hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - säkerhetskopiera filer för HP Protect Tools.

Förstå HP Protect Tools
Med HP Protect Tools kan du hantera några av säkerhetsfunktionerna på datorn. Till exempel kan du med Protect Tools säkerhetskopiera och återställa säkerhetskreditiv från en central plats. Säkerhetskreditiven omfattar användarprofil, Windowsinloggning, enkel inloggning och fingeravtrycksautentiseringar. Just din dator kanske inte kan konfigureras med alla de element som nämns i det här dokumentet.
Som en del av ditt återkommande säkerhetskopieringsprogram bör du säkerhetskopiera HP Protect Tool- elementen till en extern lagringsenhet. Alternativen för Säkerhetskopiering och återställning måste konfigureras innan de kan användas för första gången.
Om du sparar Security token-filen till en ej direktansluten plats (t ex disk on-key, skiva eller annat media) under säkerhetskopieringsprocessen får du två nivåer av säkerhet. Under säkerhetskopieringsprocessen måste du ange ett lösenord för Security token-filen. Security token-filen lagrar sedan säkert nyckeln som används för att kryptera säkerhetskopieringens förvaringsfil. För att en person ska kunna återställa filerna måste han/hon ha den säkerhetskopierade filen, Security token-filen samt veta lösenordet för åtkomst till säkerhetskopierade data. HP rekommenderar att du lagrar förvaringsfilen och Security token-filen på två olika sorters flyttbara media och förvarar dem på olika platser.
Använda säkerhetskopieringsguiden
Använd säkerhetskopieringsguiden för att säkerhetskopiera Protect Tools-filer genom att följa de nedanstående stegen.
 1. Klicka på Start, skriv in protect i sökfältet och välj sedan HP ProtectTools Security Manager i listan. Då öppnas HP Protect Tools Security Manager.
 2. Klicka påSäkerhetskopiering och återställning och säkerhetskopiering alternativ. Då öppnas säkerhetskopieringsguiden.
 3. Klicka på Nästa. Då öppnas Security Modules window.
 4. Välj kryssrutan bredvid den säkerhetsmodul som du vill säkerhetskopiera.
    obs!
  Statuskolumnen för modulen måste visa Klar eller Behöver autentiseras innan den är valbar.
 5. Klicka på Nästa. Då öppnas File Location Window.
 6. Ange var du vill lagra förvaringsfilen och Security token-filen när du uppmanas till det.
 7. Om du:
  • väljer Lösenordsskydda förvaringsfilen - välj en plats för Security token-filen, ange ett lösenord och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
  • avmarkerar Lösenordsskydda förvaringsfilen - då är det inte nödvändigt att välja en plats för Security token-filen eller lösenord.
 8. Klicka på Säkerhetskopiera nu för att starta säkerhetskopieringen.
 9. Välj de specifika identitetselementen som du vill säkerhetskopiera, om du uppmanas till det
  Identitetselement som är tillgängliga för säkerhetskopiering omfattar följande:
  • Användarprofil
  • Windows-inloggning
  • Enkel inloggning
  • Fingeravtrycksautentisering
 10. Klicka på Slutför.
 11. När Säkerhetskopieringen avslutar visas ett meddelande, ta bort eller lösgör de säkerhetskopieringsmedia och flytta det till en säker plats långt borta från datorn. Efter konfigurering och att användning av säkerhetskopieringsfunktionen för första gången, starta HP Protect Tools och klicka på Säkerhetskopiering i fönstret Säkerhetskopiering och återställning. Då kan du göra extra säkerhetskopieringar.
Använda Återställningsguiden
För att använda Återställningsguiden för att återställa Protect Tools-filer, följ nedanstående steg.
 1. Klicka på Start, skriv in protect i sökfältet och välj sedan HP ProtectTools Security Manager i listan. Då öppnas HP Protect Tools Security Manager.
 2. Klicka på Säkerhetskopiering och återställning och klicka sedan på Återställ för att öppna Återställningsguiden.
    obs!
  Avmarkera Visa välkomstskärm-kryssrutan om du vill undvika välkomstskärmen nästa gång du kör återställningsguiden.
 3. Klicka på Nästa för att öppna filplatsskärmen.
 4. Välj säkerhetskopieringens förvaringsfil och Security token-filen (om möjligt) som innehåller de säkerhetskreditiv som ska återställas.
  • Om förvaringsfilen inte visas - klicka på Redigera och klicka sedan på Bläddra för att navigera till filen.
  • Om Security token-filen inte visas - klicka på Redigera och klicka sedan på Bläddra för att navigera till Security token-filens plats.
 5. Skriv in lösenordet för filen, om du uppmanas till det.
 6. Klicka på Nästa. Säkerhetsmodulskärmen öppnas och visar alla installerade moduler som har säkerhetskopierad data i den fil som markerades på Filplatsskärmen.
 7. För att välja moduler att återställa, markera kryssrutan för varje rad som innehåller den modul som du vill återställa. Då läggs den till i återställningslistan.
    obs!
  Statuskolumnen för modulen måste visa Klar eller Behöver autentiseras innan den är valbar.
 8. Om du blir uppmanad, ange lösenordet i Autentiseringskolumnen för att få åtkomst till den valda modulen. Autentiseringsvärden kan krävas för att få åtkomst till den säkerhetsenhet som ska återställas Autentiseringsvärden kan vara lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN:s) eller en annan säker metod för identifiering. Värden som skrivs i dessa fält bekräftas omedelbart.
 9. Klicka på Nästa. Bekräftelseskärmen öppnas.
 10. Bekräfta att du vill återställa kreditiven för de listade modulerna och klicka sedan på Återställ Nu så påbörjas återställningen.
  varning!
Att återställa kreditiv från en lagringsplats skriver över de kreditiv som för närvarande används av systemet. Detta skulle kunna leda till förlust av data eller systemlåsning.
När skärmen Återställning avslutad öppnas kan du:
 • Klicka på Visa logg för att läsa fler detaljer, inklusive eventuella fel.
 • Avsluta guiden genom att klicka på Slutför.
Att konfigurera filplats
Under den säkerhetskopieringsprocessen måste du konfigurera placeringarna av de säkerhetskopierade filerna.
 1. Bekräfta eller ändra filnamnet och platsen där du vill spara lagringsfilen och Security token-filen.
  För att ändra platsen, klicka på Redigera och skriv sedan det nya filnamnet eller klicka på Bläddra för att välja en ny plats där filen ska lagras. Ändelsen .ptb läggs automatiskt till filnamnet.
    obs!
  Bara en uppsättning säkerhetskopierad data tillåts för varje modul i en given lagringsfil. Att specificera en befintlig lagringsfil ger möjligheten att överskriva data för den valda modulen inom lagringsfilen eller specificera en annan förvaringsfil. Att specificera en befintlig förvaringsfil överskriver inte hela filen - det överskriver bara de säkerhetskopierade data för den valda modulen.
 2. Klicka på Lösenordskydda lagringsfilen för att kryptera och att skydda lagringsfilen med Security token-filen och lösenord, skriv lösenordet och bekräfta sedan lösenordet med vilket Security token-filen ska krypteras.
 3. Klicka på Kom ihåg alla lösenord och autentiseringsvärden som används för att konfigurera systemet till säkert cachade (sparade) lösenord för att möjliggöra obevakade säkerhetskopieringar. Att aktivera den här funktionen gör att autentiseringsvärden angivna i säkerhetsmodulerna också cachas.
 4. Ange om du vill säkerhetskopiera nu eller senare, när du uppmanas.
  • Klicka på Säkerhetskopiera nu för att starta säkerhetskopieringen. Skärmen Säkerhetskopieringen avslutad öppnas för att bekräfta att säkerhetskopieringen är avslutad och visar säkerhetskopieringens status Gå vidare till steg 5.
  • Klicka på Nästa för att spara säkerhetskopieringens konfiguration utan att utföra en säkerhetskopiering den här gången.
 5. Klicka på Visa logg för att visa detaljerad information om säkerhetskopieringen, däribland eventuella fel.
 6. Avsluta guiden genom att klicka på Slutför.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...