hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise-skrivare i 600 M601, M602 och M603-serien - Installera minne

Du vill kanske lägga till mer minne på produkten om du ofta skriver ut komplicerade bilder eller PS-dokument, eller använder många nedladdningsbara teckensnitt. Extra minne ger dig även större flexibilitet när du använder utskriftsbevarande funktioner, t.ex. snabbkopiering.
obs!
SIMM-kort (Single In-line Memory Modules) som användes i äldre HP LaserJet-produkter går inte att använda med produkten.

Installera produktminne

På den här produkten finns ett DIMM-uttag.
  varning!
Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenter. När du tar i DIMM-korten ska du antingen ha på dig ett antistatiskt armband eller ofta vidröra den antistatiska förpackningen som DIMM-kortet låg i och sedan ta på en frilagd metallyta på produkten.
 1. Om du inte redan har gjort det, kan du skriva ut en konfigurationssida för att ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren innan du lägger till mer minne.
  1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .
  2. Öppna följande menyer:
   • Administration
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussidor
   • Konfigurationssida
 2. Stäng av skrivaren när konfigurationssidan har skrivits ut.
  Figur : Strömbrytare
 3. Dra ut nätsladden och gränssnittskabeln.
  Figur : Placering av gränssnittskablar
 4. Ta bort den högra sidopanelen genom att skjuta den mot produktens baksida tills den lossnar.
  Figur : Höger sidopanel
 5. Öppna luckan genom att dra i metallfliken.
  Figur : Lucka på formatenheten
 6. Ta ur din uppgraderings-DIMM ur antistatpaketet.
    varning!
  För att minska risken för skador p.g.a. statisk elektricitet bör du använda ett armband för elektrostatisk urladdning eller röra vid ytan på DIMM-kortens antistatförpackning innan du hanterar DIMM-korten.
  Figur : Antistatisk paketering för det nya DIMM-kortet
 7. Håll DIMM-kortet i kanterna och passa in spåren på kortet med DIMM-platsen. (Kontrollera att spärrarna på båda sidor om DIMM-platsen är öppna.)
  Figur : DIMM-justering
 8. Tryck DIMM-kortet ordentligt rakt ned på platsen. Se till att spärrarna på DIMM-kortets båda sidor fäster i rätt läge.
  Figur : DIMM-installation
 9. Stäng luckan och tryck ordentligt tills den sitter på plats.
  Figur : Lucka på formatenheten
 10. Sätt tillbaka den högra sidopanelen. Rikta in flikarna på panelen med uttagen i produkten och tryck panelen mot produktens framsida tills den fastnar.
  Figur : Höger sidopanel
 11. Anslut gränssnittskabeln och strömsladden igen.
  Figur : gränssnittskablar
 12. Slå på produkten.
  Figur : Strömbrytare

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...