hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Välkommen, Samsungkunder

  Behöver du support för din Samsung skrivare? HP finns här till hjälp! Läs mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet 1018, 1020 och 1022 skrivare - Skrivaren matar ut tomma ark i Windows Vista

Problem
Produkten matar ut tomma ark vid utskrift i Windows Vista. Vissa eller alla utskrivna sidor är delvis tomma eller bara utskrivna till hälften.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
  obs!
Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.
Lösning ett: Kontrollera tonerkassetten
Följ dessa steg för att kontrollera tonerkassetten.
  obs!
Produkten som visas på bilden kan skilja sig något från din produkt, men proceduren är densamma.
Steg ett: Ta bort ev. skyddstejp från tonerkassetten och omfördela tonern
Det kan finnas skyddstejp på tonerkassetten, som förhindrar tonerflödet. Följ dessa steg för att ta bort ev. skyddstejp och omfördela tonern.
 1. Öppna luckan till tonerkassetten och ta ut tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan och ta ut tonerkassetten
  Öppna luckan till tonerkassetten och ta ut tonerkassetten
 2. Dra i fliken på tonerkassetten för att ta bort all skyddstejp.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild av borttagning av skyddstejpen.
 3. Vippa försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka fem gånger så att tonern fördelas om.
    varning!
  Håll tonerkassetten i båda ändarna för att skydda den mot skador.
  Figur : Vippa tonerkassetten fram och tillbaka
  Bild: Vippa tonerkassetten fram och tillbaka
 4. Sätt i tonerkassetten i produkten och stäng sedan luckan till tonerkassetten.
    obs!
  Kontrollera att tonerkassetten sitter som den ska.
  Figur : Sätt i tonerkassetten
  Bild: Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan till tonerkassetten.
 5. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
Steg två: Byt ut tonerkassetten
Om tonern i tonerkassetten är på väg att ta slut eller är slut, kan utskrifterna bli tomma. Prova att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna luckan till tonerkassetten och ta ut tonerkassetten.
 2. Ta upp den nya tonerkassetten ur förpackningen och vippa den sedan försiktigt fram och tillbaka för att fördela tonern jämnt.
    varning!
  Håll tonerkassetten i båda ändarna för att skydda den mot skador.
 3. Dra i fliken på tonerkassetten för att ta bort all skyddstejp.
 4. Sätt in tonerkassetten i produkten. Kontrollera att tonerkassetten sitter som den ska.
 5. Stäng luckan till tonerkassetten och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning två: Starta om skrivaren
Vissa problem kan åtgärdas genom att du startar om produkten. Därefter fungerar produkten korrekt igen.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten.
    obs!
  Produkten stängs kanske inte av när du trycker på strömbrytaren. Fortsätt till ändå nästa steg.
 2. Ta ut nätkabeln på produktens baksida.
 3. Koppla loss USB-kabeln () från baksidan av produkten.
 4. Vänta ca. 30 sekunder.
 5. Återanslut USB-kabeln på baksidan av produkten.
 6. Återanslut nätkabeln på produktens baksida.
 7. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten.
 8. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning tre: Starta om datorn
Ibland kan problemet åtgärdas genom att du startar om datorn.
 1. Stäng alla öppna program. Tänk på att spara alla ändringar i filer.
 2. Klicka på Windows-ikonen ().
 3. Längst ner i det fönster som öppnas klickar du på pilen () och sedan på Starta om. De flesta datorer stänger ner, stänger av och startar sedan om.
    obs!
  Om du ser en dialogruta om att du nu kan stänga av datorn, tryck på strömbrytaren för att stänga av den. Sätt sedan på datorn genom att trycka på strömbrytaren igen.
  Efter några minuter kan du skriva ut på datorn igen.
 4. Öppna den fil du vill skriva ut igen och prova på nytt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fyra: Förhandsgranska filen och se om det finns tomma sidor i den
Om produkten skriver ut alla sidor i utskriftsjobbet korrekt men lägger till tomma sidor i utskriften, kan du kontrollera om det finns tomma sidor i filen genom att förhandsgranska utskriften.
 1. I de flesta program klickar du på Arkiv och sedan på Förhandsgranska. Om du använder ett program som saknar denna funktion, kontakta programtillverkaren.
 2. Förhandsgranska filen för att se om den innehåller tomma sidor.
  • Om du hittar tomma sidor, ta bort dem och prova sedan att skriva ut igen.
  • Om det inte visas några tomma sidor i förhandsgranskningen går du vidare till nästa lösning.
Lösning fem: Kontrollera skrivarens kablar
Om produkten ansluts med hjälp av USB-kabel eller Ethernet-kabel kan en trasig kabel ibland orsaka problemet. Följ dessa steg för att kontrollera kablarna.
  obs!
Produkten som visas på bilden kan skilja sig något från din produkt, men proceduren är densamma.
 1. Kontrollera att kabelkontakten är ordentligt isatt i porten på produktens baksida. Ta i lite och tryck in den ordentligt. Om någon av klämmorna på Ethernet-kabeln är trasig, byt ut den.
  Anslut USB-kabeln
  Bild på hur du ansluter en USB-kabel till produkten.
  Anslut Ethernet-kabeln
  Bild på hur du ansluter en Ethernet-kabel.
 2. Öppna den fil du vill skriva ut igen och prova på nytt.
 3. Om problemet kvarstår, prova att byta ut kabeln mot en som du vet fungerar.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sex: Kontrollera att datorn har tillräckligt med hårddiskutrymme
Utskrifter kräver en viss mängd ledigt hårddiskutrymme för att behandla utskriftsjobb och skicka dem till produkten.
Det virtuella minnet är det tillfälliga utrymme på hårddisken som används för att bearbeta utskriftsjobb. Du behöver vanligtvis minst 200 MB hårddiskutrymme, men det kan variera beroende på produkt. Problemet kan uppstå om det virtuella minnet är otillräckligt. I Windows Vista finns det en inställning för att automatiskt hantera inställningar för det virtuella minnet.
Följ stegen för att ändra inställningen så att det virtuella minnet hanteras automatiskt.
 1. Klicka på Windows-ikonen (), högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Avancerade systeminställningar.
 3. Klicka på Inställningar i området Prestanda.
 4. Klicka på fliken Avancerat.
 5. Klicka på Ändra under avsnittet Virtuellt minne.
 6. Kontrollera att kryssrutan bredvid Hantera automatiskt växlingsfilens storlek på varje enhet är markerad. Du kan inte ändra övriga inställningar.
 7. Klicka på OK.
Steg två: Töm papperskorgen
Följ dessa steg för att ta bort filer i papperskorgen.
 1. Dubbelklicka på Papperskorgen på Windows-skrivbordet.
    obs!
  Om du har slängt en fil av misstag och den står med i listan i papperskorgen, markera filen, klicka på Arkiv och välj Återställ. Det går inte att återställa filen när du har tömt papperskorgen.
 2. Klicka på Arkiv, och sedan på Töm papperskorgen.
  Windows tar bort innehållet i Papperskorgen från hårddisken.
 3. Klicka på Ja.
 4. Stäng Papperskorgen.
Steg tre: Kör Diskrensning för att ta bort tillfälliga filer
Följ dessa steg för att köra Diskrensning.
 1. Klicka på Windows-ikonen (), klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Systemverktyg och slutligen på Diskrensning. Du ombeds välja hårddisk till rensningen.
 2. Markera den hårddisk som ska rensas och klicka på OK. Under diskrensningen analyseras hårddisken och du får en rapport.
 3. Markera följande i rapporten:
  • Tillfälliga Internetfiler
  • Hämtade programfiler
  • Papperskorgen
  • Tillfälliga filer
 4. Klicka på OK.
Steg fyra: Ta bort onödiga program
Följ dessa steg för att ta bort onödiga program.
 1. Klicka på Windows-ikonen (), klicka på Kontrollpanelen. Fönstret Kontrollpanelen öppnas.
 2. Under Program, klicka på Avinstallera program. Visar en dialogruta med en lista över program som är installerade på datorn.
 3. Markera ett program som du vill ta bort och klicka på Avinstallera/ändra.
 4. Upprepa dessa steg för alla program som ska tas bort.
 5. Om du tar bort stora program, kör ScanDisk och Diskdefragmenteraren på hårddisken. Alternativen finns i avsnittet Systemverktyg under Tillbehör.
Steg fem: Prova att skriva ut igen
Öppna den fil du vill skriva ut igen och prova på nytt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sju: Kontrollera datorns skrivarinställningar
Ibland kan problemet orsakas av datorns skrivarinställningar. Följ dessa steg för att kontrollera datorn.
Kontrollera att standardinställningen för pappersstorlek stämmer överens med bredd och längd på papperet i magasinet. Om papperet i magasinet inte stämmer överens med inställningarna kan skrivaren mata ut tomma sidor. Problemet kan t.ex. uppstå om du har lagt Legal-papper (215 x 355 mm) i magasinet, men ställt in datorn på papper i Letter-storlek (215 x 279 mm).
Följ de här stegen för att kontrollera standardinställningarna för papper.
 1. Klicka på Windows-ikonen ().
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Skrivare.
 4. Högerklicka på produktikonen och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på Utskriftsegenskaper.
 6. Klicka på fliken Funktioner.
 7. Jämför inställningarna på rullgardinsmenyn Storlek med papperet i magasinet. Om papperet i magasinet inte är i samma storlek som det på rullgardinsmenyn Storlek, ändra inställningen:
  1. Klicka på Storlek på menyn och välj Mer. Fönstret Aktuell storlek öppnas.
  2. Välj samma storlek som papperet i magasinet och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på OK i fönstret Egenskaper för skrivare och klicka sedan på OK i fönstret Egenskaper.
 1. Klicka på Windows-ikonen () och klicka sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas i ett nytt fönster.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 4. Leta upp skrivarikonen för enheten (), och kontrollera att den har en grön bock som indikerar att den är standardskrivare.
  Figur : Exempel på ikon för standardskrivare
  Bild av ikon för standardskrivare.
  Om enheten inte är standardskrivare högerklickar du på önskad skrivarikon och klickar sedan på Ange som standardskrivare.
Steg tre: Skriv ut en testsida för skrivare i Windows
Följ dessa steg för att skriva ut en testsida för skrivare i Windows och se om problemet ligger hos produktinstallationen.
 1. Klicka på Windows-ikonen () och klicka sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas i ett nytt fönster.
 2. Klicka på Maskinvara och ljud.
 3. Klicka på Skrivare. Mappen Skrivare öppnas.
 4. Högerklicka på produktikonen () i mappen Skrivare.
 5. Klicka på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 6. Klicka på Skriva ut testsida på fliken Allmänt. Windows testsida för skrivare skrivs ut.
  Figur : Exempel på Windows testsida för skrivare
  Bild av ett exempel på en Windows testsida för skrivare.
 • Om Windows testsida för skrivare skrivs ut korrekt kan du gå vidare till nästa lösning.
 • Om sidan är tom, kontaktar du HP för att fastställa om produkten behöver lämnas in på service.
Lösning åtta: Skriv ut från ett annat program
Följ dessa steg för att prova att skriva ut från ett annat program, t.ex. Microsoft Anteckningar eller WordPad. På så sätt kan du ta reda på om det är problem med programmet du försöker skriva ut från.
 1. Bläddra till sparat dokument, högerklicka på filen och klicka sedan på Öppna med. Ett fönster öppnas med en lista över program som du kan använda för att öppna filen.
 2. Välj ett annat program än det du har använt tidigare för att försöka skriva ut filen och prova sedan att skriva ut igen.
    obs!
  De flesta filer kan öppnas i program med oformaterad text, som t.ex. Anteckningar och WordPad. Det kan dock hända att dokumentet innehåller ovanliga symboler eller obegriplig text.
 3. Öppna filen i något av dessa program och titta på innehållet.
 4. Skriv ut filen:
  1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Fönstret Skriv ut öppnas.
  2. Välj din HP-produkt i listrutan Välj skrivare och klicka sedan på OK.
  Om detta lyckas skrivs dokumentet ut exakt som det visas i programfönstret.
  • Om dokumentet skrivs ut som det ska i det alternativa programmet, avslutar du felsökningen. Problemet är förmodligen kopplat till det program som du försöker skriva ut ifrån. Kontakta programvarutillverkaren om hjälp.
  • Om dokumentet är tomt i det andra programmet också, gå vidare till nästa lösning.
Lösning nio: Koppla bort kringutrustning
Ibland kan andra enheter som skannrar, MP3-enheter eller andra skrivare orsaka konflikter i kommunikationen mellan produkt och dator. Följ dessa steg för att koppla bort kringutrustning från datorn.
 1. Klicka på knappen Säker borttagning av maskinvara () i Aktivitetsfältet. En lista över enheter visas.
 2. Klicka på den enhet du vill ta bort. Ett meddelande visas om att du nu kan ta bort enheten på ett säkert sätt.
 3. Koppla bort enheten.
 4. Upprepa detta för varje enhet du vill ta bort.
  obs!
Om produkten är ansluten till ett USB-nav, prova att koppla från detta och anslut sedan produkten direkt till datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...