftssidan uppåt.
   • Skjut pappersbunten nedåt tills det tar stopp.
    obs!
    Om du använder fotopapper med perforerade flikar lägger du fotopapperet så att flikarna hamnar överst.
   • Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.
    Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt höger
  Fylla på kuvert
  1. Fäll upp inmatningsfacket.
   Figur : Fäll upp inmatningsfacket
   Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.
   Figur : Fäll ned utmatningsfacket
   Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt vänster
   Ta bort alla papper från huvudfacket.
   Fyll på kuvert:
   • Lägg i ett eller flera kuvert längst till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt. Fliken ska vara på vänster sida och vänd nedåt.
   • Skjut kuvertbunten nedåt tills det tar stopp.
   • Skjut pappersledaren för bredd åt höger mot bunten med kuvert tills det tar stopp.
    Figur : Fyll på kuvert
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 3: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Deskjet 2510 All-in-One series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

Felsökning vid ständigt papperstrassel

Prova de lösningar som räknas upp nedan om du ofta råkar ut för papperstrassel. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den troligaste lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
Lösning 1: Kontrollera vanliga orsaker till "papperstrassel"
 1. Kontrollera att du redan har provat alla lösningar som räknas upp nedan. Om du behöver mer anvisningar kan du bläddra tillbaka till början av sidan och välja alternativet Det är första gången/det inträffar ibland.
  • Ta bort papperet som har fastnat. (Om du vill ha närmare anvisningar, gå till skrivarhjälpen.)
  • Kontrollera att rensningsluckan sitter ordentligt fast.
  • Kontrollera att papperet är rätt placerat i pappersfacket.
Lösning 2: Se efter om det finns pappersbitar eller skräp i enheten
 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.
 2. Kontrollera att utmatningsfacket är öppet och öppna sedan bläckpatronsluckan genom att dra den nedåt.
 3. Lys med en ficklampa för att se efter om det finns några pappersbitar eller främmande föremål inuti skrivaren och ta om möjligt bort dem.
 4. Om du inte når allt skräp eller om det är svårt att få bort det gör du så här:
  1. När skrivaren fortfarande är på kopplar du ur strömsladden, helst från vägguttaget.
   Låt utmatningsfacket vara nedfällt och bläckpatronsluckan öppen så att du kan observera skrivaren när du slagit på strömmen igen.
   Vänta i ca 30 sekunder innan du ansluter strömsladden igen.
   Observera det främre åtkomstområdet när skrivaren startar. Pappersmatningsvalsarna kommer att snurra och eventuellt lossar några av pappersbitarna eller så kan du åtminstone se var det kan finnas skräp.
   Om skrivaren inte slås på automatiskt trycker du på På-knappen.
     varning!
   Stick inte in händer, verktyg eller andra föremål i skrivaren medan den startar. Detta kan orsaka skador.
 5. Om du lyckas rensa bort skräpet ska du lägga i papper inmatningsfacket och försöka använda skrivaren igen.
Lösning 3: Kontrollera skicket hos papperet i inmatningsfacket
 1. Se till att papperet ligger plant i facket.
 2. Kontrollera om kanterna är fläckiga, rivna, böjda eller skrynkliga.
 3. Ta bort eventuellt fläckigt eller skadat papper och fyll på facket på nytt. Försök sedan använda skrivaren igen.
 4. Så här kan du undvika papperstrassel:
  • Tryck ihop pappersledaren för bredd så att den ligger tätt mot pappersbunten. Se till att pappersledaren för bredd inte böjer pappret.
  • Låt inte utskrivna papper ligga kvar i utmatningsfacket.
  • Skjut inte in papperet för långt i inmatningsfacket.
  • Lägg inte för mycket papper i inmatningsfacket. Om facket är för fullt kan det leda till papperstrassel.
  • Undvik papper som är för tunt eller för tjockt, har en glatt struktur eller går lätt att töja ut. Sådana papperstyper kan matas in felaktigt genom pappersbanan och orsaka papperstrassel.
  • Förvara fotomaterial i sin ursprungliga förpackning i en återförslutningsbar plastpåse på ett plant underlag på ett sval och torr plats. När du ska skriva ut tar du endast ut de pappersark som du tänker använda just nu. När du är klar med utskriften lägger du tillbaka alla oanvända fotopapper i plastpåsen.
  • Låt inte oanvänt fotopapper ligga kvar i inmatningsfacket. Papperet kan böja sig, vilket kan försämra utskriftskvaliteten. Böjda papper kan även orsaka papperstrassel.
  • Blanda inte olika papperstyper och pappersstorlekar i inmatningsfacket. Hela pappersbunten i inmatningsfacket måste vara av samma storlek och typ.
  • Undvik kuvert med häftklamrar eller fönster. De kan fastna i valsarna och orsaka papperstrassel. Det är också en bra idé att stoppa in fliken i varje kuvert för att undvika trassel.
  • Se till att etikettarken inte är mer än två år gamla när du skriver ut etiketter. Etiketter på äldre etikettark kan lossna när papperet passerar genom skrivaren, vilket kan orsaka papperstrassel.
  • Använd papperstyper som rekommenderas för skrivaren.
Lösning 4: Justera pappersbunten
 1. Ändra mängden papper i bunten.
  Om pappersbunten bara innehåller lite papper lägger du till fler pappersark. Om bunten är mycket stor tar du bort en del av papperet.
 2. Jämna till buntens kanter mot en plan yta och lägg tillbaka papperet i facket.
 3. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 4. Om du fortfarande har problem följer du dessa anvisningar:
  1. Ta ut pappersbunten och lufta den så att eventuell statisk elektricitet försvinner.
   Vänd pappersbunten 180 grader och jämna till kanterna mot en plan yta.
   Lägg tillbaka papperet i facket.
   Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 5: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Deskjet 2510 All-in-One series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...