hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP TouchSmart stationära datorer - BIOS-inställningar för moderkortet F01

Använda BIOS-inställningsverktyget
BIOS (Basic Input Output System) ansvarar för att aktivera maskinvaran i datorn när datorn startas. Med BIOS-inställningsverktyget kan du ändra och lagra konfigurationsinställningar för systemet, till exempel: aktivera och avaktivera komponenter på moderkortet, konfigurera startsekvensen för systemet och anpassa energisparfunktioner.
Om du vill öppna BIOS-inställningsverktyget startar du datorn och trycker omedelbart på tangenten F10 upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills skärmen för BIOS-inställningsverktyget visas.
Välj menyskärmar genom att trycka på vänster eller höger piltangent. Använd uppåt- och nedåtpilen till att flytta upp eller ned genom listorna med objekt på menyskärmarna. Tryck på Enter om du vill välja ett objekt. För vissa objekt öppnas en undermeny när du trycker på Enter. När du har valt ett menyalternativ använder du piltangenterna till att ändra inställningen. Tryck på Esc om du vill gå uppåt från en undermeny. Hjälp visas till höger på skärmen.
  varning!
Informationen som lagras i konfigurationsprogrammet är mycket viktig och om du ändrar vissa inställningar kanske inte systemet går att använda (tills du återställer BIOS). Du bör inte ändra BIOS-inställningar såvida du inte är säker på att ändringen inte påverkar systemet negativt.
Inställningar på huvudmenyn
Figur : Huvudmenyskärmen
Huvudmenyskärmen
I följande tabell visas värden och inställningar för huvudmenyskärmen:
  obs!
Enhetsnamn och deras inställningar som visas i tabellen kan variera.
Huvudmeny
Inställningar eller visad information
Systemtid
Visar aktuell tid i formatet TT:MM:SS.
Systemdatum
Visar aktuellt datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ
System-ID
Klicka för att visa system-id-skärmen för:
Produktnamn
Serienummer
UUID
SKU-nummer
Familjenamn
Funktionsbyte
Build-ID
Språk
* Den här inställningen anger bara vilket språk som ska användas i BIOS-inställningsverktyget, inte i Windows.
English
Français
Español
Japanese
Português
Diskett A
Avaktiverat
1,44 MB 3,5"
Inte installerad
Första enheten, andra enheten osv.
Om en enhet är installerad och identifierad visas namnet på den. I annat fall visas Ingen.
Klicka på namnet på en enhet om du vill öppna undermenyn för den (se tabellen Enhetsinställningar).
Installerat minne
Här visas den totala mängden RAM som systemet kan identifiera.
Minnesbank 1, 2 osv.
Här visas mängden RAM som är installerat i motsvarande DIM-kortplats.
BIOS-revision
Här visas den aktuella BIOS-versionen och vilket datum som BIOS senast uppdaterades.
Undermenyn Enhetsinställningar (från huvudmenyn)
Inställningar
Portkonfiguration
Aktiverat
Avaktiverat
Kapacitet
Här visas enhetens storlek.
Överföringsläge
Här visas vilken typ av överföringsläge som måste användas för enheten.
SMART-stöd
SMART-felsökning efter fel på hårddisken. SMART är användbart som metod för att tidigt upptäcka om en hårddisk håller på att gå sönder. Tryck på Enter om du vill öppna SMART-menyn och köra följande test:
  • SMART statuskontroll
  • SMART kort självtest
  • SMART utökat självtest (det här testet kan ta mer än en timme att köra).
Inställningar på menyn Avancerat
Figur : Menyn Avancerat
Menyn Avancerat
Figur : Fler val på menyn Avancerat
Menyn Mer avancerat
I följande tabell visas värden och inställningar för menyn Avancerat:
  obs!
Enhetsnamn och deras inställningar som visas i tabellen kan variera.
Menyn Avancerat
Inställningar eller visad information
CPU-typ
Här visas namnet på och typen av processor.
CPU-hastighet
Här visas processorns hastighet.
Cache RAM (L1)
Här visas mängden nivå 1-cacheminne.
Cache RAM (L2)
Här visas mängden nivå 2-cacheminne.
Cache RAM (L3)
Här visas mängden nivå 3-cacheminne.
Storlek på inbyggt grafikminne
Visar storleken på det inbyggda videominnet
SATA1-styrenhet
Avaktiverat
Aktiverat
SATA1-styrenhet
IDE
AHCI
USB-portar
Öppnar undermenyn för USB-portar som visar portarna på datorn och om de är aktiverade.
Inbyggt TV-Tuner
Avaktiverat
Aktiverat
Inbyggt LAN
Avaktiverat
Aktiverat
Inbyggd LAN-start-ROM
Avaktiverat
Aktiverat
Inbyggt WLAN
Avaktiverat
Aktiverat
Administratörslösenord
Avaktiverat
Aktiverat
* Om du vill ändra den här inställningen läser du under Ändra administratörslösenord.
Lösenord för användare
Avaktiverat
Aktiverat
* Om du vill ändra den här inställningen läser du under Ändra lösenord för användare.
Ändra administratörslösenord
Välj det här alternativet om du vill ange ett lösenord.
* Om du anger ett lösenord här aktiverar du det som administratörslösenord och du kan då ange ett användarlösenord. Om du trycker på Retur utan att ange något lösenord avaktiverar du administratörslösenordet.
Ändra lösenord för användare
Välj det här alternativet om du vill ange ett lösenord.
* Den här inställningen visas bara när du har angivit ett administratörslösenord. Om du anger ett lösenord här måste alla som försöker öppna BIOS-inställningsverktyget i framtiden ange det här lösenordet. Om du inte anger något lösenord avaktiverar du användarlösenordet så att alla kan öppna BIOS utan lösenord.
Moderkortsljud
Auto
Avaktiverat (använd den här inställningen om du har ett ljudkort installerat)
Aktiverat
Inställningar på menyn Ström
Figur : Menyn Ström
Menyn Ström
I följande tabell visas värden och inställningar för menyn Ström:
  obs!
De inställningar som visas kan variera.
Menyn Ström
Inställningar eller visad information
Efter strömavbrott
Förbli avstängd
Ström på-lösenordet
Auto
WOL i S5
Avaktiverat
Aktiverat
XD (Execute Disable)
Avaktiverat
Aktiverat
Virtualiseringsteknik
Avaktiverat
Aktiverat
Inställningar på menyn Start
Figur : Menyn Start
Menyn Start
I följande tabell visas värden och inställningar för menyn Start:
  obs!
De inställningar som visas kan variera.
Menyn Start
Inställningar eller visad information
Skärmen starttidsdiagnostik
Avaktiverat
Aktiverat
* Om du aktiverar den här funktionen byter du ut skärmen med HP- eller Compaq-logotypen mot en startskärm där meddelanden om startstatus visas snabbt.
Prioritet för startenheter:
Om du väljer Prioritet för startenheter öppnas en undermeny där du kan välja ordningen för de typer av startenheter som finns i systemet. Om du exempelvis väljer gruppen CD-ROM som 1:a startenhet innebär det att systemet först kontrollerar om det finns en startbar skiva i CD-/DVD-enheten.
Inte installerad visas för enhetsgrupper om det inte finns någon enhet av den typen installerad i systemet. Om det finns en installerad enhet så kan du aktivera eller avaktivera gruppen. Enhetsgrupperna är:
Prioritet för startenheter (från menyn Start)
Inställningar
1:a startenhet
CD-ROM
2:a startenhet
HDD
3:e startenhet
Diskett
4:e startenhet
Nätverk
Startordning för gruppen diskett
Inte installerad
Startordning för gruppen CD-ROM
HP CDDVDW TS-T633P
Startordning för HDD
Hitachi HDS721032C
Startordning för gruppen nätverk
Realtek PXE B03 D00
Inställningar på menyn Avsluta
Figur : Menyn Avsluta
Menyn Avsluta
I följande tabell visas värden och inställningar för menyn Avsluta:
  obs!
De inställningar som visas kan variera.
Val på menyn Avsluta
Funktion
Avsluta och spara ändringar
Sparar alla ändringar som gjorts på övriga skärmar och avslutar BIOS-inställningsverktyget.
Avsluta utan att spara ändringar
Avslutar utan att några ändringar i BIOS tillämpas.
Återställ standardinställningar
Återställer alla ändrade standardvärden.
Spara inte ändringar
Bortser från alla BIOS-ändringar som gjorts under sessionen. BIOS-inställningsverktyget avslutas inte.
Spara ändringar
Sparar alla BIOS-ändringar som gjorts under sessionen. BIOS-inställningsverktyget avslutas inte.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...