hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart 5510 series - Tips och felsökning vid skanning (Mac OS X)

Skanningstips
 • Kontrollera att originalet ligger med framsidan nedåt längs det främre högra hörnet på glaset.
 • Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
 • Om du skannar via ett trådlöst nätverk och har en brandvägg på datorn kan du behöva konfigurera brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Felsökning vid skanning: Bildkvalitet
Om resultatet inte blir som du väntat dig ska du kontrollera att du lagt i originalet på rätt sätt. Det ska ligga med framsidan nedåt med hörnet mot den främre högerkanten. Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
Lösning: Rengör glaset.
 1. Stäng av skrivaren, dra ur strömsladden och fäll upp locket.
 2. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel för glas.
    varning!
  Använd inte slipande rengöringsmedel, aceton, bensen eller koltetraklorid eftersom dessa ämnen kan skada glaset. Låt inte vätska rinna ut på glaset och spreja inte vätska direkt på det. Vätskan kan rinna in under glaset och skada skrivaren. Spreja på trasan eller fukta den innan du använder den på glaset.
 3. Förhindra fläckar genom att torka glaset med en torr, mjuk rengöringsduk, t.ex. av den typ som används för att rengöra glasögon.
 4. Sätt i strömsladden och starta sedan skrivaren.
Felsökning vid skanning: Skanningsfel
Om det inte händer något när du försöker skanna kan du prova med följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den troligaste lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
Lösning 1: Om du skannar via ett trådlöst nätverk ska du återaktivera funktionen Skanna till dator
 1. Om du försöker skanna från skrivarens frontpanel kanske du måste aktivera den trådlösa funktionen Skanning till dator. Se efter om följande felmeddelande visas på skrivarens frontpanel: Hittar ingen dator. Kontrollera att skrivarprogramvaran är installerad på datorn och att "Skanning till dator" är aktiverad via skrivarprogramvaran.
    obs!
  Funktionen Skanning till dator aktiveras som standard under installationen, men den kan ha inaktiverats manuellt i HP-programvaran.
 2. Öppna HP-verktyget.
 3. Under Skanningsinställningar klickar du på Skanna till dator.
 4. Se till att Aktivera skanning till dator är valt.
 5. Prova att skanna igen.
 6. Om skrivaren fortfarande inte kan anslutas till det trådlösa nätverket, hittar du ytterligare information om felsökning av trådlösa funktioner på HPs center för trådlös utskrift:
Lösning 2: Vänta tills skrivaren är klar med andra uppgifter.
 1. Kontrollera På-knappens lampa. Om den blinkar är skrivaren upptagen.
  Om skrivaren håller på med någon annan uppgift, som att skriva ut eller kopiera, fördröjs skanningen tills skrivaren är klar med den pågående uppgiften.
 2. Vänta tills den pågående uppgiften är klar och tills På-knappens lampa har slutat blinka.
 3. Prova att skanna igen.
Lösning 3: Starta om programmet
 1. Stäng och starta om det program som du använde för att skanna.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 4: Stäng alla öppna program
 1. Stäng öppna program.
    obs!
  Detta innefattar även program som körs i bakgrunden, till exempel skärmsläckare och antivirusprogram. Om du avslutar antivirusprogrammet får du inte glömma att starta det igen när du skannat färdigt.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 5: Kontrollera strömanslutningen och återställ skrivaren
 1. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både skrivaren och strömadaptern, om en sådan medföljde skrivaren.
   Figur : Bild - Kontrollera nätsladdens anslutningar
  1. 1 Skrivarens strömanslutning
  2. 2 Anslutning till eluttag
 2. Kontrollera om På-knappen på skrivaren lyser. Om den inte lyser är skrivaren avstängd. Starta skrivaren genom att trycka på På-knappen.
    obs!
  Om strömförsörjningen till skrivaren inte fungerar ska du ansluta skrivaren till ett annat eluttag.
 3. Stäng av skrivaren och koppla ur strömsladden på skrivarens baksida.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i ytterligare 15 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till vägguttaget igen.
 7. Återanslut strömsladden på baksidan av skrivaren.
 8. Om skrivaren inte startas automatiskt, trycker du på På-knappen för att slå på skrivaren.
 9. Prova att skanna igen.
Lösning 6: Starta om datorn
 1. Stäng alla program och starta om datorn.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 7: Koppla ur och återanslut USB-kabeln om du använder en USB-anslutning
 1. Koppla loss USB-kabeln från skrivaren och datorn.
 2. Vänta 5-10 sekunder.
 3. Återanslut USB-kabeln till skrivaren och datorn.
  Figur : Bild - Kontrollera USB-kabeln
    obs!
  Långa USB-kablar kan ha en negativ effekt på prestandan. Verifiera att kabeln inte är längre än 3 meter.
  Kontrollera också att du inte råkat koppla USB-kabeln till Ethernet-porten av misstag. Ethernet-porten är mycket lik USB-porten och USB-kontakten passar i Ethernet-porten.
 4. Prova att skanna igen.
Lösning 8: Om du använder en USB-anslutning, prova med att använda en annan USB-port på datorn
 1. Om andra USB-enheter är anslutna till datorn ska du koppla loss dessa, förutom tangentbordet och musen.
 2. Om USB-kabeln är ansluten direkt till datorn kan du prova med att koppla den till en annan USB-port på datorn.
 3. Prova att skanna igen.
Lösning 9: Om du använder en USB-hubb, kontrollera att den fungerar som den ska
 1. Koppla ur och återanslut USB-kabeln till hubben och gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 2. Stäng av hubben och slå på den igen.
 3. Koppla loss USB-kabeln från hubben och anslut den direkt till datorn.
 4. Prova att skanna igen.
Lösning 10: Avinstallera och installera sedan om HP-skrivaren och dess programvara
 1. Öppna HP Uninstaller och ta bort programvaran enligt instruktionerna.
 2. När ett meddelande på datorn ber dig att starta om väljer du Klicka här om du vill starta om senare.
 3. Koppla bort skrivaren från datorn och starta om datorn.
    obs!
  Det är viktigt att du kopplar bort skrivaren innan du startar om datorn. Anslut inte skrivaren till datorn förrän du blir ombedd att göra det under ominstallationen.
 4. Sätt i den CD-ROM som medföljde skrivaren i datorns CD-ROM-enhet och starta därefter installationsprogrammet.
    obs!
  Om installationsprogrammet inte visas letar du reda på filen setup.exe på CD-ROM-enheten och dubbelklickar på den.
 5. Följ instruktionerna på skärmen och de installationsanvisningar som följde med skrivaren.
 6. Prova att skanna igen.
Lösning 11: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Photosmart 5510 series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...