hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq bildskärmar - Meddelande om strömbrytarlås visas på skärmen

Dokumentet avser HP- och Compaq-bildskärmar med LCD- och LED-skärmar.
Något av följande meddelanden visas på skärmen (över objekten som visas).
OSD-menylås
OSD-menylås
... eller liknande meddelande.
Det här meddelandet visas när strömbrytaren överst på skärmen trycks ned i mer än 10 sekunder. OSD-menylåset förhindrar att OSD-menyn öppnas på skärmen när en knapp oavsiktligt trycks ned.
obs!
Knappen, knappens placering och proceduren kan skilja sig lite mellan olika skärmar. Titta i användarhandboken för din bildskärm efter den exakta proceduren om den här proceduren inte fungerar.
För att ta bort meddelandet om OSD-menylås frigör du strömbrytarknappen (om något tryckte mot den). Tryck sedan in och håll kvar knappen igen i omkring 10 sekunder tills meddelandet försvinner. Om meddelandet om OSD-menylås inte försvinner kanske knappen sitter fast eller så kanske maskinvaran bakom knappen är skadad.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...