hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise-skrivare i 600 M601, M602 och M603-serien - Hur man använder papper

Den här produkten stöder olika papper och andra utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i den här användarhandboken. Papper och annat utskriftsmaterial som inte uppfyller kraven i riktlinjerna kan orsaka dåligt utskriftskvalitet, ökad förekomst av papperstrassel och onödig förslitning på produkten.
Använd enbart papper och utskriftsmaterial från HP avsedda för laserskrivare eller flerfunktionsanvändning. Använd inte papper eller utskriftsmaterial avsedda för bläckstråleskrivare. Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av material från andra tillverkare eftersom HP inte kan garantera dess kvalitet.
Förvara papper i originalförpackningen så förhindrar du att det utsätts för fukt och andra skador. Öppna inte förpackningen förrän du ska använda papperet.
Det är möjligt att papper och annat material uppfyller alla krav i riktlinjerna i användarhandboken men ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Detta kan bero på felaktig hantering, oacceptabel temperatur eller luftfuktighet eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.
  varning!
Om du använder papper eller annat utskriftsmaterial som inte motsvarar Hewlett-Packards specifikationer kan skrivarfel uppstå som kräver reparation. Denna reparation omfattas inte av garantin eller serviceavtalet med Hewlett-Packard.
Riktlinjer för specialpapper
Det går att använda specialmaterial med den här produkten. Använd riktlinjerna för att få bästa utskriftsresultat. När du använder specialpapper eller specialmaterial måste du ange typ och storlek i skrivardrivrutinen för att få bästa möjliga resultat.
  varning!
HP LaserJet-produkterna använder fixeringsenheter som fäster torra tonerpartiklar på papperet i mycket exakta punkter. HPs laserpapper är framtaget för att klara den starka värmen. Användning av papper för bläckstråleskrivare kan skada produkten.
Materialtyp
Gör så här
Gör inte så här
Kuvert
 • Förvara kuvert liggande plant.
 • Använd kuvert där svetsen går ända till hörnet.
 • Använd klisterremsor/klisteretiketter med avdragbar baksida som är godkända för användning i laserskrivare.
 • Använd inte kuvert som är skrynkliga, trasiga, har klibbat fast i varandra eller på annat sätt skadats.
 • Använd inte kuvert med spännen, fönster eller löst foder.
 • Använd inte självhäftande remsor/etiketter eller andra syntetiska material.
Etiketter
 • Använd endast etiketter som har avdragbar baksida.
 • Använd etiketter som ligger plant.
 • Använd endast hela etikettark.
 • Använd inte etiketter som är skrynkliga, buckliga eller på annat sätt skadade.
 • Skriv inte ut delar av etikettark.
OH-material
 • Använd bara OH-film som är godkänd för användning i laserskrivare.
 • Lägg OH-bladen på en plan yta när du har tagit ut dem ur skrivaren.
 • Använd inte OH-material som inte är godkänt för laserskrivare.
Brevhuvud och förtryckta formulär
 • Använd endast brevhuvudspapper och formulär som godkänts för användning i laserskrivare.
 • Använd inte bredhuvud med relieftryck eller metalltryck.
Tjockt papper
 • Använd endast tjockt papper som är godkänt för användning i laserskrivare och motsvarar viktspecifikationerna för produkten.
 • Använd inte papper som är tjockare än rekommenderade materialspecifikationer för produkten, om det inte är HP-papper som är godkänt för produkten.
Blankt och bestruket papper
 • Använd endast blankt eller bestruket papper som är godkänt för användning i laserskrivare.
 • Använd bestruket papper i produktens temperatur- och fuktintervall.
 • Använd inte blankt eller bestruket papper som är avsett för bläckstråleskrivare.
 • Använd inte bestruket papper i miljöer med extremt hög eller låg luftfuktighet.
Alla papperstyper
 • Förvara papper i originalförpackningen.
 • Förvara papper dammfritt.
 • Använd inte papper som är skrynklat.
 • Använd inte papper som har förvarats i fuktig miljö.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...