hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro - Konfigurera facken

Konfigurera facken
Som standard används papper från fack 1. Om fack 1 är tomt tar produkten papper från fack 2 eller fack 3 om det är installerat. När du ställer in facket på skrivaren förändras värme- och hastighetsinställningarna så att du får den bästa utskriftskvaliteten för den papperstyp som du använder. Om du använder specialpapper för samtliga eller de flesta utskriftsjobb ändrar du denna standardinställning för skrivaren.
I följande tabell visas olika sätt som du kan använda fackinställningarna för dina utskriftsbehov.
Pappersanvändning
Konfigurera skrivaren
Skriva ut
Fyll på fack 1 och ett annat fack med samma papper och låt skrivaren använda papperet från det andra facket när ett av dem är tomt.
Fyll på papper i fack 1. Ingen särskild inställning krävs om standardinställningarna för typ och storlek inte har ändrats.
Skriv ut jobbet från programvaran.
Tillfällig användning av specialpapper, t.ex. tungt papper eller brevpapper, från ett fack som vanligen innehåller normalt papper.
Fyll på specialpapper i fack 1.
I programvarans dialogruta väljer du den papperstyp som stämmer med det specialpapper som fyllts på i facket innan du skickar iväg utskriftsjobbet.
Specialpapper, t.ex. tungt papper eller brevpapper, används ofta från ett fack.
Fyll på specialpapper i fack 1 och ställ in facket för papperstypen.
I programvarans dialogruta väljer du den papperstyp som stämmer med det specialpapper som fyllts på i facket innan du skickar iväg utskriftsjobbet.
Konfigurera facken
  1. Kontrollera att produkten är påslagen.
  2. Gör något av följande:
    • Kontrollpanel: Öppna menyn Systeminställn. och visa Pappersinställning. Välj det fack som du vill konfigurera.
    • Inbäddad webbserver: Klicka på fliken Inställningar och klicka sedan på Pappershantering i den vänstra menyn.
  3. Ändra den önskade fackinställningen och tryck sedan på OK eller klicka på Använd.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...