hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Windows Filöverföring (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Detta dokument beskriver hur du för över personliga data mellan två datorer med Windows Filöverföring. Windows Filöverföring är ett sätt att föra över din information till en annan dator, inklusive användarkonton, filer, mappar, e-postmeddelanden, kontakter, Windows- och Internet-inställningar, Internet-favoriter, foton, musik och videor. Programvara förs inte över.
obs!
Du kan använda Windows Filöverföring för att föra över information till en dator med Windows 7 från datorer med ett av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3)
obs!
Med Windows Filöverföring går det inte att föra över filer mellan en 64-bitarsversion av Windows och en 32-bitarsversion av Windows. I stället måste filerna överföras manuellt med externa lagringsenheter. Om du vill ta reda på vilken Windows-version du har på datorn läser du Är Windows-versionen på min dator 32-bitars eller 64-bitars?.

Steg 1: Fastställa den bästa överföringsmetoden

Windows Filöverföring har stöd för flera metoder av överföring av filer och inställningar. Välj en metod som fungerar på båda datorer.
Windows Filöverföring har stöd för följande överföringsmetoder:
 • USB-flashenhet eller en extern hårddisk. För att använda en USB-flashenhet, behöver du en USB-port på varje dator. Om du använder en extern hårddisk måste den vara kompatibel med båda datorer.
 • Filöverföringskabel. Du måste ha en särskild USB-kabel som är designad för att fungera med Windows 7 och Windows Filöverföring och en USB-port på båda datorer. Om du inte har en filöverföringskabel, kan du köpa en online eller från någon elektronikbutik. Filöverföringskabeln stöds i Windows XP, Windows Vista och Windows 7.
  obs!
  En vanlig USB-kabel kan inte användas för att föra över filer och inställningar mellan datorerna.
 • Nätverk Båda datorer måste vara anslutna till samma kabelbundna eller trådlösa nätverk och båda datorer måste kunna dela filer och mappar.
När du ska avgöra vilken metod som du ska använda funderar du över hur mycket information du för över. Om du ska föra över allting från alla användare på datorn eller alla filer för ditt användarkonto fungerar en filöverföringskabel, extern hårddisk eller nätverk. Om du endast ska föra över ett fåtal filer och mappar fungerar en USB-flashenhet bra.

Steg 2: Öppna Windows Filöverföring på den nya datorn

Gör på följande sätt på den nya Windows 7-datorn för att öppna Windows Filöverföring.
obs!
Innan du går igenom stegen nedan kopplar du bort båda datorer från Internet och avaktiverar tillfälligt ev. aktiv brandväggsprogramvara.
 1. På Windows 7-datorn klickar du på Start och skriver Windows Filöverföring i sökrutan. Klicka på Windows Filöverföring.
  Figur : Öppna Windows Filöverföring
  Öppna Windows Filöverföring via Sök
 2. På Välkomstskärmen klickar du på Nästa för att fortsätta.
  Figur : Välkommen till Windows Filöverföring
  Välkomstfönstret för Filöverföring
 3. I nästa fönster väljer du metod för överföring.
  • Filöverföringskabel – En särskild USB-kabel som du kan köpa för att föra över filer från en dator till en annan. Du kan inte använda en vanlig USB-kabel för att föra över filer med Windows Filöverföring.
  • Nätverk – Föra över filer via ett nätverk.
  • Extern hårddisk eller USB-flashenhet – Använd utrymmet på en extern hårddisk eller USB-flashenhet.
  Figur : Vad vill du använda för att föra över objekt till din nya dator?
 4. Klicka på Det här är min nya dator.
  Figur : Vilken dator använder du nu?
  Vilken dator använder du nu?
 5. Klicka på Nej i nästa fönster.
  Figur : Har Windows Filöverföring redan sparat filerna från din gamla dator?
  Har Windows Filöverföring redan sparat filerna från din gamla dator?
 6. I nästa fönster väljer du om du ska installera Windows Filöverföring på den gamla datorn.
  Om din gamla dator har Windows 7, väljer du Windows 7 körs på den gamla datorn. Hoppa över detta avsnitt och gå till Steg 4.
  Om din gamla dator har Windows XP eller Windows Vista, väljer du Jag måste installera programmet nu. Fortsätt med nästa steg.
  Figur : Måste du installera Windows Filöverföring på din gamla dator?
  Måste du installera Windows Filöverföring på din gamla dator?
 7. Välj var du vill spara filerna för Windows Filöverföring som ska installeras på din gamla dator. Om du använder en extern hårddisk eller en USB-flashenhet, ansluter du den till den nya datorn innan du väljer.
  Figur : Hur vill du installera Windows Filöverföring på din gamla dator?
  Hur vill du installera Windows Filöverföring på din gamla dator?
 8. Bläddra till mappen på den externa hårddisken, nätverket eller USB-flashenheten för att spara filerna för Windows Filöverföring. Klicka på OK.
  Figur : Bläddra till mappen på USB-flashenhet
  Bläddra till mappen på USB-flashenhet
  Windows Filöverföring kopierar filerna och visar förloppet på skärmen.
 9. När Windows Filöverföring är klar med kopieringen av filerna öppnas ett fönster som uppmanar dig att installera Windows Filöverföring på den gamla datorn.
  obs!
  Klicka inte på Nästa förrän du har installerat Windows Filöverföring på din gamla dator och sparat filerna för överföring till den nya datorn.
  Figur : Installera Windows Filöverföring på din gamla dator
  Installera Windows Filöverföring på din gamla dator
 10. Om du använder en extern hårddisk eller USB-flashenhet, tar du bort den från datorn.

Steg 3: Installera Windows Filöverföring på den gamla datorn (endast Windows XP och Vista)

Om din gamla dator har Windows 7, hoppar du över detta avsnitt och fortsätter till Steg 4.
Avsluta dessa steg på den gamla datorn för att installera Windows Filöverföring från en USB-lagringsenhet eller yttre hårddisk.
 1. Anslut USB-lagringsenheten eller extern enhet nu.
 2. Om ett fönster för automatisk uppspelning öppnas, klickar du på Installera Windows Filöverföring på din gamla dator.
  Om automatisk uppspelning inte öppnades går du till din externa hårddisk eller USB-lagringsenhet med Utforskaren i Windows och dubbelklickar på Windows Filöverföring.
  Figur : Automatisk uppspelning
  Fönstret Automatisk uppspelning
 3. Fortsätt med nästa steg när installationen är klar.

Steg 4: Samla in filer och inställningar från den gamla datorn

När du har installerat Windows Filöverföring på den gamla datorn (behövs inte om den nya datorn har Windows 7), följer du dessa steg på den gamla datorn för att samla in filer och inställningar som ska föras över till den nya datorn.
 1. På Välkomstskärmen klickar du på Nästa.
  Figur : Välkommen till Windows Filöverföring
  Välkomstfönstret för Filöverföring
 2. I nästa fönster väljer du metod för överföring:
  • Filöverföringskabel – En särskild USB-kabel som du kan köpa för att föra över filer från en dator till en annan. Du kan inte använda en vanlig USB-kabel för att föra över filer med Windows Filöverföring.
  • Nätverk – Föra över filer via ett nätverk.
  • Extern hårddisk eller USB-flashenhet – Använd utrymmet på en extern hårddisk eller USB-flashenhet.
  Figur : Vad vill du använda för att föra över objekt till din nya dator?
 3. Klicka på Det här är min gamla dator.
  Figur : Vilken dator använder du nu?
  Vilken dator använder du nu?
 4. Windows Filöverföring söker av användarkontona för att hitta alla filer och inställningar som kan föras över. Klicka på Nästa när du är klar.
  Figur : Filerna och inställningarna har sparats
  Filerna och inställningarna har sparats
 5. Skriv eventuellt in ett lösenord för att skydda filen för Windows Filöverföring. Klicka sedan på Spara.
  Figur : Ange ett lösenord
  Ange ett lösenord
 6. Spara överföringsfilen på nätverksenheten, den externa hårddisken eller USB-flashminnet och klicka sedan på OK.
 7. När överföringsfilen är fullständig klickar du på Nästa och sedan på Stäng.
  Figur : Din överföringsfil är nu komplett.
  Din överföringsfil är nu komplett.

Steg 5: Föra över filer och inställningar till den nya datorn

Följ dessa steg för att föra över filer och inställningar:
 1. Gör på något av följande sätt, beroende på hur du vill föra över filerna och inställningarna:
  • Anslut filöverföringskabeln till båda datorer.
  • Anslut USB-flashenheten eller den externa hårddisken till den nya datorn.
  • Använd den nya datorn för att bläddra till nätverksmappen där du sparade överföringsfilen.
 2. Windows Filöverföringsfönster ska fortfarande vara öppet på den nya datorn. Om det inte är det, öppnar du Windows Filöverföring igen och klickar på Nästa.
  obs!
  Nedanstående instruktioner är baserade på överföring av data från en dator med Windows XP till en dator med Windows 7 med en USB-flashenhet. Om du använder en annan Windows-version eller överföringsmetod, kan fönstren som visas se annorlunda ut.
  Figur : Installera Windows Filöverföring på din gamla dator
  Installera Windows Filöverföring på din gamla dator
 3. Klicka på Ja på nästa sida.
  Figur : Har Windows Filöverföring redan sparat dina filer?
  Har Windows Filöverföring redan sparat dina filer?
 4. Om du använde ett lösenord när du sparade överföringsfilen anger du lösenordet och klickar på Nästa.
  Figur : Ange lösenordet
  Ange lösenordet
 5. Välj de användarkonton som ska föras över och klicka sedan på För över.
  Figur : Välj vad som ska överföras
  Välj vad som ska överföras
 6. Windows Filöverföring för över filerna och inställningarna till den nya datorn.
  Figur : För över objekt
  För över objekt
 7. När överföringen har slutförts ser du en rapport med de filer som fördes över eller en lista över program som du kanske vill installera.
  Figur : Överföringen är klar
  Överföringen är klar
  • Klicka på Se vad som fördes över för att visa en överföringsrapport med de filer och inställningar som fördes över.
   Figur : Överföringsrapport
   Överföringsrapport
  • Klicka på Visa en lista över program som du kanske vill installera på din nya dator för att visa programrapporten.
   Figur : Programrapport
   Programrapport

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...