hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - FCC-bestämmelser

FCC-bestämmelser
Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att skydda mot skadliga störningar i hemmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det går emellertid inte att garantera att inga störningar förekommer i någon viss installation. Om denna utrustning skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att du stänger av utrustningen och sedan slår på den igen, uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningarna genom att vidta någon av följande åtgärder:
 • Rikta om eller flytta mottagarantennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag som är kopplat till en annan grupp än vad mottagaren är kopplad till.
 • Fråga din återförsäljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker.
  obs!
Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.
Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass B i del 15 av FCC-bestämmelserna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...