hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Skanna dokument

De följande avsnitten beskriver hur du skannar original med skannern och skannerprogrammet.
Skanningstips
 • Om skannerns LCD-skärm inte visar några skanningsprofiler ska du öppna HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg) och läsa in profilerna i skannern.
 • För att minska papperstrasslet ska du använda skanningsinställningar som anger de faktiska dimensionerna på de sidor du skannar.
 • Om du vill avbryta en skanning trycker du på knappen Avbryt ().
 • Om du trycker på knappen Dubbelsidig skanning () bearbetar skannern båda sidor av originalet oavsett inställningen i skanningsprofilen. Om du trycker på Enkelsidig skanning () bearbetar skannern bara den sida av originalet som är vänd nedåt.
 • Du kan skapa skanningsprofiler som använder skanningsprogram från en annan tillverkare. Mer information finns i hjälpen för HP Scanner Tools Utility (HP Skannerverktyg).
Skanna med kontrollpanelens knappar
Så här skannar du med hjälp av kontrollpanelens knappar:
 1. Lägg i originalen.
 2. Välj önskad skanningsprofil med och .
    obs!
  Om du trycker på OK visas skanningsprofilens filtyp, färgläge och upplösning. Om du vill återgå till listan med profiler trycker du på Tillbaka-knappen ().
 3. Tryck antingen på knappen Enkelsidig skanning () eller Dubbelsidig skanning ().
Skanna från HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning)
Du kan starta en skanning från HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).
 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på ikonen för HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) på datorns skrivbord.
   Figur : SDSS-ikon
  • Klicka på Start, peka på Program eller Alla program, peka på HP, peka på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5 och klicka sedan på HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning) 3.5.
     obs!
   Versionsnumret kan vara annorlunda.
 2. Välj en profil och klicka sedan på Scan (Skanna).
    obs!
  Nedanför listan visas en beskrivning av den valda profilen.
 3. Klicka på Done (Klar) så att skanningen bearbetas och skickas till destinationen som definierats i skanningsprofilen.
Mer information finns i hjälpen för HP Smart Document Scan Software (programmet HP Smart dokumentskanning).
Skanna från ett ISIS- eller TWAIN-kompatibelt program
Du kan skanna en bild eller ett dokument direkt till ett program om programmet är ISIS- eller TWAIN-kompatibelt. Programmet är oftast TWAIN-kompatibelt om det finns ett menyalternativ som heter Hämta, Skanna, Importera nytt objekt, Infoga eller liknande. Om du är osäker på om programmet är TWAIN-kompatibelt eller på vad alternativet heter kan du läsa dokumentationen för programmet ifråga.
 1. Starta skanningsprogrammet och välj ISIS- eller TWAIN-datakällan.
 2. Välj de inställningar som är lämpliga för de dokument som du skannar.
 3. Utför lämpliga åtgärder för att slutföra skanningen.
Mer information finns i skanningsprogrammets online-hjälp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...