hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq datorer - Lösa problem med Internetanslutningar via kabel, DSL eller bredband (Windows XP, Me och 98)

Dokumentet gäller HP- och Compaq-datorer med Windows XP, Me och 98. Dokumentet innehåller inte information om delade Internetanslutningar (ICS).
Använd stegen i dokumentet för att diagnostisera och åtgärda problem som uppstår när du försöker ansluta till Internet via en nätverksanslutning och ett kabel- eller DSL-modem. Dokumentet går bara genom felsökningssteg som rör anslutningen och maskinvara i nätverket (nätverkskort, interna Ethernet-kort samt PCMCIA-nätverkskort till notebook-datorer).
obs!
Kontrollera att kabel- eller DSL-modemet är korrekt installerat, att Internettjänsten fungerar och att alla inställningar som krävs har gjorts innan du använder dokumentet. Kontakta Internetleverantören för hjälp med alla nödvändiga inställningar.
obs!
Om ett meddelande visas om att anslutningen rings upp eller att webbsidan inte är tillgänglig i frånkopplat läge, har en standardanslutning skapats. Du måste antingen ta bort den uppringda anslutningen eller ställa in webbläsaren så att den inte använder denna anslutning. Utför följande steg i Internet Explorer:
 1. I Internet Explorer klickar du på Verktyg > Internet-alternativ.
 2. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Anslutningar.
 3. Välj Ring aldrig upp någon anslutning.
 4. Klicka på fliken Avancerat och ta bort krysset i rutan Tillåt att frånkopplade objekt synkroniseras i ett schema.
 5. Klicka på OK och försök visa webbsidorna igen.

Steg 1: Kontrollera kablar och anslutningar

Använd följande steg för att kontrollera anslutningar och nätverksutrustning.
 1. Kontrollera aktivitetslampan på nätverkskontakten på datorns baksida. På vissa notebook-datorer sitter lampan på den lilla kabeln till nätverksadaptern som ansluts till PCMCIA-kortet.
  • Om aktivitetslampan blinkar med jämna mellanrum fungerar nätverkskortet förmodligen som det ska och är redo att ta emot data. Gå till Steg 3: Undersöka IP-adressen.
  • Om aktivitetslampan inte blinkar är det kanske fel på anslutningen eller nätverksutrustningen. Gå vidare i anvisningarna.
 2. Kontrollera att du använder rätt sorts nätverkskabel. Du bör använda en Category 5- eller Category 5e-nätverkskabel (kallas även för Cat-5 Ethernet- eller anslutningskabel). På Cat-5-kablar sitter en RJ45-kontakt i varje ände.
  Följande kablar och kontakter fungerar inte:
  • Telefonkablar med RJ11-kontakter (Dessa är något mindre än RJ45-kontakter).
  • Korskopplad Ethernet-kabel med RJ45-kontakter (Den här kabeln ser ut precis som en Cat-5-kabel, men används främst för att bilda nätverk mellan två nätverkskort).
   Figur : Nätverkskontakter
  1. RJ45-nätverkskontakt
  2. RJ11-telefonkontakt
 3. Byt ut den nuvarande kabeln mot en annan Cat-5- eller Cat-5e-nätverkskabel.
  Byt ut den nuvarande kabeln mot en annan Cat-5-nätverkskabel (inte en korskopplad kabel). Försök ansluta till Internet. Om det går att ansluta datorn till Internet när du har bytt kabel är det förmodligen fel på den första kabeln och den bör inte användas. Om du fortfarande inte kan ansluta datorn till Internet, går du vidare i med hjälp av anvisningarna.
 4. Om det sitter flera enheter mellan det externa modemet eller DSL-routern och datorn, koppla tillfälligt från dessa enheter och anslut datorn direkt till modemet eller DSL-routern med en nätverkskabel.
  Försök ansluta till Internet.
  Om det går att ansluta datorn till Internet när du kopplar den direkt till modemet kan det vara fel på en av de borttagna enheterna. Prova att återställa den.
 5. Om det fortfarande inte går att ansluta datorn till Internet när du har kontrollerat anslutningarna, går du vidare till nästa steg.

Steg 2: Återställa DSL- eller kabelmodemet

De flesta anslutningsproblem i kabel/DSL-modem kan lösas genom att man återställer modemet.
 1. Stäng av datorn och stäng av det externa modemet eller DSL-routern.
 2. Dra ur kontakten till nätadaptern på baksidan av kabel/DSL-enheten och vänta tills lamporna har slocknat på kabel/DSL-enheten.
 3. Anslut nätadaptern till kabel/DSL-modemet igen och vänta tills det är helt återställt. Modemet är återställt när alla lampor slutar blinka.
 4. Starta datorn och vänta tills Windows har öppnats.
  Vänta tills datorn har öppnat alla automatiska program och processer.
 5. Försök ansluta till Internet igen.
  • Om det inte går att ansluta datorn till Internet går du vidare till nästa steg.
  • Om det går att ansluta datorn till Internet är du klar. När du väl har fått kabel/DSL-modemet att fungera, ska du inte stänga av det. På så sätt undviker du att det blir problem igen. Du behöver inte stänga av kabel/DSL-modemet när du stänger av datorn. På så sätt minimerar du problem då du kan bli tvungen att återställa modemet.

Steg 3: Undersöka IP-adressen

Alla datorer som ansluts till Internet använder en IP-adress (Internet Protocol Address). IP-adressen är en unik adress och består av fyra siffror med punkt mellan varje. I de flesta kabel- och DSL-modem tilldelas det här numret automatiskt till datorn av Internetleverantören. Om Internetleverantören inte kan tilldela något IP-nummer till datorn får den en standardadress av Windows eller så visas ett felmeddelande.
Använd följande steg för att hitta IP-adressen och felsök sedan utifrån detta:
 1. Klicka på Start, på Kör och skriv sedan följande i fältet Öppna:
  command
 2. Klicka på OK och skriv följande i den nya kommandotolken:
  ipconfig /all
 3. Tryck på Retur och leta efter IP-adressen under Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk.

Steg 4: Undersöka maskinvaran

Om nätverksenheten inte fungerar som den ska visas ett felmeddelande i Enhetshanteraren. Använd följande steg för att visa informationen i Enhetshanteraren och åtgärda felmeddelandet:
 1. Windows XP: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
  I Windows 98 och Me: Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
 2. I Windows XP: Klicka på fliken Maskinvara och sedan på knappen Enhetshanteraren.
  Windows 98 och Me: Klicka på fliken Enhetshanteraren.
 3. Om kategorin Nätverkskort är försedd med ett plustecken (+), går du vidare till steg 6.
  Om kategorin Nätverkskort är försedd med ett minustecken (–), går du vidare till steg 5. Strunta i nätverkskort som inte är Ethernet-kort.
 4. Om ett nätverkskort inte står med i listan kan du göra något av följande beroende på nätverkskortets tillstånd:
  • Nätverkskortet är inte installerat. Installera ett nytt nätverkskort (på en stationär dator) eller ett nytt PCMCIA-nätverkskort (på en notebook-dator) utifrån korttillverkarens rekommendationer. Detta gäller inte integrerade nätverkskort.
  • Nätverkskortet sitter inte ordentligt på plats på kortplatsen. På stationära datorer: Ta bort sidohöljet, sätt fast nätverkskortet ordentligt och sätt tillbaka sidohöljet. På notebook-datorer: Ta bort och sätt tillbaka PCMCIA-nätverkskortet ordentligt. Detta gäller inte integrerade nätverkskort.
  • Om du har en äldre dator måste du kanske ansluta kontakter på nätverkskortet till en IRQ och ett adressintervall som inte redan används av en annan enhet. Ta bort sidohöljet, anslut kontakterna på kortet och sätt tillbaka sidohöljet.
   Det kan vara enklare att byta ut det gamla nätverkskortet mot ett nyare Plug and Play-nätverkskort.
  • Återställ BIOS-inställningarna på stationära datorer med integrerat nätverkskort:
   1. Starta om datorn.
   2. Tryck på F1 flera gånger när den första skärmen visas.
   3. Tryck på F5 och Retur för att återställa BIOS-inställningarna till fabriksinställningarna.
   4. Spara ändringarna och lämna BIOS-inställningarna genom att trycka på F10 och sedan på Retur.
   5. Starta om datorn.
   6. Kontrollera igen i Enhetshanteraren om objektet står med i kategorin Nätverkskort. Om namnet på nätverkskortet fortfarande inte står med kan det integrerade nätverkskortet vara skadat. Byt moderkort eller installera ett PCI-nätverkskort.
 5. Om nätverkskortet står med men har ett gult utropstecken över ikonen , gör något av följande:
  • Programmets drivrutiner eller stödfiler kanske saknas eller är skadade. Ta bort enheten från Enhetshanteraren och installera om programvaran genom att starta om datorn. Se Steg 5: Ominstallera drivrutinerna till nätverkskortet.
  • Om du har en äldre dator måste du kanske ansluta kontakter på nätverkskortet till en IRQ och ett adressintervall som inte redan används av en annan enhet. Ta bort sidohöljet, anslut kontakterna på kortet och sätt tillbaka sidohöljet.
   Det kan vara enklare att byta ut det gamla nätverkskortet mot ett nyare Plug and Play-nätverkskort.
 6. Om nätverkskortet i listan är försett med en grön adapterikon fungerar det förmodligen som det ska. Om datorn fortfarande inte kan ansluta till Internet, genomför du följande steg innan du fortsätter:
  • Kabel- eller DSL-modemet svarar kanske inte. Återställ kabel- eller DSL-modemet utifrån tillverkarens anvisningar.
  • Anslutningsproblemet kvarstår eventuellt. Kontrollera kabelanslutningarna igen och byt ut kablar som har blivit klämda eller som du misstänker är defekta.
  • Internettjänsten från leverantören kan vara nere. De flesta Internetleverantörer har telefonsupport. Ring leverantörens telefonsupport. Om tjänsten är nere får du förmodligen höra ett automatiskt meddelande om att Internet ligger nere just nu. Vänta i så fall tills tjänsten är igång igen.
  Om ikonen för nätverkskortet visas som den ska och anslutningarna, tjänsten och modemet fungerar felfritt, går du vidare till nästa steg för att uppdatera nätverksdrivrutinerna.

Steg 5: Ominstallera drivrutinerna till nätverkskortet

Ominstallera drivrutinerna för att säkerställa att programvara till nätverkskortet är korrekt installerad och kopplad. Gå genom följande steg för att ominstallera och länka om programvara till nätverkskortet:
obs!
Om datorn är försedd med ett äldre nätverkskort utan Plug-and-Play-funktion finns programvaran till det förmodligen på en separat skiva. Hämta en drivrutin till nätverkskortet på din HP-dator genom att gå till HP:s webbsida för hämtning av program och drivrutiner.
 1. Windows XP: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
  I Windows 98 och Me: Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
 2. I Windows XP: Klicka på fliken Maskinvara och sedan på knappen Enhetshanteraren.
  Windows 98 och Me: Klicka på fliken Enhetshanteraren.
 3. Klicka på plustecknet (+) bredvid nätverkskort och markera namnet i kategorin Nätverkskort.
 4. I Windows XP klickar du på Åtgärd och sedan på Avinstallera.
  I Windows 98 och Me klickar du på knappen Ta bort.
 5. Klicka på OK och starta om datorn.
  obs!
  Datorer med Windows 98 och Me behöver kanske startas om flera gånger.
 6. Om nätverkskortet är försett med Plug-and-Play-funktion bör programvaran installeras automatiskt. Följ anvisningarna som visas under processen och leta upp ev. programvara som inte kan hittas i Windows.
 7. Om du fortfarande inte kan ansluta till Internet efter att ha ominstallerat nätverkskortets drivrutiner går du vidare till nästa steg.

Steg 6: Felsökning av protokollinställningar

I det här avsnittet får du hjälp med att felsöka inställningar som påverkar Internetanslutningen om du inte kan få support av din Internetleverantör. Du bör ha fått alla nödvändiga inställningar och felsökningsrutiner av Internetleverantören för att kunna upprätta en kabel- eller DSL-anslutning. Om du har fått inställningar och felsökningsrutiner av din Internetleverantör bör du använda dem i stället för inställningarna i det här avsnittet. Använd annars följande steg för att återställa nätverksinställningarna:

Återställningssteg för Windows XP

 1. Klicka på Start, Kör och skriv följande i rutan Öppna:
  command
  Ett kommandofönster öppnas.
 2. Skriv in följande i kommandofönstret: ipconfig /release
 3. När du trycker på Retur bör kommandofönstret rensas. Skriv följande i nästa kommandofönster: ipconfig /renew
 4. Skriv följande i nästa kommandofönster: netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  obs!
  Om felmeddelandet "En åtgärd försökte utföras på något som inte är en socket", se HP-supportdokumentet Fel: En åtgärd försökte utföras på något som inte är en socket.
 5. Stäng kommandofönstret genom att skriva in följande:
  exit
  Försök ansluta till Internet igen. Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
 6. Klicka på Start, Kontrollpanelen och klicka på Nätverks- och Internetanslutningar.
 7. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar, högerklicka på Lokalt nätverk (LAN) och välj Egenskaper.
 8. Välj det Internetprotokoll (TCP/IP) som motsvarar Ethernet-kortet i listan över anslutningar. Ta inte bort krysset i rutan bredvid Internetprotokollet (TCP/IP) när du markerar det. Om det finns flera Internetprotokoll (TCP/IP) väljer du det som innehåller det nätverkskort som används, till exempel TCP/IP -> 3Com Fast Ethernet Adapter.
  obs!
  Om det inte står något Internetprotokoll (TCP/IP) i listan är detta orsaken till problemet. Klicka på Installera, välj Protokoll och klicka sedan på Lägg till. Välj ett TCP-protokoll i listan, t.ex. ett Microsoft TCP IP, och klicka sedan på OK för att installera protokollet. Starta sedan om datorn och försök ansluta till Internet.
 9. Markera Internetprotokollet och klicka på knappen Egenskaper.
 10. Markera Erhåll en IP-adress automatiskt och Erhåll en DNS-serveradress automatiskt (om de inte redan är markerade).
 11. Klicka på OK för att stänga fönstret TCP/IP-inställningar och klicka sedan på OK för att stänga fönstret Egenskaper för lokalt nätverk (LAN).
 12. Starta om datorn och försök ansluta till Internet igen. Om du fortfarande inte kan ansluta, gå vidare till nästa steg.

Återställningssteg för Windows 98 och Me

 1. Klicka på Start, Kör och skriv följande i rutan Öppna:
  command
  Ett kommandofönster öppnas.
 2. Skriv följande text vid kommandotolken: ipconfig /release_all
 3. När du trycker på Retur bör kommandofönstret rensas. Skriv följande i nästa kommandofönster: ipconfig /renew_all
 4. Stäng kommandofönstret genom att skriva in följande:
  exit
  Försök ansluta till Internet igen. Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
 5. Klicka på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.
 6. Dubbelklicka på ikonen Nätverk.
 7. Klicka på det TCP/IP-namn som stämmer bäst överens med Ethernet-kortet i listan över installerade nätverkskomponenter. Ta inte bort krysset i rutan bredvid Internetprotokollet (TCP/IP) när du markerar det. Om det finns flera Internetprotokoll (TCP/IP) väljer du det som innehåller det nätverkskort som används, till exempel TCP/IP -> 3Com Fast Ethernet Adapter.
  obs!
  Om det inte står något Internetprotokoll (TCP/IP) i listan är detta orsaken till problemet. Klicka på knappen Lägg till, dubbelklicka på Protokoll, välj Microsoft som tillverkare och välj TCP/IP som Nätverksprotokoll. Klicka på OK, sedan OK och slutligen på Ja för att starta om datorn.
 8. Klicka på knappen Egenskaper.
 9. Markera Erhåll en IP-adress automatiskt på fliken IP-adress och markera Inaktivera DNS på fliken DNS-konfiguration (om de inte redan är markerade).
 10. Klicka på OK för att stänga fönstret TCP/IP-inställningar och klicka sedan på OK för att stänga fönstret Egenskaper för lokalt nätverk (LAN).
 11. Starta om datorn och försök ansluta till Internet igen. Om du fortfarande inte kan ansluta, gå vidare till nästa steg.

Steg 7: Återställa TCP/IP-protokollet i Windows 98 och Me

Återställ TCP/IP-protokollet till standardinställningarna och ta bort oönskade inställningar från tidigare anslutningar. Om du har Windows XP, gå vidare till nästa avsnitt Steg 8: Arbeta med andra Internetprogram. Om du har Windows 98 eller Me, använder du följande steg för att återställa TCP/IP-protokollet:
 1. Klicka på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen Nätverk.
 3. Välj ett TCP/IP-protokoll i listan och klicka på knappen Ta bort.
  Upprepa proceduren tills alla objekt som innehåller TCP/IP har tagits bort.
 4. Klicka på OK och sedan på Ja för att starta om datorn.
 5. När datorn har startats om klickar du på Start, Inställningar och Kontrollpanelen.
 6. Dubbelklicka på ikonen Nätverk.
 7. Klicka på knappen Lägg till, välj Protokoll och klicka sedan på knappen Lägg till.
 8. Välj Microsoft till vänster och TCP/IP till höger.
 9. Klicka på OK och OK för att stänga fönstret.
  obs!
  Om du ombeds sätta i Windows-skivan i en enhet eftersom cab-filerna inte kan hittas, se Microsofts supportartikel "Hur du extraherar komprimerade Windows-originalfiler" (på engelska). Artikeln innehåller information om hur du extraherar en ny uppsättning cab-filer för att ersätta cab-filer i Windows som saknas eller är skadade.
 10. Klicka på Ja för att starta om datorn och försök ansluta till Internet igen.

Steg 8: Arbeta med andra Internetprogram

Webbläsare och andra program som använder Internet, t.ex. brandväggar eller proxyprogram, kan blockera anslutningen. Använd följande steg för att ändra hur program på datorn fungerar tillsammans med Internet:
 1. I Windows XP klickar du på Start, och sedan på Kontrollpanelen.
  I Windows 98 och Me klickar du på Start, Inställningar och sedan på Kontrollpanelen.
 2. I Windows XP klickar du på Nätverks- och Internetanslutningar, Internetalternativ och väljer fliken Anslutningar. I Windows 98 och Me, dubbelklicka på Internetalternativ och välj Anslutningar.
 3. Klicka på knappen LAN-inställningar, välj Identifiera inställningar automatiskt.
 4. Ta bort kryssen vid Använd proxyserver till det lokala nätverket och Använd automatiska konfigureringsskript.
 5. Klicka på OK och sedan på OK för att stänga fönstren. Stäng alla andra fönster som eventuellt är öppna.
  Försök ansluta till Internet igen. Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
  obs!
  Om du använder en annan webbläsare än Internet Explorer, t.ex. Opera eller Netscape, kan du läsa mer i programdokumentationen om hur du inaktiverar proxyanvändning och aktiverar en direkt eller automatisk anslutning till Internet.
 6. Om du använder ett proxyprogram inaktiverar du det och provar sedan att ansluta till Internet igen. Exempel på proxyprogram:
  • WinProxy
  • WinGate
  • Microsoft Proxy Server
  • Netscape Proxy Server
  Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
 7. Om du använder ett brandväggsprogram, inaktiverar du det och provar sedan att ansluta till Internet igen. Exempel på brandväggsprogram:
  • McAfee Personal Firewall
  • Norton Personal Firewall
  • ZoneAlarm
  • Freedom Firewall
  • Den inbyggda brandväggen i Windows XP
  Om det går att ansluta till Internet när du har inaktiverat brandväggsprogrammet kontaktar du din Internetleverantör för att få de portnummer som behövs för att ansluta. Justera inställningarna i brandväggsprogrammet så att portarna förblir öppna.
  Om problemen kvarstår fortsätter du med de här stegen.
 8. Inaktivera eller avinstallera program som ansluter automatiskt till Internet. Program som kan störa anslutningen till Internet är datorvirus, reklam-, spion- samt kidnappningsprogram. Det finns tusentals program av den här typen. Använd ett virusprogram för att söka efter och ta bort virus och använd ett särskilt program för att ta bort reklam-, spion- och kidnappningsprogram.
 9. Om du har utfört alla steg i dokumentet och fortfarande inte kan ansluta till Internet med ett kabel- eller DSL-modem, ringer du supporten hos din Internetleverantör för att få hjälp. Glöm inte att berätta alla moment som du redan har utfört.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...