hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - Installera produkten i ett trådlöst nätverk med Windows (endast trådlösa modeller)

Innan du installerar skrivarens programvara kontrollerar du att skrivaren inte är ansluten till nätverket med en nätverkskabel.
Om din trådlösa router inte har funktioner för Wi-Fi Protected Setup (WPS) ber du din systemadministratör om den trådlösa routerns nätverksinställningar, eller så slutför du följande åtgärder:
 • Ta fram namnet på det trådlösa nätverket eller SSID (Service Set Identifier).
 • Ta fram säkerhetslösenordet eller krypteringsnyckeln för det trådlösa nätverket.

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS

Om din trådlösa router har funktioner för Wi-Fi Protected Setup (WPS) är detta det enklaste sättet att installera skrivaren i ett trådlöst nätverk.
 1. Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern.
 2. Tryck på och håll ned knappen Trådlös på skrivarens kontrollpanel i två sekunder. Släpp knappen när lampan för trådlös anslutning börjar blinka.
 3. Vänta i upp till två minuter medan skrivaren upprättar en nätverksanslutning till den trådlösa routern.
obs!
Om den första metoden inte fungerar provar du med att använda det trådlösa nätverket med hjälp av USB-kabelmetoden.

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med WPS genom att använda kontrollpanelens menyer

 1. Tryck på knappen Trådlöst på skrivarens framsida. Kontrollera i kontrollpanelens teckenfönster om Trådlöst-menyn har öppnats. Utför följande steg om den inte har det:
  1. Tryck på knappen OK på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
  2. Öppna följande menyer:
   • Nätverksinst.
   • Trådlöst-menyn
 2. Välj WPS-inställningar.
 3. Använd någon av följande metoder för att slutföra konfigurationen:
  • Tryckknapp: Välj alternativet Tryckknapp och följ anvisningarna som visas på kontrollpanelen. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa anslutningen är upprättad.
  • PIN-kod: Välj alternativet Skapa PIN-kod. Skrivaren skapar en unik PIN-kod som du måste ange i den trådlösa routerns konfigurationsskärm. Det kan dröja några minuter innan den trådlösa anslutningen är upprättad.
obs!
Om den första metoden inte fungerar provar du med att använda det trådlösa nätverket med hjälp av USB-kabelmetoden.

Anslut skrivaren till ett trådlöst nätverk med en USB-kabel

Om din trådlösa router inte har funktioner för WiFi-Protected Setup (WPS) använder du den här metoden till att konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk. Genom att använda en USB-kabel till att överföra inställningarna blir det enklare att skapa en trådlös anslutning. När konfigurationen är klar kan du koppla från USB-kabeln och använda den trådlösa anslutningen.
 1. Sätt in cd-skivan med programvaran i datorns cd-enhet.
 2. Följ instruktionerna på skärmen. Välj alternativet Anslut med ett trådlöst nätverk när du uppmanas till det. Anslut USB-kabeln till skrivaren när du uppmanas till det.
    varning!
  Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra så av installationsprogrammet.
 3. När installationen är slutförd skriver du ut konfigurationssidan för att säkerställa att skrivaren har ett SSID-namn.
 4. När installation är slutförd kopplar du från USB-kabeln.

Installera programvaran för en trådlös produkt som redan finns i nätverket

Om skrivaren redan har en IP-adress på ett trådlöst nätverk och du vill installera skrivarens programvara på en dator följer du följande steg.
 1. Från skrivarens kontrollpanel skriver du ut konfigurationssidan för att få fram skrivarens IP-adress.
 2. Installera programvaran från cd-skivan.
 3. Följ instruktionerna på skärmen.
 4. När du uppmanas göra det väljer du alternativet Anslut med ett trådlöst nätverk och klickar sedan på knappen Nästa.
 5. I listan över tillgängliga skrivare väljer du den som har rätt IP-adress.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...