hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Arbeta med skanningsprofiler

Med hjälp av skanningsprofiler kan du snabbt och effektivt välja inställningar för skanningsuppgifter som du utför ofta.
 • Du kan använda HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) för att skapa och ändra profiler. Dessa profiler visas sedan i profillistan på skannerns LCD-skärm.
 • Du kan använda HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg) när du vill skapa profiler associerade med ISIS- eller TWAIN-kompatibla program från en annan tillverkare. Dessa profiler visas sedan i profillistan på skannerns LCD-skärm.
 • Du kan använda TWAIN- och ISIS-gränssnitten för att skapa profiler som kan användas med program från en annan tillverkare. De profilerna visas inte i profillistan på skannerns LCD-skärm.
Visa profiler
Så här visar du de befintliga skanningsprofilerna i HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning):
 1. Klicka på Start, peka på Program eller Alla program, peka på HP, peka på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5 och klicka sedan på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5.
    obs!
  Versionsnumret kan vara annorlunda.
 2. Visa listan med profiler.
Så här visar du alla befintliga skanningsprofiler:
 1. Starta skannern och HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg).
 2. Klicka på fliken Profiles (Profiler).
Skapa profiler i HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning)
Om du vill skapa en profil i HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) gör du så här:
 1. Klicka på Start, peka på Program eller Alla program, peka på HP, peka på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5 och klicka sedan på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5.
    obs!
  Versionsnumret kan vara annorlunda.
 2. Klicka på Create new profile (Skapa ny profil).
  Dialogrutan Create New Profile (Skapa ny profil) öppnas.
 3. I rutan Profile name (Profilnamn) skriver du önskat namn eller godkänner standardnamnet.
    obs!
  Du kanske vill använda en befintlig profil som underlag för den nya profilen. Markera i så fall kryssrutan Copy settings from profile (Kopiera inställningar från profil) och välj sedan en befintlig profil i listan.
 4. Klicka på Continue (Fortsätt).
  Dialogrutan Profile Settings (Profilinställningar) öppnas.
 5. Välj inställningarna för profilen genom att klicka i önskat fält och gör dina val.
 6. När du är färdig med att välja inställningar för skanningsprofilen, klickar du på Save (Spara) så att den nya profilen sparas.
    obs!
  Du kan lägga till den här profilen i skannerns profillista på LCD-skärmen genom att använda HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg). Mer information finns i hjälpen för HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg).
Mer information finns i hjälpen för HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).
Skapa skanningsprofiler som använder skanningsprogram från annan tillverkare
Om du har ett skanningsprogram som du vill använda med skannern kan du skapa profiler som använder detta program.
Så här skapar du en skanningsprofil som använder en annan skanningsprogramvara än HP:s:
 1. Starta skannern och HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg).
 2. Klicka på fliken Profiles (Profiler).
 3. Klicka på Create (Skapa) i området Other application profiles (Andra programprofiler).
 4. Fyll i fälten i dialogrutan Create/Edit other Application (Skapa/ändra annat program).
  • Application (Program): Ange den fullständiga sökvägen och filnamnet för det skanningsprogram du vill använda, eller klicka på Browse (Bläddra) om du vill navigera fram till filnamnet och välja det.
  • Name (Namn): Ange ett namn för profilen så som du vill att det ska visas i listan på skannerns LCD-skärm. Namnet kan bestå av upp till 32 tecken (16 tecken för språk med 16-bitarstecken som kinesiska och andra språk med asiatiska tecken som koreanska).
  • Details (Information): Ange en beskrivning på högst 24 tecken (12 tecken för språk med 16-bitarstecken och andra språk med asiatiska tecken).
 5. Command Line for Simplex Button (Kommandorad för knappen Enkelsidigt) och Command Line for Duplex Button (Kommandorad för knappen Dubbelsidigt): Om ditt skanningsprogram stöder specifika kommandoradsparametrar för skanning anger du dem här.
 6. När du är klar klickar du på OK.
 7. Skicka den nya profilen till listan på skannerns LCD-skärm.
  1. Markera profilen i området Other application profiles (Andra programprofiler) och klicka sedan på Add (Lägg till).
  2. Om du vill ändra placeringen av profilen i listan på skannerns LCD-skärm, ska du markera profilen i området Scanner LCD profiles (Skannerns LCD-profiler) och sedan använda knapparna Move Up (Flytta upp) och Move Down (Flytta ner) för att byta plats på profilen.
  3. Klicka på OK eller Apply (Verkställ) så att den uppdaterade profillistan skickas till listan på skannerns LCD-skärm.
  obs!
Om du senare vill redigera eller ta bort den profil du just skapat för icke-HP-programmet, ska du klicka antingen på Profile Edit (Redigera profil) eller Delete (Ta bort) i området Other application profiles (Andra programprofiler) på fliken Profiles (Profiler).
Importera och exportera profiler som skapats i HP Smart Document Scan (HP Smart dokumentskanning)
Profilerna kan också exporteras till och importeras från en XML-fil så att administratörer kan skapa profiler för en arbetsgrupp, användare kan överföra sina profiler från en dator till en annan och användare kan dela anpassade profiler med varandra.
Mer information finns i hjälpen för HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...