hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Felsöka fingeravtrycksläsaren (Windows 7, Vista, XP)

Komponenterna i det fingeravtrycksbaserade säkerhetssystemet är designade för att fungera på vissa datormodeller och med vissa operativsystem. Drivrutinen för fingeravtrycksenheten och åtkomsthanteraren för datorns originalkonfiguration finns på HP:s webbplats för support.
  varning!
Drivrutinerna och programmen som finns tillgängliga för en modell är inte kompatibla med och fungerar inte med andra modeller.
Om du väljer att byta operativsystem kanske standarddrivrutinerna för fingeravtrycksläsaren och programmen som HP tillhandahåller för din dator inte är kompatibla, vilket i sin tur kan leda till att fingeravtrycksläsaren inte fungerar. När du söker efter drivrutiner och program måste du använda datorns specifika produktnummer. Se HP Notebook-datorer - Hitta den bärbara datorns produktnummer eller modellnummer.

Uppdatera BIOS

Om din notebook-dator har en fingeravtrycksläsare, använder den en version av BIOS med biometriskt stöd. Det gör att annan maskin- och programvara stöder fingeravtrycksläsaren. Sök efter BIOS-uppdateringar för din specifika modell på Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner för bästa prestanda.
Så här kontrollerar du din aktuella BIOS-version:
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta datorn, tryck sedan på knappen F2 och välj Systeminformation i listan.
  BIOS-versionen visas.
 2. Notera den aktuella BIOS-versionen.
Söka efter BIOS-uppdateringar:
 1. Öppna en webbläsare och gå till Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner, och ange sedan produktnummer.
 2. Välj operativsystemet för datorn, bläddra nedåt och expandera sedan BIOS.
  Den senaste BIOS-versionsnedladdningen listas.
 3. Om BIOS som finns tillgänglig online är en senare version laddar du ned den och installerar den. Se HP Notebook-datorer - Hitta och installera uppdaterat BIOS, drivrutiner och programvara för instruktioner.
Om BIOS är uppdaterad kontrollerar du om biometriskt stöd är aktiverat.

Aktivera biometriskt stöd

Vissa typer av BIOS tillåter att du aktiverar eller avaktiverar enskilda maskinvarukomponenter. Den biometriska enheten är den maskinvara som styr fingeravtrycksläsaren. Beroende på modellnummer på datorn kan det finnas ett alternativ i BIOS för att aktivera och avaktivera den biometriska enheten.
Kontrollera biometriskt stöd i BIOS och aktivera det:
 1. Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren och tryck sedan på F10 för att öppna BIOS-inställningarna.
 2. Under Systemkonfiguration letar du upp alternativet Biometrisk enhet. Om det finns med i listan aktiverar du det.
 3. Tryck på F10 för att spara inställningen och starta om datorn.
Om det biometriska alternativet inte finns i din BIOS, är fingeravtrycksläsaren alltid aktiverad. Sedan kontrollerar du om Windows stöder fingeravtrycksläsaren.

Kontrollera stöd i Windows

När BIOS ger åtkomst till en enhet visas enhetens namn och tillhörande drivrutin i Enhetshanteraren i Windows. Detta indikerar att Windows stödjer enheten, i detta fall fingeravtrycksläsaren.
Kontrollera om Windows har stöd för fingeravtrycksläsaren på datorn:
 1. Klicka på Start, skriv enhet i sökfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med sökresultat.
  Figur : Sökresultatlista
  Sökresultatlista med Enhetshanteraren vald
 2. I Enhetshanteraren klickar du på Biometrisk eller Biometriska enheter för att expandera listan över biometriska sensorenheter som identifieras. Fingeravtryckssensorn finns angiven som Validity eller Authentec, beroende på modellnumret på datorn.
  Figur : Biometrigiltighetssensor
  Enhetshanteraren med biometrigiltighetssensor vald
 3. Om posten Biometrisk inte finns, kan Windows inte identifiera fingeravtrycksläsarens maskinvara. Detta kan bero på att maskinvaran inte är installerad på notebook-datorn eller på att den är skadad. Kontakta HP för teknisk support eller reparation.
  Om posten Biometrisk finns, har Windows stöd för enheten.
Kontrollera att Windows-drivrutinen för fingeravtrycksläsaren är uppdaterad. Följ stegen i Uppdatera enhetens drivrutin.

Rengör fingeravtrycksläsaren

Du bör rengöra fingeravtryckläsarens sensor regelbundet för att avlägsna smuts och fett.
  varning!
En våt trasa kan skada sensorn. Pappershanddukar kan repa sensorns yta.
obs!
Innan du använder fingeravtrycksläsaren ska du se till att händerna är rena.
Torka området med en mjuk trasa som fuktats med ammoniakbaserat glasrengöringsmedel.
Tryck fast en bit självhäftande tejp på sensorn, och dra sedan bort den för att avlägsna damm och smutspartiklar.

Uppdatera enhetens drivrutin

Fingeravtrycksläsarens maskinvara kräver en enhetsdrivrutin för att programvara ska kunna styra den. Sök efter drivrutinuppdateringar för din specifika modell på Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner för bästa prestanda. Beroende på modell använder HP-datorer Validity- eller AuthenTec-drivrutiner.
Uppdatera enhetsdrivrutiner för fingeravtrycksläsaren:
 1. Identifiera versionen för enhetsdrivrutinen för fingeravtrycksläsaren som för närvarande är installerad. Öppna Enhetshanteraren och expandera sedan Biometrisk-listan över sensorenheter som identifieras.
 2. Högerklicka på enheten och välj Egenskaper. Välj fliken Drivrutin. Drivrutinsversionen visas.
  Figur : Sensorns programversion
  Bild på version för drivrutin för Validity på fliken Drivrutiner i Egenskaper.
 3. Öppna en webbläsare och gå till Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner, och ange sedan produktnummer.
 4. Välj det operativsystem som körs på datorn, bläddra nedåt och expandera sedan Drivrutiner – Tangentbord, mus och inmatningsenheter. Drivrutin för fingeravtryckssensor finns med i listan. Notera versionsnumret och datumet.
 5. Om drivrutinen som finns tillgänglig online är en senare version hämtar du den och installerar den. Om den installerade drivrutinen är samma version högerklickar du på enhetsdrivrutinen och väljer sedan Uppdatera drivrutin för att uppdatera drivrutinen.
Om enhetsdrivrutinen är uppdaterad kontrollerar du om programvaran för åtkomsthantering är kompatibel med din fingeravtrycksläsare.

Uppdatera programvaran för fingeravtrycksläsaren

Programvaran för fingeravtrycksläsaren (kallas vanligen programvara för åtkomsthantering) använder drivrutinen för fingeravtrycksläsaren för att ta en bild av fingeravtrycket och sedan styra åtkomsten till de inloggningskonton du konfigurerar. Inloggningskonton innehåller användarnamn och lösenord för säkra program och webbplatser som du registrerar med åtkomsthanteraren. När ett inloggningskonto har registrerats och du har lagt in ett fingeravtryck i åtkomsthanteraren kan du använda fingeravtrycket för att logga in på dessa program och webbplatser.
Beroende på modell och det år den köptes tillhandahåller HP ett antal program för åtkomsthantering. Använd tabellen nedan för att fastställa vilket program för åtkomsthantering som fanns när du köpte datorn.
HP:s programvara för fingeravtrycksläsare
Program
2007
2008
2009
2010
2011
Verisoft Access Manager
HP Security Suite
Digital Persona-fingeravtrycksläsare
HP ProtectTools Security Manager
Programvaran för åtkomsthantering är avsedd att fungera på vissa modeller och med vissa operativsystem. Du behöver uppdatera det för originalkonfigurationen för din notebook-dator på HP:s webbplats för support.
Uppdatera programvaran för åtkomsthantering för din fingeravtrycksläsare:
 1. Öppna en webbläsare och gå till Nedladdning av HP:s programvara och drivrutiner, och ange sedan produktnummer.
 2. Välj det aktuella operativsystemet och bläddra sedan nedåt till Programvara – Säkerhet och expandera listan. Programvaran för åtkomsthantering för fingeravtrycksläsare finns i listan. Notera versionsnumret och datumet.
 3. Om den programvara för åtkomsthantering som finns tillgänglig online är nyare än den version som finns installerad på din notebook-dator hämtar och installerar du den.
När du har uppdaterat åtkomsthanteraren hittar du information om inställningar i onlinehjälpen för åtkomsthanteraren.

Hitta nya enhetsdrivrutiner om du har bytt operativsystem

Drivrutinerna till fingeravtrycksläsaren och säkerhetsprogrammet är utformade för specifika operativsystem. Om du väljer att byta operativsystem kan du få problem med att ställa in fingeravtrycksläsaren igen. Följande information kan du ha nytta av när du felsöker:
Digital Persona programvara för 32-bitars Vista och Windows 7.
Digital Persona programvara för 64-bitars Vista och Windows 7.
SimplePass-programvara för 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Validity-drivrutin för fingeravtrycksläsare för både 32-bitars och 64-bitars Windows 7, Vista och XP.
Vid byte till XP: Vissa säkerhetsprogram (t.ex. SimplePass och Digital Persona) finns inte i XP-version. Du måste leta upp och köpa ett säkerhetsprogram från tredje part.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...