hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series - Felsökning om skrivarvagnen fastnat

Felsökning om skrivarvagnen fastnat
Pappersfacket måste vara ordentligt installerat och bläckpatronsluckan stängd för att utskriften ska kunna starta. Kontrollera skrivaren och försök skriva ut igen. Om du fortfarande har problem kan det finnas något som blockerar skrivarvagnen och hindrar den från att röra sig.
Om skrivaren är ny ska du kontrollera att du tagit bort allt förpackningsmaterial från området runt skrivarvagnen. Om skrivaren inte är ny ska du kontrollera om främmande föremål har råkat komma in i skrivaren, som hår från husdjur eller gem.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar.
Lösning 1: Kontrollera att skrivaren är påslagen
 1. Kontrollera om På-knappen på skrivaren lyser. Om den inte lyser är skrivaren avstängd. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett vägguttag. Starta skrivaren genom att trycka på På-knappen.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 2: Ta bort det som blockerar skrivarvagnen
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
    varning!
  Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kopplar loss strömsladden enligt beskrivningen i steg 2. Om du inte lyckas koppla loss strömsladden från skrivarens baksida kan skador uppstå när du tar bort papper som fastnat.
 2. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 3. Om du använder en USB- eller Ethernet-anslutning kopplar du ur kabeln på baksidan av skrivaren.
 4. Öppna luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Bild - Fäll upp luckan till patronerna
 5. Ta bort eventuella papper eller föremål som blockerar skrivarvagnen. Om skrivaren är ny ska du ta bort eventuellt förpackningsmaterial som sitter kvar.
 6. Återanslut enbart strömsladden. Om skrivaren inte slås på automatiskt trycker du på På-knappen.
    obs!
  Skrivaren kan behöva en uppvärmningsperiod på högst två minuter. Under denna period kan lampor blinka och skrivarvagnen röra sig.
 7. Använd handen för att försiktigt dra skrivarvagnen så långt åt vänster och höger som det går för att försäkra dig om att den kan röra sig fritt. Om den inte kan röra sig fritt kan det fortfarande finnas papper eller andra föremål som blockerar skrivarvagnens rörelser. Fortsätt att rensa området runt skrivarvagnen tills vagnen kan röra sig fritt.
 8. Återanslut kabeln om du använder en USB- eller Ethernet-anslutning.
 9. Stäng luckan till bläckpatronerna.
    obs!
  Du kan behöva trycka på På-knappen igen för att återställa skrivaren.
 10. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 3: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...