hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PSC 1600 och 2350 allt-i-ett-skrivarserier - Felmeddelandet "Ta bort och kontrollera bläckpatron (färg/svart/foto)" visas på skrivarens kontrollpanel

Det här dokumentet gäller för allt-i-ett-skrivare HP PSC 1600 och 2350 .
Felmeddelandet Ta bort och kontrollera bläckpatron (färg/svart/foto) visas på skrivarens kontrollpanel och skrivaren skriver inte ut.
Det finns flera tänkbara lösningar på problemet. Börja med "Lösning ett: Ta ur bläckpatronerna och sätt i dem igen". Om det inte löser problemet, gå vidare med nästa lösning i tur och ordning tills du har löst problemet.

Lösning ett: Ta ur bläckpatronerna och sätt i dem igen

Om felmeddelandet indikerar att en viss patron är problemet använder du dessa steg för att ta ur och sätta i den patronen. Om felmeddelandet inte indikerar någon specifik patron, följer du dessa steg för varje patron.

Steg 1: Öppna skrivaren och ta ut bläckpatronen

 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Lossa den bläckpatron som det är problem med genom att trycka lätt på änden av den.
  • Trefärgsbläckpatronen sitter till vänster.
  • Den svarta bläckpatronen eller fotopatronen sitter till höger.
  Figur : Ta ut trefärgspatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
 4. Dra ut bläckpatronen.
  obs!
  Ha inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Bläcket kan torka och täppa igen munstyckena om bläckpatronen är alltför länge utanför skrivaren.
 5. Efter att bläckpatronen tagits ut, dra ur strömkabeln på skrivarens baksida. Vänta i 30–60 sekunder.
 6. Återanslut strömkabeln och tryck på strömknappen för att starta skrivaren.

Steg 2: Kontrollera att bläckpatronen är kompatibel med skrivaren

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Steg 3: Sätt tillbaka bläckpatronen

 1. Håll patronen med munstyckena nedåt och kontakterna riktade mot skrivaren. Tryck in bläckpatronen i hållaren.
  • Patroner märkta med en triangel ska sitta på den vänstra patronplatsen.
  • Patroner märkta med en fyrkant eller ett pentagram ska sitta på den högra patronplatsen.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen
 2. Tryck bläckpatronen framåt tills det klickar och den låses på plats.
  Figur : Tryck patronen på plats
  Bild: Tryck in bläckpatronen
 3. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 4. Kontrollera att skrivaren är påslagen och laddad med papper.
 5. Försök skriva ut ett dokument.

Lösning två: Hämta och installera en uppdatering från HP

Det finns en uppdatering som förhindrar ett fel som kan göra att patronerna inte kan användas. Om det redan har uppstått fel i patronerna, hämtar du och installerar uppdateringen nu för att försöka lösa problemet.
obs!
Uppdateringen är inte tillgänglig för datorer med operativsystemet Windows Vista. Om du har en dator med operativsystemet Windows Vista, går du till "Lösning tre: Kontrollera och rengör patronen" nu.
Du måste ha programvaran till HP-skrivaren installerad innan du kan installera uppdateringen. Om du inte redan har installerat programvaran till skrivaren, gör det nu. Följ de här anvisningarna för att hämta och installera uppdateringen.

Steg 1: Hämta uppdateringen

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten till datorn.
 2. Klicka här för att öppna sidan Hämta program och drivrutiner i ett nytt fönster.
 3. Skriv namnet på din skrivare och klicka sedan på .
 4. Om så behövs, klicka på skrivarnumret under Välj din skrivare i listan här nedanför.
 5. Klicka på Drivrutiner, välj ditt operativsystem och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Uppdateraoch välj sedan uppdateringen.

Steg 2: Installera uppdateringen

 1. Följ anvisningarna på skärmen för att installera uppdateringen.
 2. Om det visas en skärm om fel vid uppdatering av enheten eller ett annat fel, starta om datorn och försök att installera uppdateringen på nytt. Uppdateringen kan misslyckas om den redan har gjorts en gång.
 3. När du har installerat uppdateringen kontrollerar du att skrivaren är påslagen och laddad med papper.
 4. Försök skriva ut ett dokument.

Lösning tre: Kontrollera och rengör patronen

Om felmeddelandet indikerar att en viss patron är problemet använder du dessa steg för att kontrollera och rengöra den patronen. Om felmeddelandet inte indikerar någon specifik patron, följer du dessa steg för att kontrollera och rengöra varje patron.

Steg 1: Öppna skrivaren och ta ut bläckpatronen

 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Lossa den bläckpatron som det är problem med genom att trycka lätt på änden av den.
  • Trefärgsbläckpatronen sitter till vänster.
  • Den svarta bläckpatronen eller fotopatronen sitter till höger.
  Figur : Ta ut trefärgspatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
 4. Dra ut bläckpatronen.
  obs!
  Ha inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Bläcket kan torka och täppa igen munstyckena om bläckpatronen är alltför länge utanför skrivaren.
 5. Efter att bläckpatronen tagits ut, dra ur strömkabeln på skrivarens baksida. Vänta i 30–60 sekunder.
 6. Återanslut strömsladden.

Steg 2: Kontrollera att plasttejpen har tagits bort från patronen

Kontrollera att plasttejpen har tagits bort. Ta tag i den rosa fliken och dra bort tejpen från bläckpatronen.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen
 1. Flik

Steg 3: Rengör patronen

 1. Du behöver följande för att rengöra kontakterna på patronen och skrivarvagnen.
  • Rent destillerat vatten. Använd flaskvatten eller filtrerat vatten om du inte har tillgång till destillerat vatten. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada patronen.
  • Rena bomullstoppar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på bläckpatronerna (kaffefilter fungerar bra).
  • Pappersark eller pappershanddukar att placera bläckpatronerna på.
 2. Lägg bläckpatronen på ett pappersark med munstycksplattan vänd uppåt.
 3. Doppa en bomullstopp i rent vatten och krama sedan ur den för att få bort det mesta av vätskan. Bomullstoppen ska bara vara lätt fuktad.
 4. Rengör bläckpatronens kontakter. Rör inte vid munstyckena.
   Figur : Rengör de elektriska kontakterna
  1. De elektriska kontakterna
  2. Munstycken
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna
 5. Rengör kontakterna på skrivarvagnen inuti skrivaren. Skrivarvagnens kontakter är tillverkade av koppar och exakt placerade i vagnen för att möta patronernas kontakter när patronerna är installerade.
 6. Torka av det rengjorda området med en torr bomullstopp för att få bort all fukt.

Steg 4: Sätt tillbaka bläckpatronen

 1. Håll patronen med munstyckena nedåt och kontakterna riktade mot skrivaren. Tryck in bläckpatronen i hållaren.
  • Patroner märkta med en triangel ska sitta på den vänstra patronplatsen.
  • Patroner märkta med en fyrkant eller ett pentagram ska sitta på den högra patronplatsen.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen
 2. Tryck bläckpatronen framåt tills det klickar och den låses på plats.
  Figur : Tryck patronen på plats
  Bild: Tryck in bläckpatronen
 3. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 4. Kontrollera att skrivaren är påslagen och laddad med papper.
 5. Försök skriva ut ett dokument.
Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.

Lösning fyra: Byt ut bläckpatronen

Om felmeddelandet indikerar att en viss patron är problemet använder du dessa steg för att byta ut den gamla patronen mot en ny. Om felmeddelandet inte indikerar någon specifik patron, följer du dessa steg för att byta ut alla patroner mot nya.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.

Steg 1: Öppna skrivaren och ta ur den gamla patronen

 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Lossa den bläckpatron som det är problem med genom att trycka lätt på änden av den.
  • Trefärgsbläckpatronen sitter till vänster.
  • Den svarta bläckpatronen eller fotopatronen sitter till höger.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
 4. Dra ut bläckpatronen.

Steg 2: Kontrollera att plasttejpen har tagits bort från den nya patronen

Ta bort den rosa tejpen från den nya bläckpatronen. Ta tag i den rosa fliken och dra bort plasttejpen.
  varning!
Försök inte ta bort den elektriska kopparremsan!
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen
 1. Flik
  varning!
När du har tagit bort tejpen ska du vara noga med att inte vidröra kopparkontakterna eller bläckmunstyckena.
  Figur : Kontakter och munstycken
  Bild: Kontakt och munstycken
 1. Kontakter
 2. Munstycken

Steg 3: Installera den nya bläckpatronen

 1. Håll patronen med munstyckena nedåt och kontakterna riktade mot skrivaren. Tryck in bläckpatronen i hållaren.
  • Patroner märkta med en triangel ska sitta på den vänstra patronplatsen.
  • Patroner märkta med en fyrkant eller ett pentagram ska sitta på den högra patronplatsen.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen
 2. Tryck bläckpatronen framåt tills det klickar och den låses på plats.
  Figur : Tryck patronen på plats
  Bild: Tryck in bläckpatronen
 3. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
 4. Kontrollera att skrivaren är påslagen och laddad med papper.
 5. Försök skriva ut ett dokument.

Lösning fem: Kontrollera skrivarvagnen

Gå genom följande steg för att kontrollera att skrivarvagnen rör sig obehindrat.
 1. Med skrivaren påslagen öppnar du åtkomstluckan till bläckpatronerna. Skrivarvagnen kan börja röra sig mot åtkomstområdet. Låt den förflytta sig.
 2. Behåll skrivaren på och dra i stället ur strömkabeln på baksidan för att återställa utskriftsmekanismen och tillåta flyttning av delarna manuellt.
    varning!
  Gå genom nedanstående steg för att flytta komponenterna för hand. Om du inte drar ur strömkabeln finns det risk för elstötar.
 3. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 4. Titta in genom åtkomstluckan till bläckpatronerna eller utmatningsfacket till papperen för att se så att patronerna sitter på plats i skrivarvagnen och inte har lossnat.
 5. Se efter så att ingenting sitter i vägen under eller omkring skrivarvagnen och blockerar dess väg.
 6. Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig obehindrat längs hela skrivarens bredd genom att försiktigt skjuta skrivarvagnen till vänster och sedan till höger.
 7. Ta bort allt du ser som stoppar upp. Du kan bli tvungen att sträcka dig genom utmatningsfacket för att komma åt skrivarvagnen.
 8. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna och återanslut sedan strömkabeln till skrivarens baksida och vägguttaget.
 9. Tryck på strömbrytaren () för att starta skrivaren, kontrollera att det finns papper i produkten och försök sedan att skriva ut ett dokument.

Lösning sex: Återställ skrivaren

En återställning av skrivaren kan starta om justeringen.
 1. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 2. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 3. Vänta i minst 15 sekunder.
 4. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 5. Återanslut strömsladden till skrivaren.
 6. Slå på skrivaren.

Lösning sju: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...