hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Installera produkten i ett trådlöst nätverk med Windows (endast trådlösa modeller)

obs!
Använd den här metoden om du inte använder HP Smart Install.
Innan du installerar skrivarens programvara kontrollerar du att skrivaren inte är ansluten till nätverket med en nätverkskabel.
Om din trådlösa router inte har funktioner för Wi-Fi Protected Setup (WPS) ber du din systemadministratör om den trådlösa routerns nätverksinställningar, eller så slutför du följande åtgärder:
 • Ta fram namnet på det trådlösa nätverket eller SSID (Service Set Identifier).
 • Ta fram säkerhetslösenordet eller krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket.

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS

Om din trådlösa router har funktioner för Wi-Fi Protected Setup (WPS) är detta det enklaste sättet att installera skrivaren i ett trådlöst nätverk.
 1. Tryck på Trådlös på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på knappen Trådlöst-menyn och sedan på knappen Wi-Fi Protected Setup.
 3. Använd någon av följande metoder för att slutföra konfigurationen:
  • Tryckknapp Välj alternativet Tryckknapp och följ anvisningarna som visas på kontrollpanelen. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa anslutningen är upprättad.
  • PIN-kod: Välj alternativet Skapa PIN-kod och följ anvisningarna som visas på kontrollpanelen. Skrivaren skapar en unik PIN-kod som du måste ange i den trådlösa routerns konfigurationsskärm. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa anslutningen är upprättad.
obs!
Om den här metoden inte fungerar kan du försöka med guiden för trådlösa inställningar på kontrollpanelen eller tillämpa USB-kabelmetoden.

Anslut produkten till ett trådlöst nätverk med hjälp av guiden Trådlös konfiguration

Om din trådlösa router inte har funktioner för WiFi-Protected Setup (WPS) kan du använda den här metoden till att installera produkten i ett trådlöst nätverk.
 1. Tryck på Trådlös på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på knappen Trådlöst-menyn och sedan på knappen Trådlös installationsguide.
 3. Produkten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och returnerar en lista med namn på nätverk (SSID). Välj SSID för din trådlösa router om det är med på listan. Om SSID för din trådlösa router inte är med på listan trycker du på knappen Ange SSID. När du uppmanas till det väljer du den nätverkssäkerhetstyp som används för den trådlösa routern. En knappsats öppnas på kontrollpanelen.
 4. Om det är WPA-säkerhet som används skriver du in lösenordet med knappsatsen.
  Om det är WEP-säkerhet som används skriver du in nyckeln med knappsatsen.
 5. Tryck på OK och vänta medan anslutningen mellan produkten och det trådlösa nätverket upprättas. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa anslutningen är upprättad.

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel

Om din trådlösa router inte har funktioner för WiFi-Protected Setup (WPS) använder du den här metoden till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk. Genom att använda en USB-kabel till att överföra inställningarna blir det enklare att skapa en trådlös anslutning. När konfigurationen är klar kan du koppla från USB-kabeln och använda den trådlösa anslutningen.
 1. Sätt in cd-skivan med programvaran i datorns cd-enhet.
 2. Följ instruktionerna på skärmen. Välj alternativet Anslut med ett trådlöst nätverk när du uppmanas till det. Anslut USB-kabeln till skrivaren när du uppmanas till det.
    varning!
  Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra så av installationsprogrammet.
 3. När installationen är slutförd skriver du ut konfigurationssidan för att säkerställa att skrivaren har ett SSID-namn.
 4. När installation är slutförd kopplar du från USB-kabeln.

Installera programvaran för en trådlös produkt som redan finns i nätverket

Om skrivaren redan har en IP-adress på ett trådlöst nätverk och du vill installera skrivarens programvara på en dator följer du följande steg.
 1. Från skrivarens kontrollpanel skriver du ut konfigurationssidan för att få fram skrivarens IP-adress.
 2. Installera programvaran från cd-skivan.
 3. Följ instruktionerna på skärmen.
 4. När du uppmanas göra det väljer du alternativet Anslut med ett trådlöst nätverk och klickar sedan på knappen Nästa.
 5. I listan över tillgängliga skrivare väljer du den som har rätt IP-adress.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...