hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Vad är RAID-teknik?

Lär dig mer om RAID-uppställningar
Med RAID-tekniken (Redundant Arrays of Independent Disks) kan en dator använda två eller fler hårddiskar samtidigt. RAID behandlar flera enheter som en enhet, antingen via maskinvaru- eller programvaruinställningar. Om flera diskar konfigureras till att arbeta tillsammans på det här sättet kallas det för en RAID-uppställning.
Användarna bör överväga fördelarna och begränsningarna innan de försöker konfigurera en RAID-uppställning. Om datorn inte tillverkats och konfigurerats med RAID kan du behöva köpa ett separat operativsystem eller licens och formatera om enheterna innan uppställningarna konfigureras. Kom ihåg att det nya operativsystemet som du köper måste stödjas av maskinvaru- och komponenttillverkarna för att se till att modellspecifik inbyggd programvara och drivrutiner är tillgängliga. Beroende på RAID-uppställningen kan det också vara nödvändigt att använda ett separat säkerhetskopieringssystem för data.
Vilka är fördelarna med en RAID-uppställning?
Datorn ser flera diskar i en RAID-uppställning som en hårddisk med målet att ge bättre datatillförlitlighet eller snabbare prestanda.
Vissa RAID-uppställningar ger säkerhetskopieringsredundans för data genom att organisera data i filer över flera fysiska hårddiskar. Med den här konfigurationen kan en del data återuppbyggas om en fysisk disk går sönder. Andra RAID-uppställningskonfigurationer ger större hastighet och dataeffektivitet för datalagring, men ger inte dataredundans.
  obs!
En RAID-uppställning som konfigurerats för filredundans är inte någon ersättning för korrekt filsäkerhetskopiering. Data kan skadas eller skrivas över även om den fysiska hårddisken i sig är oskadad.
Vilka typer av RAID-uppställningar finns det?
RAID-tekniken medger förbättringar i dataredundans och hastighet. För sofistikerade eller komplexa situationer finns det sex RAID-konfigurationer. I det här dokumentet tas dock bara tre av de vanligaste konfigurationerna upp.
  • RAID 1 - Spegling. Vid spegling kopieras samma data till mer än en fysisk disk. Den speglade uppställningen ger viss filredundans, men det kan reducera mängden utrymme som faktiskt går att använda på hårddiskarna. Med spegling kan data troligtvis återställas även om en disk går sönder. Att skriva data till flera platser på hårddiskarna kan också göra den övergripande systemprestandan långsammare.
  • RAID 1 - Felkorrigering. Av vissa personer anses detta som en separat konfiguration, men andra menar att felkorrigering, som också kallas feltolerans, egentligen är en fördel från speglingen. Eftersom samma data lagras på två eller fler platser på flera enheter kan man kontrollera om det finns problem och rätta till dem.
  • RAID 0 - Spridning. Vid spridning delas data och lagras på mer än en fysisk disk. Denna spridningsuppställning förbättrar läs-/skrivprestanda och ger extra lagringsutrymme, men ger ingen filredundans. Eftersom det inte finns någon felkontroll förloras all information på enheten om en disk går sönder, och kan inte återställas.
Rekommenderar HP användning av en RAID-uppställning?
Vissa HP Notebook-datorer har flera hårddiskar, men de är konfigurerade som en enda enhet. För de flesta bärbara datorer för hem och småföretag varken uppmuntrar eller stödjer HP användningen av en RAID-uppställning.
För ett företag där det finns ett specifikt behov för RAID finns det en BIOS-inställning, aktivera RAID, som tillåter att datorn omkonfigureras. Såvida du inte har specifik teknisk kunskap kan det uppstå problem om du försöker konfigurera en RAID-uppställning och det rekommenderas inte.
Se även
Om du vill ha mer information om RAID kan du söka på Internet efter ämnena: Server Architecture (serverdesign) eller Distributed Computing Systems (distribuerade beräkningssystem), eller gå till IEEE Organisations webbplatser (endast på engelska).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...