hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skrivare i HP Laserjet 1018-, 1020- och 1022-serierna - Skrivaren plockar inte upp papper från inmatningsfacket

Problem:
Produkten plockar inte upp papper från inmatningsfacket.
Lösning
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Lösning ett: Avaktivera manuellt matningsläge
Följ stegen nedan för att kontrollera att Av är angivet för det manuella matningsläget.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att se till att produkten är på. Den gröna strömindikatorn lyser när enheten är påslagen.
 2. Öppna fönstret Egenskaper för produkten:
  • Windows XP: Klicka på Start, sedan på Skrivare och fax, högerklicka på HP LaserJet 10xx-serien och sedan på Egenskaper.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud, klicka på Skrivare, högerklicka på HP LaserJet 10xx-serien och välj sedan Egenskaper.
  • Windows 2000: Klicka på Start, klicka på Skrivare och fax, högerklicka på HP LaserJet 10xx-serien och välj sedan Egenskaper.
 3. I fönstret Egenskaper, välj fliken Papper/kvalitet, välj Automatisk eller lämpligt fack från listrutan Källan är: och klicka på Verkställ.
    obs!
  Välj inte Manuell matning från listrutan.
 4. Klicka Verkställ för att acceptera inställningarna och klicka på OK så stängs fönstret Egenskaper.
 5. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Kontrollera pappersledarna på inmatningsfacket
Följ de här stegen för att kontrollera att anpassningen av pappersledarna på inmatningsfacket är korrekt. Om pappersledarna ligger för tätt kan papperet fastna i facket och då matas det inte in i produkten.
 1. Ta bort alla papper från inmatningsfacket.
 2. Bläddra igenom pappersbunten och jämna till kanterna mot en plan yta.
 3. Dra ut pappersledarna till deras yttersta läge.
  Figur : Dra ut pappersledarna
 4. Lägg pappersbunten i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
 5. Skjut in pappersledarna så att de ligger tätt mot buntens kanter.
  Figur : Justera pappersledarna
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Rengör plockvalsen
Smuts eller sot som lagras på plockvalsen kan göra att papperet matas in i produkten felaktigt eller inte alls. Gör så här för att rengöra plockvalsen.
  varning!
Om du inte genomför den här proceduren korrekt kan skrivaren skadas.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
 2. Dra ut strömsladden på produktens baksida.
  Figur : Koppla bort strömsladden
 3. Vänta tills skrivaren har svalnat.
 4. Öppna luckan till tonerkassetten och ta sedan ut den.
    varning!
  För att skydda tonerkassetten från skador ska du minimera dess exponering för direkt ljus. Täck över tonerkassetten med ett pappersark.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 5. Sök rätt på plockvalsen.
   Figur : Plockvals
  1. Plockvals
 6. Lossa de små, vita flikarna på var sida av plockvalsen och rotera sedan plockvalsen mot framsidan av produkten.
  Figur : Frigör plockvalsens flikar
 7. Dra försiktigt plockvalsen uppåt och sedan utåt.
  Figur : Ta bort plockvalsen
 8. Badda en luddfri trasa i rengöringsalkohol (isopropylalkohol) och rengör sedan plockvalsen.
  Figur : Rengöringsalkohol och ren trasa
    varning!
  Rengöringsalkohol är brandfarlig. Se till att rengöringsalkoholen och trasan hålls borta från öppen eld eller värmekälla. Innan du stänger produkten ska du låta rengöringsalkoholen torka fullständigt.
    obs!
  I vissa områden av Kalifornien begränsar reglerna för luftföroreningskontroll användning av vätskan isopropylalkohol (IPA) som rengöringsmedel. Vänligen bortse från föregående rekommendationer i dessa områden av Kalifornien och använd en torr, luddfri trasa. Trasan kan fuktas med vatten vid behov.
 9. Använd en torr, luddfri trasa och torka plockvalsen för att ta bort lös smuts.
  Figur : Torka plockvalsen med en torr trasa
 10. Låt plockvalsen torka fullständigt innan du återinstallerar den i produkten.
 11. Placera plockvalsen på dess plats. De runda och rektangulära slitsarna på var sida hjälper dig installera valsen korrekt.
  Figur : Sätt plockvalsen på plats
 12. Vrid ovansidan av plockvalsen bort från dig tills båda sidorna snäpps på plats.
  Figur : Fäst valsen med ett klick
 13. Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng tonerkassettens lucka.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
 14. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
  Figur : Återanslut strömsladden
 15. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 16. Prova att skriva ut igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...