hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series - Felsöka en skrivarinstallation med brandväggs- eller antivirusskydd

Felsöka en skrivarinstallation med brandväggs- eller antivirusskydd

Följade bästa praxis kan lösa de flesta problem i samband med brandväggar och antivirusprogram. Om du vill ha mer specifik information om dina programvaruinställningar kontaktar du programvarutillverkaren.
God praxis för brandväggar eller antivirusprogram
 • Håll din säkerhetsprogramvara uppdaterad. Många leverantörer av säkerhetsprogram tillhandahåller uppdateringar som åtgärdar kända fel och ger det senaste skyddet mot nya säkerhetshot.
 • Om din brandvägg eller ditt antivirusprogram har olika säkerhetsnivåer, som Hög, Medel eller Låg bör du använda inställningen Medel när datorn är ansluten till nätverket.
 • Om du har ändrat några inställningar i brandväggen eller antivirusprogrammet kan du prova med att återgå till standardinställningarna.
 • Om din programvara har en inställning för Betrodd zon ska du använda denna när datorn är ansluten till ditt nätverk.
 • Om programvaran har en inställning för att inte visa varningsmeddelanden ska du se till att den inte är aktiverad. När du installerar HP-programvaran och använder skrivaren kan du få varningsmeddelanden från brandväggen eller antivirusprogrammet som ger dig alternativen att tillåta, ge tillstånd till eller häva blockering av skrivarprogramvaran. Du bör tillåta all HP-programvara som ger upphov till ett varningsmeddelande. Om varningsmeddelandet har ett alternativ för att komma ihåg åtgärden eller skapa en regel ska du markera detta alternativ. Det är så brandväggen eller antivirusprogrammet lär sig vilka enheter i nätverket som är betrodda.
 • Du bör inte ha flera brandväggar aktiva samtidigt på datorn. Till exempel ska du inte aktivera den brandvägg som följer med Windows-operativsystemet samtidigt som en brandvägg från en tredjepartstillverkare. Att ha flera brandväggar aktiva samtidigt kan orsaka problem och gör inte datorn säkrare.
 • Om du upptäcker att vissa funktioner (t.ex. skanning eller utskrift) inte fungerar efter det att du installerat HP-programvaran, kan du prova med att stänga av både skrivaren och datorn och sedan starta om dem igen. Därefter gör du ett nytt försök att använda skrivaren.
obs!
Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Om du inte lyckades installera HP-skrivaren korrekt kan du behöva inaktivera starttjänster och/eller din brandvägg temporärt. Windows tillåter att många program och processer startas automatiskt när datorn startas. Dessa program och din brandvägg kan hindra dig från att installera HP-programvaran eller ansluta skrivaren till nätverket. I dessa anvisningar förklarar vi hur du inaktiverar dessa program och processer under skrivarinstallationen.
Steg 1: Inaktivera starttjänster
 1. Sätt ett bokmärke på den här sidan i din webbläsare så att du kan gå tillbaka hit efter det att du startat om datorn.
  obs!
  Du sätter ett bokmärke på en sida genom att klicka på Favoriter eller Bokmärken i din webbläsare och sedan klicka på Lägg till i Favoriter eller Lägg till bokmärke för denna sida.
  Du går tillbaka till den här sidan efter omstart genom att öppna webbläsaren, klicka på Favoriter eller menynBokmärken och klicka på den här webbsidans namn. När sidan öppnas rullar du nedåt för att visa resten av dessa instruktioner.
 2. Öppna dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration:
  Windows 7
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen.
   Skriv msconfig i dialogrutan Sök bland program och filer och tryck på Enter.
  Windows Vista
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen och sedan på Kör.
   Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK.
  Windows XP
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Start och sedan på Kör.
   Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK.
 3. Kontrollera om Normal start eller Selektiv start är vald. Om Normal start är vald följer du de angivna stegen nedan. Om Selektiv start är vald följer du istället dessa steg.
  obs!
  Följ anvisningarna för den valda starttypen. Du behöver bara följa den ena uppsättningen instruktioner, inte båda.
  Så här inaktiverar du en normal start
  1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.
   Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.
   Klicka på Inaktivera alla.
  Så här inaktiverar du en selektiv start
  1. Klicka på fliken Autostart och gör en lista över de objekt som är markerade.
   Du behöver denna lista för att kunna återställa datorns Autostart-objekt senare.
   Klicka på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt.
   Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.
   Gör en lista över de objekt som är markerade.
   Du behöver denna lista för att kunna återställa datorns Autostart-objekt senare.
   Klicka på Inaktivera alla.
 4. Klicka på Använd och sedan på OK.
  Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om om du vill fortsätta.
 5. När datorn startas om visas fönstret Verktyg för systemkonfiguration. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande... och klicka sedan på OK.
Steg 2: Inaktivera tillfälligt eller konfigurera brandväggen eller antivirusprogrammet på din dator
 1. Högerklicka på brandväggsikonen i aktivitetsfältet (i närheten av datumet och klockslaget på datorn) och klicka på Stoppa eller Inaktivera.
  Om det inte finns något stoppalternativ öppnar du brandväggsprogrammet och väljer alternativet för att stoppa eller inaktivera det. Eventuellt ändras brandväggsikonen för att visa att programmet är inaktiverat.
 2. Starta om datorn.
 3. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 4. Om skrivaren fungerar när brandväggen är inaktiverad ska du konfigurera brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Steg 3: Installera om HP-programvaran.
 1. Vi rekommenderar att du laddar ned den senaste versionen av programvaran för din produkt från HPs webbplats:
  1. Skriv namnet på skrivaren i sökrutan (skriv till exempel HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series).
   Välj lämplig version av Windows för att visa alternativen för nedladdning och CD-beställning.
 2. Installera om HP-programvaran genom att köra det nya installationsprogrammet som du laddade ned eller sätta i den CD som följde med skrivaren.
 3. Välj alternativet att acceptera eller tillåta i alla popup-meddelanden från brandväggen som visas under programvaruinstallationen.
  obs!
  Om du ansluter skrivaren genom att ange dess IP-adress och om denna sedan ändras, måste du uppdatera IP-adressen i HP-programvaran med hjälp av verktyget Uppdatera IP-adress. (Om det går att skriva ut trådlöst när du installerat skrivaren för första gången och det sedan slutar fungera, kan detta vara orsaken.) Du öppnar verktyget genom att klicka på Start > Program > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > Uppdatera IP-adress.
Steg 4: Aktivera starttjänster
 1. Öppna dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration:
  Windows 7
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen.
   Skriv msconfig i dialogrutan Sök bland program och filer och tryck på Enter.
  Windows Vista
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Windows-ikonen och sedan på Kör.
   Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK.
  Windows XP
  1. I aktivitetsfältet klickar du på Start och sedan på Kör.
   Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK.
 2. Om du inaktiverade en Normal start följer du de angivna stegen nedan. Om du inaktiverade en Selektiv start följer du istället dessa steg.
  obs!
  Följ anvisningarna för den valda starttypen. Du behöver bara följa den ena uppsättningen instruktioner, inte båda.
  Så här aktiverar du en normal start
  1. Markera Normal start.
  Så här aktiverar du en selektiv start
  1. Klicka på fliken Autostart och markera sedan alla objekt från listan som du gjorde i steg A.
   Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.
   På fliken Tjänster markerar du alla objekt från listan som du gjorde i steg A.
 3. Klicka på Använd och sedan på OK.
  Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om om du vill fortsätta.
 4. Om du inaktiverat din brandvägg eller din antivirusprogramvara ska du följa anvisningarna i nästa steg för att aktivera den igen.
Steg 5: Aktivera brandväggen eller antivirusprogrammet på din dator
 1. Högerklicka på brandväggsikonen i aktivitetsfältet (i närheten av datumet och klockslaget på datorn) och klicka på Starta eller Aktivera.
  Om det inte finns något startalternativ öppnar du brandväggsprogrammet och väljer alternativet för att starta eller aktivera det. Eventuellt ändras brandväggsikonen för att visa att programmet är aktiverat.
  obs!
  Om skrivaren fungerar när brandväggen är inaktiverad kommer den att sluta fungera när du aktiverar brandväggen igen, såvida du inte konfigurerar brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Om du behöver mer hjälp
Hewlett-Packard erbjuder olika supportalternativ där du får hjälp med att använda din skrivare eller lösa problem.
 • HPs supportwebbplats: Här finns support- och felsökningsinformation för din specifika produkt. Detta är den bästa källan för aktuell produktinformation. Om du behöver kontaktuppgifter kan du klicka på Kontakta HP så kan du se vilka alternativ för assisterad support som finns.
  Välj land/region om du blir ombedd att göra det. Välj alternativet för support och felsökning och skriv namn och nummer för din produkt i det fält som visas.
 • HPs supportforum: Kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din produkt.
 • HP Wireless Printing Center: Lär dig mer om trådlös utskrift, felsök problem med trådlösa anslutningar och installera och konfigurera ditt nätverk.
 • Hjälpprogram för nätverksdiagnostik: Om du har problem med att ansluta skrivaren till nätverket kan du ladda ned HPs hjälpprogram för nätverksdiagnostik som kan göra en automatisk felsökning av problemet.
obs!
En del supportalternativ kanske inte är tillgänliga för alla produkter, i alla länder/regioner eller på alla språk.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...