hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta skrivhuvudet för HP Photosmart 7510 e-All-in-One-skrivarserie

Inledning
Skrivhuvudenheten består av ett skrivhuvud och patroner som installerats i skrivhuvudet. Om skrivhuvudenheten är defekt, skadad eller inkompatibel med skrivaren behöver den sannolikt bytas. Reservdelar som skrivhuvudenheter är endast tillgängliga från HP Support eller auktoriserade serviceleverantörer.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Byt skrivhuvudenheten
Följ anvisningarna nedan för att byta skrivhuvudenheten.
Steg ett: Ta ut de gamla bläckpatronerna
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen () om den inte redan är på.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
 3. Tryck på fliken på den gamla patronens framsida och dra den uppåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren
 4. Upprepa föregående steg för att ta bort de övriga bläckpatronerna.
Steg två: Ta bort det gamla skrivhuvudet
 1. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget
 2. Lyft skrivhuvudet för att ta bort det från vagnen.
  Figur : Ta bort det gamla skrivhuvudet
  Bild: Ta bort det gamla skrivhuvudet
Steg tre: Rengör de elektriska kontakterna inuti enheten
  obs!
Enheten som visas på följande video kan skilja sig något från din enhet, men proceduren är densamma.
Vid byte av skrivhuvudenheten är det viktigt att se till att de elektriska kontakterna inuti enheten är så rena som möjligt. Våtdukar medföljer reservskrivhuvudsenheten.
Figur : Våtdukar
Bild: Våtdukar
Använd våtdukarna för att göra rent de elektriska kontakterna inuti enheten. Torka endast kontakterna uppifrån och ned, dvs. i en enda riktning. Kasta våtdukarna när de blir smutsiga och ta en ny.
  varning!
Gnugga inte uppifrån och ned eller från sida till sida eftersom det kan skada produkten.
Figur : Rengör de elektriska kontakterna inuti enheten
Bild: Rengöring av de elektriska kontakterna inuti enheten
Steg fyra: Installera det nya skrivhuvudet
 1. Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen.
  Figur : Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen
  Bild: Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen
    varning!
  Vidrör inte de kopparfärgade elektriska kontakterna. Repa inte skrivarens kontakter eller andra ytor på enheten.
  Figur : Vidrör inte de elektriska kontakterna
  Bild: Vidrör inte de elektriska kontakterna
 2. Håll skrivhuvudet upprätt med de färgkodade ikonerna på ovansidan.
 3. För ned skrivhuvudet i vagnen.
  Figur : Installera det nya skrivhuvudet
  Bild: Installera det nya skrivhuvudet
 4. Fäll försiktigt ned spärrhandtaget.
Steg fem: Installera nya bläckpatroner
  varning!
Återanvänd inte de gamla patronerna. De kan skada det nya skrivhuvudet.
 1. Dra i den orangefärgade fliken för att ta bort plastemballaget från den nya patronen.
  Figur : Ta ut den nya bläckpatronen ur plastemballaget
  Bild: Ta ut den nya bläckpatronen ur plastemballaget
 2. Vrid det orangefärgade locket motsols tills det lossnar från den nya bläckpatronen.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket från den nya bläckpatronen
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket från den nya bläckpatronen
 3. Sätt tillbaka bläckpatronen i hållaren med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
    obs!
  Se till att färgikonen på patronen matchar färgikonen på hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen när du ska installera patronerna. Det kan leda till att bläckpatronerna rubbas ur sina lägen och problem med utskrifterna uppstår. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: Sätt i bläckpatronen
 4. Upprepa föregående steg tills du har satt i alla patroner i produkten.
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 6. Fyll på vanligt vitt papper i facket för följande inriktningsprocess.
 7. När du sätter i en ny bläckpatron uppmanas du att justera bläckpatronerna. Tryck på OK på kontrollpanelen för att slutföra justeringen.
Steg sex: Returnera defekta delar till HP
Om den nya skrivhuvudenheten levereras med en frankerad returadressetikett och anvisningar om att returnera defekta delar till HP är vi tacksamma om du utnyttjar denna möjlighet. I syfte att förbättra och vidareutveckla sina produkter vill HP analysera defekta delar.
Om det inte medföljer en frankerad returadressetikett med den nya skrivhuvudenheten är du klar och du behöver inte fortsätta felsökningen.
 1. Lägg det gamla skrivhuvudet i plastförpackningen som det nya skrivhuvudet levererades i.
  Figur : Lägg det gamla skrivhuvudet i förpackningen
  Bild: Lägg det gamla skrivhuvudet i förpackningen
 2. Dra av dekalen märkt B från locket och försegla skrivhuvudförpackningen med den.
  Figur : Dra av dekalen från locket
  Bild: Dra av dekalen från locket
  Figur : Försegla förpackningen med dekalen
  Bild: Försegla förpackningen med dekalen
 3. Sätt fast de orangefärgade locken från de nya bläckpatronerna på de gamla patronerna.
  Figur : Sätt fast locken på de gamla patronerna
  Bild: Sätt fast de orangefärgade locken från de nya patronerna på de gamla patronerna
 4. Lägg de gamla delarna och formuläret som kom med de nya delarna i den förpackning som de nya delarna levererades i. Inkludera om möjligt även en provutskrift som visar problemet med det gamla skrivhuvudet.
  Figur : Lägg de gamla komponenterna, formuläret och provutskriften i kartongen
  Bild: Lägg de gamla komponenterna, formuläret och provutskriften i kartongen
 5. Förslut kartongen, klistra fast den frankerade returadressetiketten och posta kartongen.
  Figur : Skicka tillbaka kartongen till HP
  Bild: Skicka tillbaka kartongen till HP

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...