hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP TopShot LaserJet Pro M275 - Lösa problem med utskriftskvalitet

Problem

Oväntad utskriftskvalitet eller pappersmatning.
Om du upplever något av problemen med utskriftskvalitet som listas i tabellerna, kan lösningarna hjälpa dig att lösa de flesta problem. Även om dina problem inte står med i listan kan dessa lösningar hjälpa.

Lösningar

Viktigt! Du måste följa de här anvisningarna i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Ta bort all skyddstejp från tonerkassetterna och försök sedan att skriva ut igen

Följ dessa steg för att ta bort all skyddstejp från tonerkassetterna och försök sedan att skriva ut igen.

Steg ett: Ta bort eventuell skyddstejp från tonerkassetterna

Problem med utskriftskvalitet inträffar om skyddstejp finns kvar på tonerkassetterna.
  varning!
Om du får toner på kläderna, torkar du bort tonern med en torr trasa och tvättar med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern sprids i fibrerna.
 1. Slå på produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 2. Tryck på ikonen för förbrukningsmaterial () på produktens kontrollpanel. Fönstret Status för förbrukningsmaterial visas.
 3. Tryck på Rotera kassett för att välja kassetten.
  Skärmen visar meddelandet Roterar till (specifik) kassett för att ange den valda tonerkassetten.
    varning!
  Vänta tills rotationsljudet har försvunnit innan du öppnar luckan till tonerkassetten.
 4. Höj kameraarmen till den helt öppna positionen.
  Figur : Höj kameraarmen
  Bild: Höj kameraarmen
 5. Ta bort bildtagningsytan och lägg den åt sidan.
  Figur : Ta bort bildtagningsytan
  Bild: Ta bort bildtagningsytan
 6. Öppna luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan till tonerkassetten
  Bild: Öppna luckan till tonerkassetten
 7. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och avlägsna kassetten genom att dra den rakt ut.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
  Bild: Ta ut tonerkassetten
 8. Ta bort eventuell skyddstejp från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen från kassetten
 9. Ta tag i båda sidor av tonerkassetten. Skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbakaför att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbaka
  Bild: Skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbaka
 10. Håll tonerkassetten i mitthandtaget och sätt sedan i tonerkassetten på rätt plats.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
  Bild: Sätt tillbaka tonerkassetten
  Tips!
  Kontrollera de färgkodade ikonerna i tonerkassettens hållare så att du kan sätta in den på rätt plats.
 11. Stäng luckan till tonerkassetten.
  När du har stängt luckan till tonerkassetten visas meddelandet “Kalibrerar”. Vänta tills produkten har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Stäng luckan till tonerkassetten
  Bild: Stäng luckan till tonerkassetten
 12. Tryck på ikonen Förbrukningsmaterial () på produktens kontrollpanel igen för att välja nästa tonerkassett.
 13. Tryck på Rotera kassett för att rotera karusellen till nästa tonerkassett och upprepa föregående steg för varje tonerkassett.
    varning!
  Vänta varje gång tills rotationsljudet har försvunnit innan du öppnar luckan till tonerkassetten.
 14. Sätt tillbaka bildtagningsytan.
  Figur : Sätt tillbaka bildtagningsytan
  Bild: Sätt tillbaka bildtagningsytan
 15. Sänk kameraarmen.
  Figur : Sänk kameraarmen
  Bild: Sänk kameraarmen

Steg två: Prova att skriva ut igen

Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning tre: Justera papperet, lägg i det igen och ändra papperstyp

Följ dessa steg för att justera papperet, lägga i det igen och byta papperstyp.

Steg ett: Justera och lägg i papperet

 1. Gör följande för att uppnå bästa möjliga pappersmatning:
  • Undersök om det finns damm, ludd eller tecken på fukt på papperet. Om papperet är dammigt, för torrt eller för fuktigt byter du ut det mot nytt papper.
   obs!
   Extrema temperaturer eller fuktighet kan påverka papperskvaliteten. Om du bor i ett område med extrema förhållanden kan du skydda ditt papper genom att förvara det i en lufttät plastbehållare.
  • Vänd på pappersbunten, rotera den 180° och lägg sedan tillbaka papperet i pappersfacket.
  • Justera pappersledarna så att de inte ligger för nära eller för långt ifrån pappersbunten.
   obs!
   Att papperet ligger lite snett är normalt och det kan märkas när du skriver ut förtryckta formulär. Sneda eller skeva utskrifter kan bli resultatet om ledarna inte ligger an mot papperet.
  • Kontrollera att pappersfacket sitter på plats och att det inte ligger för mycket papper i det.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg två: Ändra papperstyp

 1. Byt papper till ett högkvalitativt papper som är kompatibelt med HP-produkten.
  • Om papperet är böjt eller vågigt kan papperet vara för lätt, för tunt eller för fuktigt.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper eller byt ut papperstypen mot en tyngre papperstyp.
  • Om papperet är skrynkligt kan papperet ha för mycket struktur, vara för tunt eller för fuktigt.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper eller byt ut papperstypen mot en tyngre papperstyp eller med jämnare struktur.
  • Om du får problem med förvrängda tecken kan papperet vara för glansigt eller ha för mycket struktur.
   Byt papperstypen mot en med matt finish eller med jämnare struktur.
  • Om texten är blekt, har fallit bort eller om utskriften har tonerfläckar kan papperet vara för fuktigt, för tjockt eller för glansigt och vara beständigt mot tonern.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper eller byt ut papperstypen mot en med matt finish eller med jämnare struktur.
   obs!
   Små mängder toner som sprids på papperet är normalt för laserutskrift. Om stora mängder toner sprids på papperet, kanske papperet inte tar upp tonern. Vissa processer som används under papperstillverkningen kan göra att papperet avvisar tonern.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning fyra: Kontrollera miljön där produkten står

Miljön där produkten finns kan påverka utskriftskvaliteten direkt och det är en vanlig orsak till problem med utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
 1. Gör följande för bästa möjliga utskriftskvalitet:
  • Flytta produkten från dragiga platser som t.ex. öppna fönster eller dörrar eller vid luftkonditioneringsöppningar.
  • Se till att produkten inte utsätts för höga temperaturer eller extrem fuktighet.
   • Mycket torra (låg fuktighet) förhållanden kan öka mängden bakgrundsskuggning.
   • Mycket våta (hög fuktighet) förhållanden kan orsaka att laserskanneroptiken immar igen, vilket kan leda till bortfallen text, ojämna mörka, ljusa eller suddiga utskrifter eller så kan vattendroppar lämnas på utskriften.
  • Flytta produkten från trånga utrymmen, såsom skåp.
  • Ta bort föremål som blockerar de övre ventilationshålen. Kontrollera att luftflödet är bra genom produkten, inklusive överdelen.
  • Skydda produkten från luftburet skräp, ånga, fett eller andra element som kan lämna rester inuti produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning fem: Kontrollera skrivaranslutningarna

Enheter som ansluts mellan datorn och produkten, eller mellan produkten och vägguttaget, kan ibland störa kommunikationen till och från produkten. Det kan leda till teckenskuggor, suddiga eller mörka områden eller tonermärken. För att lösa det här problemet följer du stegen nedan:
 1. Anslut produkten direkt till datorn.
 2. Anslut produkten direkt till vägguttaget.
 3. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning sex: Skriv ut en rengöringssida

Under utskriftsprocessen kan partiklar från papper, toner och damm samlas inuti produkten. Med tiden kan den här ansamlingen orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. tonerstänk, smetad toner eller märken. Den här produkten har ett rengöringsläge som kan korrigera och förhindra problem med utskriftskvaliteten. Följ anvisningarna nedan för att skriva ut en rengöringssida.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren () om den inte redan är igång.
 2. Tryck på ikonen Inställning () på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på Tjänst och sedan på Rengöringssida.
 4. Tryck på OK.
 5. Lägg vanligt oanvänt vitt papper i formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket, om det inte finns något papper i facket. I annat fall trycker du på OK för att starta rengöringsprocessen.
  En sida matar långsamt genom produkten. Kasta sidan när processen är avslutad.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning sju: Kontrollera skrivarens standardinställningar och ändra inställningen för papperstyp

Följ dessa steg för att kontrollera produktens standardinställningar och för att ändra inställningarna för papperstyp på en dator med Windows.
obs!
Den här lösningen kan kräva att du behöver HP-programmet med full funktionalitet. Om du vill installera den fullständiga versionen av programvaran går du till sidan Programvara och drivrutiner för att hämta och installera den.

Steg ett: Kontrollera standardskrivaren

Följ anvisningarna nedan och kontrollera att produkten är vald som standardprodukt.

Steg två: Ändra inställningen för papperstyp och försök att skriva ut igen

 1. Lägg i det papper som du vill skriva ut på i inmatningsfacket.
 2. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut. Fönstret Utskriftsinställningar öppnas.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. I listrutan Typ klickar du på Mer.
 5. Klicka på plustecknet () bredvid Typ.
 6. Klicka på plustecknet () bredvid alternativen för papperstyp och välj sedan den papperstyp och -vikt som du använder för utskriften.
  obs!
  HP rekommenderar inte att du använder papper med kraftig struktur eller extremt tunt papper.
 7. Om du redan har valt korrekt papperstyp, men har nedanstående problem, följer du dessa steg för att justera fixeringstemperaturen.
  obs!
  Till skillnad från bläckstråleskrivare använder laserskrivare värme för att fixera en plasttoner vid ytan på papperet. Se till att du använder värmebeständigt papper, och etiketter och kuvert som använder självhäftningsmedel som är kompatibelt med värmen och trycket för produktens fixeringsprocess.
  Papperet är böjt eller vågigt
  Sänk inställningen för fixeringstemperaturen. Det gör du genom att välja Lätt eller OH.
  Utskriften har områden med luddig eller mörk utskrift eller utspridd toner
  Öka inställningen för fixeringstemperaturen. Det gör du genom att klicka på Tungt.
  Om det inte åtgärdar problemen med suddig eller mörk utskrift eller med tonerstänk, använder du lättare eller tunnare papper.
 8. Klicka på OK.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning nio: Återställ skrivaren och starta om datorn

Om datorn och produkten inte kommunicerar korrekt kan det hjälpa att återställa produkten och starta om datorn.

Steg ett: Återställ skrivaren

 1. Tryck på strömknappen () för att stänga av produkten.
  obs!
  Produkten stängs kanske inte av när du trycker på strömknappen. Fortsätt trots detta till nästa steg.
 2. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 3. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
 4. Vänta i minst 30 sekunder.
  Figur : Vänta i minst 30 sekunder
  Illustration av ett timglas som visar trettio sekunder.
 5. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Slå på produkten genom att trycka på strömbrytaren ().

Steg två: Starta om datorn

Följ dessa steg för att starta om datorn för ditt operativsystem.
Tips!
Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren, så att du enkelt hittar den när du har startat om datorn.

Steg tre: Prova att skriva ut igen

Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning tio: Identifiera och byt ut problemtonerkassetten

Följ dessa steg för att identifiera och byta ut problemtonerkassetten.

Steg ett: Identifiera problemtonerkassetten

Följ de här stegen för att skriva ut en sida för Utskriftskvalitet som hjälp att identifiera vilken tonerkassett som orsakar problemet.
 1. Lägg i ett vanligt, vitt A4-ark i inmatningsfacket.
 2. Tryck på ikonen Inställning () på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Skriv ut testsida. Rapporten skrivs ut.
  Sidan skriver ut fem färgband, som delas in i fyra överlappande avsnitt. Genom att undersöka varje avsnitt kan du isolera problemet till en särskild tonerkassett.
   Figur : Band för felsökning av utskriftskvaliteten
   Bild: Band för felsökning av utskriftskvaliteten
  1. Gul tonerkassett
  2. Cyan tonerkassett
  3. Svart tonerkassett
  4. Magenta tonerkassett
  • Om ett märke eller en linje visas i bara ett avsnitt ska du byta ut den tonerkassett som motsvarar det avsnittet.
  • Om ett märke eller en linje visas i fler än ett avsnitt ska du byta ut den tonerkassett som överensstämmer med färgen på märket eller linjen.
  • Om strimmor visas i flera färgband kontaktar du HP. Någon annan komponent än tonerkassettenorsakar troligen problemet.

Steg två: Byt ut problemtonerkassetten och försök skriva ut igen

Om du har utfört lösningarna ovan och ändå har problem med utskriftskvaliteten kan du ha en skadad, tom eller inkompatibel tonerkassett.
obs!
HP rekommenderar att du använder äkta HP-patroner. Äkta HP-kassetter är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt får utmärkta resultat, gång på gång. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos icke-HP-förbrukningsmaterial. Garantin täcker inte produktservice eller -reparationer som krävs till följd av att bläck- eller tonerförbrukningsartiklar från andra tillverkare än HP använts. HP rekommenderar att du ser till att du använder äkta HP-patroner innan du fortsätter.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Följ dessa steg för att byta ut problemtonerkassetten.
 1. Slå på produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 2. Tryck på ikonen för förbrukningsmaterial () på produktens kontrollpanel. Fönstret Status för förbrukningsmaterial visas.
 3. Tryck på Rotera kassett för att välja en tonerkassett. Ett meddelande anger den valda tonerkassetten.
    varning!
  Vänta tills rotationsljudet har försvunnit innan du fortsätter.
 4. Höj kameraarmen till den helt öppna positionen.
  Figur : Höj kameraarmen
  Bild: Höj kameraarmen
 5. Ta bort bildtagningsytan och lägg den åt sidan.
  Figur : Ta bort bildtagningsytan
  Bild: Ta bort bildtagningsytan och lägg den åt sidan.
 6. Öppna luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan till tonerkassetten
  Bild: Öppna luckan till tonerkassetten
 7. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och avlägsna kassetten genom att dra den rakt ut.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
  Bild: Ta ut tonerkassetten
 8. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
  Figur : Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen
  Bild: Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
 9. Lägg den gamla tonerkassetten i påsen och förpacka för återanvändning.
  Figur : Lämna in den gamla tonerkassetten till återvinning
  Bild: Lämna in den gamla tonerkassetten till återvinning.
 10. Ta tag i båda sidor av tonerkassetten. Skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbakaför att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt
  Bild: Skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbaka
 11. Håll tonerkassetten i mitthandtagetoch ta sedan bort plastskyddet.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild: Ta bort plastomslaget
  obs!
  Vidrör inte tonerkassettvalsen. Fingeravtryck på valsen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
 12. Ta bort all tejp från tonerkassetten och lägg sedan tejpen i återvinningen med den gamla tonerkassetten.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort all tejp
 13. Håll tonerkassetten i mitthandtaget och sätt sedan i tonerkassetten på rätt plats.
  Figur : Sätt i tonerkassetten
  Bild: Sätt i tonerkassetten
  Tips!
  Kontrollera de färgkodade ikonerna i tonerkassettens hållare så att du kan sätta in den på rätt plats.
 14. Stäng luckan till tonerkassetten.
  Figur : Stäng luckan till tonerkassetten
  Bild: Stäng luckan till tonerkassetten
  När du har stängt luckan till tonerkassetten visas meddelandet “Kalibrerar”. Vänta tills produkten har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  obs!
  Om du behöver byta ut en annan tonerkassett, måste du stänga tonerkassettluckaninnan du trycker på knappen Rotera kassett igen.
 15. Om du behöver byta ut andra tonerkassetter trycker du på ikonen Förbrukningsmaterial () igen och väljer nästa tonerkassett.
 16. Tryck på Rotera kassett för att rotera karusellen till nästa tonerkassett och upprepa föregående steg för att byta ut tonerkassetten.
    varning!
  Vänta varje gång tills rotationsljudet har försvunnit innan du öppnar luckan till tonerkassetten.
 17. Sätt tillbaka bildtagningsytan.
  Figur : Sätt tillbaka bildtagningsytan
  Bild: Sätt tillbaka bildtagningsytan
 18. Sänk kameraarmen.
  Figur : Sänk kameraarmen
  Bild: Sänk kameraarmen
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.

Lösning elva: Lämna in skrivaren på service

obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om tonerkassetten, bildtrumman eller produkten byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om produkten returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med produkten. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner produkten för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...