hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro CM1415fn och CM1415fnw flerfunktionsfärgskrivare - Varningslampan blinkar och meddelandet "Remove shipping lock from XX cartridge" (Ta bort transportlås från kassett XX) visas på kontrollpanelen

Detta dokument gäller för flerfunktionsfärgskrivarna HP LaserJet Pro CM1415fn och CM1415fnw.
Under produktinstallationen blinkar varningslampan och ett felmeddelande visas på kontrollpanelen: Ta bort transportlås från kassett XX
I meddelandet står ”XX” för svart, cyan, magenta, gul eller en kombination av kassetter.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Lösning två: Ta bort tonerkassettens förslutningstejp
Ta bort förslutningstejpen (transportlåset) på tonerkassetterna genom att följa stegen nedan.
 1. Öppna produktens främre lucka.
  Figur : Öppna den främre luckan
  Bild: Öppna produktens främre lucka.
 2. Dra ut tonerkassettens fack.
  Figur : Dra ut tonerkassettens fack
  Bild: Dra ut tonerkassettens fack.
 3. Dra den orangefärgade ringen på vänster sida på varje tonerkassett rakt upp för att ta bort förslutningstejpen helt. Kasta förslutningstejpen.
  Figur : Ta bort tonerkassettens förslutningstejp
  Bild: Ta bort tonerkassettens förslutningstejp.
 4. Stäng tonerkassettens fack.
  Figur : Stäng tonerkassettens fack
  Bild: Stäng bläckpatronsluckan.
 5. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
  Bild: Stäng den främre luckan.
  På produktens kontrollpanel visas meddelandet ”Initializing (Initierar)” samtidigt som produkten förbereder tonerkassetterna.
Lösning tre: Stäng den främre och den bakre luckan
Följ stegen nedan för att stänga luckorna.
 1. Tryck på den främre luckan tills den snäpps fast. Om du är osäker öppnar du och stänger sedan den främre luckan igen.
  Figur : Stäng den främre luckan
  Bild: Stäng den främre luckan.
 2. Tryck på den bakre luckan tills den snäpps fast. Om du är osäker öppnar du och stänger sedan den bakre luckan igen.
  Figur : Stäng den bakre luckan
  Bild: Stäng den bakre luckan.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...