hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - High Definition Media Interface-ikonen (HDMI) försvinner från Ljudegenskaper i Kontrollpanelen

Detta dokument avser HP notebook-datorer med Windows Vista.
Förstå varför HDMI-ikonen försvinner från Ljudegenskaper i Kontrollpanelen
HDMI-ikonen i Ljudegenskaper i Kontrollpanelen kanske försvinner ibland, visar alltid statusen Fungerar eller visar alltid statusen Inte ansluten.
Ljudutgångkanalen kanske inte automatiskt växlar till HDMI när den bärbara datorn är ansluten till en HDMI-TV/-LCD.
Om problemet kvarstår, utför du någon av nedanstående lösningar.
HDMI-ikonen försvann
Om HDMI-ikonen försvinner från ljudegenskaperna i Kontrollpanelen kan inte HDMI-porten ta emot ljud. Så här återställer du HDMI-ikonen:
 1. Sätt tillbaka HDMI-kabeln i HDMI-porten på den bärbara datorn.
 2. Efter cirka 10 sekunder växlar du ljudkälla i Kontrollpanelen.
  • Klicka på Start , Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Ljud.
  • Välj HDMI-ljudenhet, klicka på Ange standard och klicka sedan på OK.
För att växla ljudkällan i Kontrollpanelen, följer du nedanstående steg.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud.
 2. Välj HDMI-ljudenheten, klicka på Ange standard och sedan på OK.
HDMI-ikonen visas igen i ljudegenskaperna i Kontrollpanelen och HDMI-porten kan nu ta emot ljud.
HDMI-ikonen visar alltid Fungerar
Om HDMI-ikonen alltid visar statusen Fungerar, riktas ljudkällan alltid till HDMI-porten.
För att ta bort statusen Fungerar från HDMI-ikonen, följer du nedanstående steg.
 1. Sätt tillbaka HDMI-kabeln i HDMI-porten på den bärbara datorn.
 2. Efter cirka 10 sekunder växlar du ljudkälla i Kontrollpanelen.
För att växla ljudkällan i Kontrollpanelen, följer du nedanstående steg.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud.
 2. Välj en annan ljudenhet, klicka på Ange standard och sedan på OK.
HDMI-ikonen visar inte längre statusen Fungerar och ljudkällan är inte längre alltid riktad till HDMI-porten.
HDMI-ikonen visar alltid Inte ansluten
Om HDMI-ikonen visar Inte ansluten kan ljud och video inte matas ut till HDMI-porten.
Om du vill ta bort statusen Inte ansluten från HDMI-ikonen, följer du nedanstående steg.
 1. Ta bort HDMI-kabeln från HDMI-porten på den bärbara datorn.
 2. Sätt tillbaka HDMI-kabeln i HDMI-porten på den bärbara datorn.
 3. Efter cirka tio sekunder växlar du ljudkälla i Kontrollpanelen.
För att växla ljudkällan i Kontrollpanelen, följer du nedanstående steg.
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud.
 2. Välj en annan ljudenhet, klicka på Ange standard och sedan på OK.
HDMI-ikonen visar inte längre statusen Inte ansluten. Ljud och video kan nu matas ut till HDMI-porten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...