hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Skanna långa eller extra långa dokument

Skanna långa eller extra långa dokument
Som standard detekterar skannern automatiskt ditt sidformat med Auto detect size (Automatisk formatdetektering) i listrutan för sidformat. Om du väljer Auto detect standard size (Automatisk detektering av standardformat), identifierar skannern sidformatet baserat på ett av standardformaten i listan. De här valen för automatisk detektering fungerar för alla sidlängder upp till 356 mm.
Om skannern är inställd på att skanna långa eller extra långa sidor och en sida fastnar i skannern, kan en hel sida bli skrynklig till följd av papperstrasslet. Därför bör du välja skanningsprofiler där endast långa eller extra långa sidor är specificerade när du skannar sidor som är längre än 356 mm.
Så här aktiverar du skanning av långa eller extra långa sidor i en profil i HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning):
 1. Öppna HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).
 2. Välj en skanningsprofil och klicka sedan på Edit profile (Redigera profil).
 3. Klicka på Page Size (Sidformat) på fliken Scan (Skanna) i dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar).
 4. Välj önskat alternativ för långa sidor.
  • Long (Lång) (endast skanning med automatisk dokumentmatare [ADM]) skannar sidor med en längd mellan 356 mm och 864 mm. Det här läget inaktiverar funktioner såsom högprestandaskanning och områden för val.
  • Extra Long (Extra lång) (endast skanning med automatisk dokumentmatare [ADM]) skannar sidor med en längd mellan 864 mm och 3 100 mm. Det här läget inaktiverar funktioner såsom högprestandaskanning och områden för val.
  Den maximala upplösningen för en dokumentlängd på 864 mm eller mer är 200 dpi.
    obs!
  Använd ISIS- eller TWAIN-användargränssnittet när du vill ställa in sidformatet när du skannar från program från en annan tillverkare.
  En del skannings- och destinationsprogram kanske inte stöder alla sidformat som skannern godtar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...