hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - använda Microsoft Security Essentials som skydd mot virus och spionprogram

Det här dokumentet gäller för alla HP- och Compaq-datorer.
Microsoft Security Essentials ger skydd mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara. Security Essentials söker igenom datorn efter hot och håller nya hot borta. Security Essentials är inte installerat på datorn, men finns tillgängligt som gratis hämtning från Microsoft.
obs!
Om du har ett antivirusprogram installerat men vill installera ett annat program, ska du avinstallera det gamla programmet innan du installerar det nya antivirusprogrammet. Det kan göra att du slipper problem med programvarukonflikter.

Hämta och installera Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials finns tillgängligt som kostnadsfri hämtning för alla datorer med en äkta Windows-version. Följ dessa steg för att installera Security Essentials:
 1. Klicka på Kostnadsfri hämtning.
 2. Microsoft identifierar ditt operativsystem och påbörjar sedan de hämtningsalternativ som passar.
 3. Om fönstret Säkerhetsvarning öppnas klickar du på Kör.
  Figur : Säkerhetsvarning
  Bild på fönstret Säkerhetsvarning
 4. Om ett andra säkerhetsvarningsfönster öppnas klickar du på Kör.
  Figur : Säkerhetsvarning
  Bild på Säkerhetsvarning
 5. På välkomstskärmen klickar du på Nästa.
  Figur : Välkomstskärmen i installationsguiden
  Bild på välkomstskärmen i installationsguiden
 6. Gå igenom stegen för att installera Microsoft Security Essentials.
 7. När installationen är klar klickar du på Slutför.
  Figur : Installationen är klar
  Bild på fönstret med slutförd installation
  En uppdateringsskärm visas medan Security Essentials söker efter de senaste uppdateringarna av virus- och spionprogramsdefinitioner på Microsofts webbplats. Nödvändiga uppdateringar installeras på datorn. När sökningen har slutförts stänger du programmet.
  Figur : Uppdateringsskärm
  Uppdateringsskärm

Söka igenom datorn efter säkerhetshot med Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials kan göra en snabbsökning av de vanligaste platserna för hot, en fullständig sökning av hela systemet eller en anpassad sökning av de enheter och mappar som du väljer. Följ dessa steg för att söka igenom datorn efter säkerhetshot:
 1. Öppna Microsoft Security Essentials: Klicka på Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Microsoft Security Essentials.
 2. Öppna fliken Start.
 3. Välj ett av sökalternativen och klicka sedan på Sök nu:
  • Snabb – Söker igenom mappar där det är mest sannolikt att det finns säkerhetshot.
  • Fullständig – Söker igenom hela systemet.
  • Anpassad – Söker igenom enheter och mappar som du väljer.
  Figur : Alternativ för sökning
  Bild på fliken Start
 4. Security Essentials söker igenom datorn efter säkerhetshot.
  Figur : Sökning
  Bild på sökfönstret
  När sökningen har slutförts visas en skärm med sökresultat. Om några hot hittats vid sökningen visas de i en lista. Om sökningen inte hittar några hot visas meddelandet No threats were detected on your computer during this scan (inga hot hittades i datorn vid sökningen).
  Figur : Sökresultat, skärm
  Sökresultat, skärm

Schemalägga sökningar med Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials kan söka igenom datorn automatiskt vid samma tid varje vecka. Följ dessa steg för att schemalägga en veckosökning:
 1. Öppna fliken Inställningar.
 2. Klicka på Schemalagd sökning.
  Figur : Schemalagd sökning
  Bild på fönstret Schemalagd sökning
 3. Markera kryssrutan bredvid Kör en schemalagd sökning på min dator (rekommenderas).
 4. Välj sökningstyp (snabb eller fullständig), dag och tidpunkt. Markera sedan kryssrutorna för de andra schemavillkor du vill använda.
 5. Klicka på Spara ändringar. Security Essentials söker igenom datorn varje vecka på den inställda dagen och tiden.

Översikt över Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials ger skydd mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara. Security Essentials söker igenom datorn efter hot och håller nya hot borta. Security Essentials är inte installerat på datorn, men finns tillgängligt som gratis hämtning från Microsoft.
Öppna Microsoft Security Essentials
Öppna Microsoft Security Essentials: Klicka på Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Microsoft Security Essentials.
Fliken Start
På fliken Start visas statusen för realtidsskyddet samt virus- och spionprogramsdefinitioner. Du kan göra en snabbsökning, en fullständig sökning eller en anpassad sökning via fliken Start.
Figur : Fliken Start
Bild på fliken Start
Fliken Uppdatera
På fliken Uppdatera visas statusen för definitionerna av virus och spionprogram. Sök efter uppdateringar genom att klicka på Uppdatera.
Figur : Fliken Uppdatera
Bild på fliken Uppdatera
Fliken Historik
På fliken Historik visas alla poster som Security Essentials identifierar som potentiella säkerhetsrisker och åtgärder som har vidtagits för dessa.
Figur : Fliken Historik
Bild på fliken Historik
Fliken Inställningar
Använd fliken Inställningar för att schemalägga en sökning, ställa in standardåtgärder, aktivera eller avaktivera realtidsskydd, göra undantag för filer, mappar eller processer och hantera Microsoft SpyNet-medlemskap. För mer information, se Ändra inställningar i Microsoft Security Essentials.
Figur : Fliken Inställningar
Bild på fliken Inställningar

Ändra inställningar i Microsoft Security Essentials

På fliken Inställningar kan du schemalägga en sökning, ställa in standardåtgärder, aktivera eller avaktivera realtidsskydd, göra undantag för filer, mappar eller processer och hantera Microsoft SpyNet-medlemskap. Använd nedanstående avsnitt för att ändra inställningarna för Security Essentials.

Ändra schemalagda sökningar i Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials kan göra schemalagda sökningar en gång i veckan. Gör så här för att ändra sökningstyp, veckodag eller tidpunkt:
 1. Klicka på Schemalagd sökning.
  Figur : Schemalagd sökning
  Bild på fönstret Schemalagd sökning
 2. Markera kryssrutan bredvid Kör en schemalagd sökning på min dator (rekommenderas).
 3. Välj sökningstyp (snabb eller fullständig), veckodag och tidpunkt.
 4. Klicka på Spara ändringar. Security Essentials söker igenom datorn varje vecka på den inställda dagen och tiden.

Ställa in standardåtgärder i Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials kan hantera säkerhetshot automatiskt. Följ dessa steg för att ställa in standardåtgärder som Security Essentials vidtar när potentiella säkerhetshot identifieras:
 1. Klicka på Standardåtgärder.
  Figur : Standardåtgärder
  Bild på fönstret Standardåtgärder
 2. För varje varningsnivå väljer du den åtgärd som Security Essentials ska utföra (Rekommenderad åtgärd, Ta bort eller Karantän).
 3. Klicka på Spara ändringar.

Ändra inställningar för realtidsskydd i Microsoft Security Essentials

Realtidsskyddet varnar dig för potentiellt skadlig programvara när den försöker installera eller köra sig själv på din dator. Följ dessa steg för att aktivera eller avaktivera realtidsskydd och ändra inställningar för skyddet:
 1. Klicka på Realtidsskydd.
  Figur : Inställningar för realtidsskydd
  Bild på fönstret Inställningar för realtidsskydd
 2. Aktivera eller avaktivera realtidsskydd och välj om Security Essentials ska övervaka fil- och programaktiviteter och söka igenom hämtade filer.
 3. Klicka på Spara ändringar.

Göra undantag för filer och platser vid sökning i Microsoft Security Essentials

Du kan göra undantag för vissa filer och platser för att säkerhetsgenomsökningen ska gå snabbare. Det kan dock leda till att datorn får ett sämre skydd mot säkerhetshot. Följ dessa steg för att göra undantag i sökningar för filer och mappar:
 1. Klicka på Göra undantag för filer och mappar.
  Figur : Göra undantag för filer och mappar
  Bild på fönstret Göra undantag för filer och mappar
 2. Klicka på Add (Lägg till).
 3. Bläddra till en enhet, mapp eller fil som du vill undanta från säkerhetsgenomsökning och klicka sedan på OK.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för varje enhet, mapp eller fil som du vill undanta.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Göra undantag för filtyper vid sökning i Microsoft Security Essentials

Du kan göra undantag för vissa filtyper för att säkerhetsgenomsökningen ska gå snabbare. Det kan dock leda till att datorn får ett sämre skydd mot säkerhetshot. Följ dessa steg för att göra undantag i sökningar för vissa filtyper:
 1. Klicka på Göra undantag för filtyper.
  Figur : Göra undantag för filtyper
  Bild på fönstret Göra undantag för filtyper
 2. Ange en filtyp (till exempel .jpeg) i det tomma fältet.
 3. Klicka på Add (Lägg till).
  Upprepa steg 2 och 3 för varje filtyp du vill göra undantag för.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Göra undantag för processer vid sökning i Microsoft Security Essentials

Du kan göra undantag för vissa processer (som slutar med .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com eller .scr) för att säkerhetsgenomsökningen ska gå snabbare. Det kan dock leda till att datorn får ett sämre skydd mot säkerhetshot. Följ dessa steg för att göra undantag i sökningar för vissa processer:
 1. Klicka på Göra undantag för processer.
  Figur : Göra undantag för processer
  Bild på fönstret Göra undantag för processer
 2. Klicka på Add (Lägg till).
 3. Bläddra till en process (slutar med .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com eller .scr) som du vill undanta från säkerhetsgenomsökningen och klicka sedan på OK.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för varje process du vill göra undantag för.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Ändra avancerade inställningar i Microsoft Security Essentials

Med Microsoft Security Essentials kan du ändra avancerade inställningar, till exempel om du ska genomsöka arkiv och flyttbara enheter, skapa återställningspunkter före rensning av datorn och göra det möjligt för användarna att visa historiken. Följ dessa steg för att ändra avancerade inställningar:
 1. Klicka på Avancerat.
  Figur : Avancerade inställningar
  Bild på fönstret Avancerade inställningar
 2. Gör önskade ändringar i de avancerade inställningarna.
 3. Klicka på Spara ändringar.

Ställa in nivå för Microsoft SpyNet-medlemskap

SpyNet är en onlinecommunity från Microsoft som samlar in information om potentiella hot. Med det grundläggande medlemskapet får du information om t.ex. varifrån programvaran kommer, om vilka åtgärder som har vidtagits och om huruvida de kunde slutföras. Med det avancerade medlemskapet skickar Security Essentials all grundläggande information samt information om var på datorn programvaran finns, filnamn, information om hur programmen fungerar och om hur datorn påverkas.
Följ dessa steg för att ställa in medlemskapsnivå för Microsoft SpyNet:
 1. Klicka på Microsoft SpyNet.
  Figur : Inställningar för Microsoft SpyNet
  Bild på fönstret Inställningar för Microsoft SpyNet
 2. Välj Grundläggande medlemskap eller Avancerat medlemskap.
 3. Klicka på Spara ändringar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...