hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Använda två eller fler bildskärmar med en dator i Windows 7

Detta dokument gäller stationära HP- och Compaq-datorer med fler än en videoutgång och Windows 7.
Detta dokument förklarar hur du ansluter och ställer in en TV eller en bildskärm som en andra bildskärm.

Innan du börjar

Kontrollera att datorn har minst två videoanslutningar: en till huvudbildskärmen och en till den sekundära bildskärmen eller TV:n. Många stationära HP- och Compaq-datorer är utrustade med två videoanslutningar.
obs!
Om du måste lägga till ett andra grafikkort till din dator för att få en andra videoanslutning, kontrollera att båda grafikkorten använder samma Windows 7-kompatibla (WDDM) drivrutin. Ett sätt att garantera detta är att använda samma grafikkortsmodell till båda videoanslutningarna.

Den här videon visar hur du ansluter dubbla skärmar till en dator med Windows 7

Anslut den andra bildskärmen

Så här ansluter du till din TV eller andra bildskärm som en andra bildskärm:

Välj de anslutningstyper du vill använda

De senaste datorerna och TV-apparaterna har flera olika videoanslutningar. Videoanslutningen på datorn måste matcha en ledig videoanslutning på TV:n eller bildskärmen. Välj den anslutningstyp i tabellen nedan som passar bäst i aktuell miljö.
obs!
Du kan använda adaptrar eller särskilda konverteringskablar för att upprätta en anslutning mellan digitala HDMI- och DVI-portar. Om din dator endast har DVI och din TV inte har någon DVI-port kan du använda en adapter och upprätta en anslutning som är mycket bättre än en vanlig videoanslutning.
Videoanslutningstyper
Videoutgång/-kabel
Använd med
Video (komposit)
TV
S-video
TV
VGA
Bildskärm
DVI
Bildskärm eller HD-TV
HDMI
HD-TV
En DVI-HDMI-adapter kan behövas.

Ansluta TV:n

 1. Anslut TV:n till datorn med den valda kabeln.
 2. Anslut TV:n och slå på strömmen.
 3. Byt TV:ns ingångskälla så att den passar videoanslutningen från datorn (Line-1, Video-1, HDMI osv.). Anvisningar finns i dokumentationen som medföljde TV:n.
 4. Slå på datorn.
obs!
Beroende på TV kanske bildkvaliteten inte är lika bra som på bildskärmen.

Ansluta bildskärmen

 1. Anslut bildskärmen till datorn med den valda kabeln.
 2. Anslut bildskärmen och slå på strömmen.
 3. Slå på datorn.

Konfigurera bildskärmsinställningarna

Följande är anvisningar för att ställa in de vanligaste konfigurationerna med flera bildskärmar:
Presentation eller klon: Detta visar samma bild (klon) på båda bildskärmarna. Den här konfigurationen används främst för presentationer, dvs. presentatören arbetar med en mindre bildskärm medan publiken ser bilden på en större tv, bildskärm eller projektor.
Utöka skrivbordet: Windows skrivbord eller arbetsyta sträcker sig över båda bildskärmarna. Denna konfiguration används ofta för att få större arbetsyta. Den utökade arbetsytan används ofta till att visa olika program på olika bildskärmar.

Presentation eller klon

Konfiguration av bildskärmsinställningarna till presentation eller klon kan kräva särskilda drivrutiner. När detta dokument skrevs levereras HP- och Compaq-datorer med installerade ATI- eller NVIDIA-grafikkort. Se exemplen nedan för att få veta hur videoteknikprogram kan ställas in för en presentationsmiljö:
obs!
Om videotekniken som används på din dator skiljer sig från den som visas nedan och du inte kan hitta inställningen för presentationsläget, gå till videotekniktillverkarens hemsida för hjälp och ytterligare information.
Videokort
Gör så här
ATI
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet i Windows och välj ATI Catalyst kontrollcenter.
 2. Välj Basic (grundläggande) inställning och klicka på Gå till.
 3. Välj Klon och upplösning.
 4. Klicka på Finish (Slutför).
NVIDIA
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet i Windows och välj NVIDIA kontrollpanel.
 2. Klicka på Bildskärm och klicka på Change Display Configuration (ändra bildskärmsinställningar).
 3. Välj Klon och klicka på Verkställ.

Utöka skrivbordet

Utöka skrivbordet med bildskärmsinställningarna i Windows 7.
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Leta rätt på avsnittet Utseende och anpassning och klicka på Ändra skärmupplösning.
  Figur : Utseende och anpassning
  Avsnittet Utseende och anpassning i Kontrollpanelen
  Fönstret Skärmupplösning öppnas
  Figur : Fönstret Skärmupplösning
  Fönstret Skärmupplösning
  obs!
  Om Windows endast visar en ansluten bildskärm klickar du på Identifiera. Om Windows inte hittar båda bildskärmarna klickar du på Identifiera. Siffrorna 1 eller 2 visas på bildskärmsikonerna så att du kan identifiera dem.
 3. Välj ett av följande alternativ i listrutan Flera bildskärmar:
  • Spegla dessa bildskärmar: Visa hela skrivbordet på båda bildskärmarna.
  • Utvidga dessa bildskärmar: Sträcker ut skrivbordet på de två bildskärmarna.
  • Visa endast skrivbordet på 1: Använd endast bildskärm 1 och visa ingenting på bildskärm 2.
  • Visa endast skrivbordet på 2: Använd endast bildskärm 2 och visa ingenting på bildskärm 1.
 4. (Valfritt) Om du vill justera upplösningen väljer du en bildskärm och väljer en upplösning i listrutan.
 5. (Valfritt) Om du vill ändra den riktningen som skrivbordet ska utvidgas åt (vänster eller höger som bildskärmarna är fysiskt placerade) väljer du en bildskärm och drar den till önskad plats.
 6. När du är klar klickar du på Verkställ och sedan på OK.

Felsöka TV-inställning

Försök med följande om du får problem med att ansluta en TV till datorn:
 • Vissa grafikkort måste ha TV:n inställd som den primära bildskärmen innan de kan identifiera den. Om datorn inte identifierar TV:n som en bildskärmsenhet när datorn är på ställer du in TV:n som den primära bildskärmsenheten i Windows och startar om datorn.
 • Slå på TV:n innan du slår på datorn.
 • TV-apparater kräver att källan ändras till den videokälla som grafikkortet använder. Välj antingen Ingång 1, Ingång 2 eller S-video genom att trycka på knappen Källa eller Ingångskälla på TV:ns fjärrkontroll. Detta kan variera beroende på vilken TV du använder. Om din TV inte har denna möjlighet kan du inte använda den som en sekundär bildskärm utan att använda särskild hantering av videosignalen (behandlas inte i det här dokumentet). Ytterligare anvisningar finns i TV:ns bruksanvisning.
 • Ställ in skärmupplösning på 800 x 600 (eller lägre).
 • Använd endast en videokälla. Anslut inte två kablar till en och samma TV eller bildskärm.
 • För analoga standardsignaler tar TV:n antingen emot en PAL-signal (Europa) eller NTSC-signal (Nordamerika) beroende på för vilket land den tillverkades. Kontrollera att TV:ns signalformat motsvarar signalen från kortet (med inbyggd TV-utgång kan inställningen ändras i BIOS).

Se även följande supportavsnitt


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...