hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 1050, 1050A, 2050 och 2050A och Deskjet Ink Advantage 2060 allt i ett-skrivarserie - Byta ut patronerna

Inledning

I det här dokumentet beskrivs stegen för byte av patronerna.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Byta ut patronerna

Följande video visar hur du byter bläckpatron.
obs!
Videon visar HP DeskJet 2050. Produktens utsida kanske inte ser likadan ut som din produkt, men stegen är desamma.
.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Följ dessa steg för att byta ut och justera bläckpatronerna.

Steg ett: Byt ut bläckpatronen

 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren () om den inte redan är på. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Fyll på vanligt vitt papper, om du inte redan har gjort det.
 3. Öppna patronens åtkomstlucka. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna patronens åtkomstlucka
  Bild: Öppna patronens åtkomstlucka
 4. Du lossar patronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut patronen
  Bild: Ta ut patronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i den rosafärgade fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på patronerna. Om du gör det kan de täppas till, bläcket fungerar sämre och dålig elektrisk anslutning kan uppstå.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild som visar hur du tar bort tejpen från den nya patronen
 6. Håll patronen i sidorna med munstyckena mot produkten och för sedan in den på plats. Kontrollera att ikonen på patronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
  Figur : För in patronen i hållaren
  Bild: För in patronen i hållaren
 7. Tryck patronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
  Figur : Snäpp fast patronen på plats
  Bild: Snäpp fast patronen på plats
 8. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga patroner om det behövs.
 9. Stäng åtkomstluckan till patronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till patronen
  Bild: Stäng åtkomstluckan till patronen
 10. Vänta ca 30 sekunder tills inriktningssidan skrivs ut automatiskt.
  Figur : Inriktningssidan skrivs ut automatiskt efter 30 sekunder
  Bild: Inriktningssidan skrivs ut automatiskt efter 30 sekunder

Steg två: Rikta in patronerna

 1. Öppna skannerlocket.
 2. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som en guide för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 3. Stäng skannerlocket.
 4. Starta skanningen genom att trycka på knappen Start Copy Black (). Patronerna justeras automatiskt.
 5. Vänta tills strömlampan () slutar blinka vilket innebär att patroninriktningen är klar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...