hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Snabbtangenter och specialtangenter (Windows)

Det här dokumentet avser HP-datorer med Windows.
Upptäck användbara tangentbordsfunktioner i Windows som kan göra navigering, åtgärder och funktioner snabbare och enklare.
Vanliga snabbtangenter
Använd tangentkombinationer för att utföra vanliga uppgifter i Windows.
  obs!
Windows-tangenten på tangentbordet är märkt som en Windows -lagga eller och används i många tangentkombinationer.
Åtgärd
Tangenttryckning
Resultat
Få hjälp
F1
Få hjälp om programvaran eller appen som är aktiv för närvarande. För hjälp med Windows, tryck på F1 när du är på skrivbordet i Windows.
Kopiera
Ctrl + C
Kopiera ett val till Windows urklipp för att klistra in senare.
Klistra in
Ctrl + V
Klistra in ett tidigare urklipp eller kopierat val i en app.
Klipp ut
Ctrl + X
Ta bort ett val och kopiera det till Windows urklipp för att klistra in senare.
Spara
Ctrl + S
Spara en fil från appen som för närvarande är aktiv.
Ångra en åtgärd
Ctrl + Z
Ångra senaste åtgärden i Windows. Upprepa den här knapptryckningen för att fortsätta ångra föregående åtgärder.
Fetstil text
Ctrl + B
Tillämpa fetstil för vald text medan text redigeras.
Understruken text
Ctrl + U
Stryk under text medan text redigeras.
Kursivera text
Ctrl + I
Tillämpa kursiv stil för vald text medan text redigeras.
Förstör en fil
Skift + Delete
Radera vald fil i Windows utan att först flytta den till Papperskorgen. Filen tas bort permanent.
Filegenskaper
Alt + Enter (eller dubbelklick)
Hitta snabbt en fils egenskapsinformation. Tangenttryckningen fungerar från Skrivbordet, Filutforskaren eller Utforskaren i Windows.
Skärmbild
Prt Scr (Print Screen)
Kopiera en bild av skärmen till Windows urklipp för att klistra in som grafik senare. På vissa bärbara datorer kan du behöva hålla in Fn innan du trycker Prt Scr.
Ta en bild av ett fönster
Skift + Prt Scr (Print Screen)
Kopiera en bild av det aktuella fönstret (inte hela skärmen) till Windows urklipp för att klistra in som grafik senare.
Stäng ett fönster eller en webbsida
Med fönstret aktivt, tryck på Alt + F4 (Funktionstangent F4)
Stäng det aktiva fönstret eller appen. Den här åtgärden kan vara användbar när du vill stänga en webbsida som inte har knappen Stäng fönster.
Stäng av eller starta om Windows
Med Windows-skrivbordet aktivt, tryck på Alt + F4 (Funktionstangent F4)
Öppna ett fönster där du kan välja ström-funktioner, till exempel Logga ut, Strömsparläge, Viloläge, Starta om och Stänga av.
Öppna Startmenyn eller Startskärmen
Windows-tangenten eller
Ctrl + Esc
Öppna eller Stäng startmenyn eller Startskärmen.
Öppna fönstermeny eller menyalternativ
Alt + bokstavstangenten som matchar understruken bokstav på menyn eller menyalternativet
Istället för att öppna menyerna och välja objekt inom menyer med en mus kan du använda den här tangentkombinationen.
Öppna en högerklick-meny (kontextuell)
Skift + F10 (Funktionstangent F10)
Istället för att högerklicka på ett objekt i Windows med en mus kan du använda den här tangentkombinationen.
Kör ett kommando
Windows-tangenten + R
Öppna dialogrutan Kör för att ange Windows-kommandon.
Växla mellan appar
Alt + tabb
Visa alla aktiva fönster. Växla till ett annat fönster genom att trycka på tabb-tangenten upprepade gånger medan du håller ned Alt-tangenten.
Minimera fönster
Windows-tangenten + Nedåtpil
Ta bort det aktuella fönstret utan att stänga det. Du kan öppna fönstret igen genom att klicka på ikonen.
Maximera fönster
Windows-tangenten + Uppåtpil
Ändra storleken på det aktuella fönstret till att fylla hela skärmen.
Minimera alla fönster
Windows-tangenten + M
Minimera alla aktiva fönster.
Återställ alla minimerade fönster
Windows-tangenten + Skift + M
Återställ alla aktiva fönster som minimerades till systemfältet.
Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten + U
Öppna tillgänglighetsfunktioner, till exempel skärmläsare, högkontrastskärmar, musalternativ och mycket mer.
Öppna Aktivitetshanteraren
Ctrl + Skift + Esc
Öppna verktyget aktivitetshanteraren för att övervaka aktiva program och nätverksaktivitet.
Öppna Systemegenskaper
Windows-tangenten + Pause/Break
Öppna Systemegenskaper för snabb åtkomst till grundläggande Systeminformation och länkar till andra användbara Systemverktyg.
Windows 10 genvägar
Använd tangentkombinationer för att snabbt få åtkomst till vanliga funktioner i Windows 10.
Funktion
Tangenttryckning
Resultat
Start-menyn
Windows-tangenten
eller
Ctrl + Esc
Öppna eller Stäng startmenyn eller Startskärmen.
Sök
Windows-tangenten + S (Windows 10)
Öppna en sökruta för att söka efter filer, mappar, appar, inställningar och webbplatser.
Söker efter datorer
Windows-tangenten + Ctrl + F
Hitta datorer i ett lokalt nätverk.
Diktering
Windows-tangenten + H
Öppna funktionen dikteringsinmatning.
Utforskaren
Windows-tangenten + E
Öppna ett fönster i Filutforskaren för att bläddra bland filer och mappar på datorn.
Inställningar
Windows-tangenten + I
Öppna ett Inställningsfönster där du kan ändra beteendet för funktionerna i Windows.
Anslut till enheter
Windows-tangenten + K
Öppna vyn Anslut eller Enheter för att ansluta till Bluetooth-enheter.
Lås datorn
Windows-tangenten + L
Låsa datorn för att förhindra obehörig åtkomst medan du är borta.
Skärmorienteringslåset
Windows-tangenten + O
Förhindra eller tillåta skärmen att rotera när bildskärmen roteras, om det stöds.
Avancerade inställningar
Windows-tangenten + X
Öppna menyn Avancerade inställningar.
Visa aktiva appar
Windows-tangenten + tabb
Ändra storlek och visa alla aktiva fönster för att passa proportionellt på skärmen (miniatyrvy). Använd den vyn för att snabbt se allting som för närvarande körs och för att stänga eller växla mellan fönster. Upprepa den här tangentkombinationen för att återställa fönstren till sin tidigare storlek och placering.
Windows skrivbord
Windows-tangenten + D
Dölj startskärmen eller minimera alla aktiva fönster och menyer för att visa skrivbordet. Upprepa den här tangentkombinationen för att återställa den föregående vyn.
Snäpp ett fönster
Windows-tangenten + vänsterpil eller högerpil
Flytta och ändra storlek på det aktuella fönstret till den vänstra eller högra halvan av skärmen.
Spara en skärmbild
Windows-tangenten + Prt Scr (Print Screen)
Sparar en bild av skärmen som en PNG-bildfil till en mapp med skärmbilder i ditt bildbibliotek.
Windows 8 genvägar
Använd tangentkombinationer för att snabbt få åtkomst till vanliga funktioner i Windows 8.
Funktion
Tangenttryckning
Resultat
Start-menyn
Windows-tangenten
eller
Ctrl + Esc
Öppna eller Stäng startmenyn eller Startskärmen.
Sök
Windows-tangenten + F (Windows 8)
Öppna en sökruta för att söka efter filer, mappar, appar, inställningar och webbplatser.
Söker efter datorer
Windows-tangenten + Ctrl + F
Hitta datorer i ett lokalt nätverk.
Dela
Windows-tangenten + H
Öppna menyn Dela där du kan skicka filer eller meddelanden till andra.
Utforskaren
Windows-tangenten + E
Öppna ett fönster i Filutforskaren för att bläddra bland filer och mappar på datorn.
Inställningar
Windows-tangenten + I
Öppna ett Inställningsfönster där du kan ändra beteendet av funktionerna i Windows.
Anslut till enheter
Windows-tangenten + K
Öppna vyn Anslut eller Enheter för att ansluta till Bluetooth-enheter.
Lås datorn
Windows-tangenten + L
Låsa datorn för att förhindra obehörig åtkomst medan du är borta.
Klocka
Windows-tangenten + C
Öppna klockan.
Skärmorienteringslåset
Windows-tangenten + O
Förhindra eller tillåta skärmen att rotera när bildskärmen är roterad, om det stöds.
Avancerade inställningar
Windows-tangenten + X
Öppna den menyn Avancerade inställningar.
Visa aktiva appar
Windows-tangenten + tabb
Ändra storlek och visa alla aktiva fönster för att passa proportionell på skärmen (miniatyrvy). Använd den vyn för att snabbt se allting som för närvarande körs och för att stänga eller växla mellan fönster. Upprepa den här tangentkombinationen för att återställa fönstren till sin tidigare storlek och placering.
Windows skrivbord
Windows-tangenten + D
Dölj startskärmen eller minimera alla aktiva fönster och menyer för att visa skrivbordet. Upprepa den här tangentkombinationen för att återställa den föregående vyn.
Snäpp ett fönster
Windows-tangenten + vänsterpil eller högerpil
Flytta och ändra storlek på det aktuella fönstret till den vänstra eller högra halvan av skärmen.
Spara en skärmbild
Windows-tangenten + Prt Scr (Print Screen)
Sparar en bild av skärmen som en PNG-bildfil till en mapp med skärmbilder i ditt bildbibliotek.
Windows 7 genvägar
Använd tangentkombinationer för att snabbt få åtkomst till vanliga funktioner i Windows 7.
Funktion
Tangenttryckning
Resultat
Start-menyn
Windows-tangenten
eller
Ctrl + Esc
Öppna eller Stäng startmenyn.
Utforskaren
Windows-tangenten + E
Öppna fönster Utforskaren för att bläddra bland filer och mappar på datorn.
Sök efter filer
Windows-tangenten + F
Öppna fönstret Sökresultat för att hitta en fil eller mapp på datorn.
Söker efter datorer
Windows-tangenten + Ctrl + F
Hitta datorer i ett lokalt nätverk.
Lås datorn
Windows-tangenten + L
Låsa datorn för att förhindra obehörig åtkomst medan du är borta.
Mobilitetscenter (för mobila enheter)
Windows-tangenten + X
Öppna menyn Mobilitetscenter för snabb åtkomst till funktionerna som används oftast på bärbara datorer och mobila enheter: volym, batteristatus, trådlöst nätverk, osv.
Windows skrivbord
Windows-tangenten + D
Minimera alla aktiva fönster och menyer och visa skrivbordet. Upprepa den här tangentkombinationen för att återställa den föregående vyn.
Snäpp ett fönster
Windows-tangenten + vänsterpil eller högerpil
Flytta och ändra storlek på det aktuella fönstret till den vänstra eller högra halvan av skärmen.
Tangenter med ikoner eller symboler
De flesta tangentbord har särskilda symbolen på funktionstangenterna. HP-tangentbordet kanske har extra tangenter eller knappar med ikoner. Använd det här avsnittet för att förstå innebörden av dessa ikoner och symboler.
  obs!
På de flesta bärbara datorers tangentbord måste du tryck och håll ned fn-tangenten innan du trycker på tangenten med symbolen för att utföra funktionen.
Åtgärd
Symbol
Förklaring
Aktivera trådlöst
Slå på eller av trådlöst internet. Det är vanligtvis en LED-lampa eller ett meddelande på skärmen som indikerar status för Wi-Fi: på, av eller på och inte ansluten. Den här symboltangenten slår inte på Bluetooth.
Flygplansläge
Aktivera eller inaktivera all trådlös kommunikation från datorn.
Presentationsläge
Växla till ett annat visningsläge när en extern bildskärm är ansluten.
Belys tangentbordet
Om din bärbara dator är utrustad med ett belyst tangentbord, slå på eller av tangentbordets belysning.
Sök
Öppna en sökruta för att söka efter filer, mappar, appar, inställningar och webbplatser.
Minska skärmens ljusstyrka
Minska ljusstyrkan på den inbyggda skärmen.
Öka skärmens ljusstyrka
Öka ljusstyrkan på den inbyggda skärmen.
Meny/Högerklicka
Öppna en högerklick-meny.
Kopiera
Kopiera val till urklipp. Samma som att trycka CTRL + C.
Lås datorn
Avsluta Windows och gå till inloggningsskärmen.
Sätt datorn i vänteläge
Sätt datorn i vilo-/vänteläge.
Ljudavstängning
Tysta högtalarna eller hörlurarna. Tryck igen för att tillåta ljud.
Volym ned
Minska volymen för högtalare eller hörlurar.
Volym upp
Öka volymen för högtalare eller hörlurar.
Spela/pausa medier
Spela upp eller pausa medier, till exempel musik eller videor. Den här tangenten fungerar bara när medier är aktiva.
Stoppa medier
Stoppa uppspelningen av medier, till exempel musik eller videor. Den här tangenten fungerar bara när medier är aktiva.
Hoppa över (medier)
Spelar upp nästa avsnitt eller låt av ljud eller video.
Föregående (medier)
Starta om aktuella medier från början. Om du trycker upprepade gånger, spelas föregående spår eller klipp upp.
Dela
Öppna menyn Dela där du kan skicka filer eller meddelanden till andra.
Inställningar
Öppna ett Inställningsfönster där du kan ändra beteendet av funktionerna i Windows.
Scroll Lock
Aktiverar eller inaktiverar scroll lock. Scroll lock använder piltangenterna för att flytta i ett fönster istället för att använda en mus och rullningslisten. Scroll lock används endast av några få program, t.ex Microsoft Excel.
Anslut till enheter
Öppna vyn Anslut eller Enheter där du kan ansluta till Bluetooth-enheter.
Ordna appvy
Visa appar sida vid sida för samtidig visning.
Växla mellan appar
Växla mellan öppna appar.
Visa appkommandon
Visa de appkommandon som är tillgängliga för den app som är öppen.
Lista appar
Lista appar som är öppna i bakgrunden.
Anslut till internet
Öppna standardwebbläsaren.
Vanliga frågor och svar
Svar på vanliga frågor om hur du använder utökade tangentbordsfunktioner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...