hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta bläckpatroner för HP Photosmart C3100 allt-i-ett-skrivarserie

Inledning
I detta dokument beskrivs hur man byter ut en bläckpatron i produkten.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Följande video visar hur man byter en bläckpatron.
  obs!
Den här videon visar HP Photosmart C3180. Produktens utsida kanske ser likadan ut som din produkt, men stegen är desamma.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Följ stegen nedan när du byter ut bläckpatronerna.
Steg ett: Ta ut den gamla bläckpatronen
 1. Starta enheten genom att trycka på strömknappen ().
    varning!
  Om produkten är avstängd går det inte att lossa bläckpatronerna för byte. Du kan skada produkten om bläckpatronerna inte har dockats ordentligt till höger när du försöker ta ut dem.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas så långt det går åt produktens högra sida.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills skrivvagnen har stannat och tystnat. Tryck försiktigt ned en bläckpatron så lossnar den.
  • Om du vill byta trefärgspatronen ska du ta bort bläckpatronen från den vänstra hållaren.
  • Om du vill byta den svarta bläckpatronen eller fotopatronen, tar du ur bläckpatronen från hållaren till höger.
   Figur : Bläckpatronernas placering
   Bläckpatronernas placering
  1. Bläckpatronplats för trefärgspatron
  2. Bläckpatronplats för svart bläckpatron och fotobläckpatron
 4. Dra bort bläckpatronen från produkten och ut ur hållaren.
    obs!
  Du kan återvinna den tomma bläckpatronen. HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner finns i många länder/regioner. Du kan lämna in använda bläckpatroner för återvinning utan kostnad.
Steg två: Förbered den nya bläckpatronen
 1. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var försiktig så att du endast rör vid den svarta plasten.
 2. Ta tag i den rosa fliken och dra bort skyddstejpen.
   Figur : Ta bort tejpen
   Ta bort skyddstejpen, och vidrör inte elkontakterna eller bläckmunstyckena
  1. Elektriska kopparkontakter
  2. Skyddstejp med rosa dragflik (måste tas bort före installation)
  3. Bläckmunstycken under tejp
    varning!
  Rör aldrig de elektriska kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör aldrig de elektriska kopparkontakterna eller bläckmunstyckena
  Rör aldrig de elektriska kopparkontakterna eller bläckmunstyckena
Steg tre: Installera den nya bläckpatronen
 1. För att installera den nya bläckpatronen placerar du den på rätt plats. För in den något vinklat.
  • Sätt i trefärgsbläckpatronen i den vänstra hållaren.
  • Installera en svart bläckpatron eller fotobläckpatron i den högra hållaren.
  Figur : Placera bläckpatronen i rätt hållare
  Placera bläckpatronen i rätt hållare
 2. Sätt i bläckpatronen i hållaren ordentligt tills det knäpper till.
 3. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
Steg fyra: Justera den nya bläckpatronen
När du har satt i den nya bläckpatronen justerar produkten automatiskt bläckpatronerna och skriver ut en justeringssida. Det kan ta några minuter.
Om bläckpatronjusteringen inte startar automatiskt följer du dessa steg för att kontrollera att produkten kan skriva ut justeringssidan:
 1. Kontrollera att produkten är startad.
 2. Kontrollera att det finns oanvänt, vanligt vitt papper ilagt i inmatningsfacket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...