hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

LaserJet Enterprise M4555 MFP-serien - Faxfelmeddelanden

När ett analogt fax skickas eller tas emot på en HP LaserJet-produkt visas eventuella fel som uppstår under faxprocessen på produktens kontrollpanel och anges i faxrapporterna. Faxfel kan uppstå av många olika anledningar och beror ofta på avbrott eller störningar på telefonlinjen. Alla fel som uppstår under faxprocessen, oavsett vad de beror på, visas av produkten.
Om faxprocessen avbryts eller om ett fel uppstår under en faxöverföring eller faxmottagning skapas en tvådelad status-/felbeskrivning av faxens undersystem på produkten. Alla vanliga fax som skickas iväg skapar också meddelanden som anger att åtgärden är utförd. Informationen i meddelandet består av en textbeskrivning och en sifferkod (några få meddelanden innehåller inte sifferkoder). Det är endast meddelandets textdel som visas på produktens kontrollpanel. Däremot anges både textmeddelandet och sifferkoden i faxaktivitetsrapporten, faxsamtalrapporten och faxens T.30-info (dessa faxrapporter kan skrivas ut enskilt från produktens kontrollpanel – på menyerna Administration > Rapporter > Faxrapporter och Administration > Felsökning > Faxa > Fax T.30-info). Sifferkoden visas inom parentes efter meddelandets textdel i rapporterna. Om det exempelvis uppstår ett kommunikationsfel visar kontrollpanelens display Fax misslyckades: Kommunikationsfel. Samma fel visas i resultatfältet i faxaktivetetsrapporten som Kommunikationsfel (17). I ovanstående exempel är sifferkoden för detta kommunikationsfel ”17”.
Sifferkoden skapas av faxmodemet. Sifferkoden (0) anger vanligtvis ett normalt modemsvar. En del meddelanden visar alltid sifferkoden (0), medan andra meddelanden kan ha en mängd olika sifferkoder beroende på omständigheterna. Vissa meddelanden har ingen sifferkod alls. Sifferkoden (0) anger vanligtvis att felet inte beror på faxmodemet, utan att det uppstod i en annan del av faxens undersystem eller ett annat av produktens undersystem. t.ex. utskriftsundersystemet. Felkoder som inte är noll ger ytterligare information om den särskilda åtgärd eller process som modemet utför och anger inte nödvändigtvis att det är något fel på modemet.
I tabellerna som följer visas faxmeddelanden med de vanligaste sifferkoderna med rekommenderade korrigeringsåtgärder. Vanliga meddelanden eller meddelanden som anger en vanlig händelse visas också i tabellerna. Om ett fax till exempel inte kunde skickas till ett upptaget nummer visas meddelandet Fel: Upptaget. Det är inget fel på faxens undersystem, meddelandet anger att faxet inte kunde skickas på grund av en upptagen mottagare.
Bestående felmeddelanden med andra sifferkoder än de som anges här kräver hjälp från kundsupport. En mer detaljerad lista över de senaste faxsamtalen kan skrivas ut innan du kontaktar kundsupport för hjälp med att identifiera problemet. Den detaljerade faxlistan kallas T.30-info för fax och kan skrivas ut för det senaste faxet. Du kan även ställa in så den skrivs ut varje gång ett faxfel uppstår. Om du vill skriva ut eller konfigurera T.30-info för fax trycker du på Administration, Felsökning och sedan på Fax T.30-info. Sedan kan du skriva ut rapporten för det senaste faxet eller ställa in när T.30-infon ska skrivas ut.

Meddelanden om faxsändning

Meddelanden om faxsändning
Meddelande
Felnummer
Beskrivning
Åtgärd(er)
Avbröts
0
Faxet avbröts av användaren på produktens kontrollpanel.
Ingen/inga.
Åtgärden utförd
ej tillämpligt
Fax skickat
Ingen/inga.
Fel: Upptaget
0
Mottagande fax är upptagen.
Faxet gör automatiskt ett nytt försök (om det är inställt), annars kan du prova att skicka det igen senare.
Inget svar
0
Mottagande fax besvarar inte samtalet.
Mottagande fax kan vara frånkopplad eller avstängd. Kontakta mottagaren för att kontrollera faxen. Försök att skicka igen.
Komprimeringsfel
Eventuella
Faxet kan vara korrupt eller har inte skickats.
Försök att skicka faxet igen.
Ingen ton
0
Ingen kopplingston känns av vid faxsändning.
Kontrollera att telefonlinjen är aktiv och ställ in faxet som ska skickas på att ”inte” känna av kopplingston.
Fel: Modem
Eventuella
Oväntat eller fel svar från det interna faxmodemet till produkten.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
obs!
Detta innebär inte nödvändigt att det är något fel på maskinvara i modemet.
Kommunikationsfel
17 eller 36
Bruten telefonanslutning mellan sändare och mottagare. Kan bero på röstsamtal.
Försök att skicka faxet igen.
Kommunikationsfel
Alla förutom 17 eller 36
Vanliga kommunikationsproblem då faxöverföringen avbröts eller inte utfördes som väntat.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Utrymmesfel
0
Det går inte att läsa eller spara faxens bildfil på hårddisken. Det kan bero på ett fel på produktens hårddisk eller att det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Sidfel
0
Inkompatibel sidbredd eller sidan har för många dåliga rader.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Minnesfel
0
Produktens RAM-minne är fullt.
Om felet kvarstår kan du behöva installera mer RAM-minne i produkten.
Jobb misslyckades
Eventuella
Faxfel, faxsändningen slutfördes inte.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Strömavbrott
0
Ett strömavbrott uppstod under faxöverföringen på produkten som skickar fax.
Försök att skicka faxet igen.
Ingen fax upptäcktes
17 eller 36
Ingen faxenhet kändes av på mottagarsidan. Kan bero på röstsamtal.
Kontrollera faxnumret och be mottagaren kontrollera att faxen är på och ansluten, försök sedan att skicka faxet igen.

Meddelanden om faxmottagning

Meddelanden om faxmottagning
Meddelande
Felnummer
Beskrivning
Åtgärd(er)
Åtgärden utförd
ej tillämpligt
Fax mottaget.
Ingen/inga.
Blockerad
ej tillämpligt
Faxmottagningen blockerades av mottagande faxenhet med funktionen för spärrat nummer.
Ingen/inga.
Fel: Modem
Eventuella
Oväntade eller fel svar från det interna modemet till produkten – till exempel om någon försöker skicka ett fax precis när ett annat fax kommer.
Försök att skicka faxet igen. Om felet kvarstår kontaktar du kundservice.
Kommunikationsfel
17, 36
Bruten telefonanslutning eller störning mellan sändare/mottagare.
Be sändaren att skicka om faxet (om skickande faxenhet inte försöker göra det automatiskt).
Kommunikationsfel
Alla förutom 17 eller 36
Vanliga kommunikationsproblem då faxöverföringen avbröts eller inte utfördes som väntat.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Utrymmesfel
0
Det går inte att läsa eller spara bildfilen på hårddisken. Det kan bero på ett fel på hårddisken eller att det inte finns något utrymme på den.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Sidfel
0
Inkompatibel sidbredd eller sidan har för många dåliga rader.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Minnesfel
0
Produktens RAM-minne är fullt.
Om felet kvarstår kan du behöva installera ytterligare RAM-minne i produkten.
Komprimeringsfel
0
Korrupt fax – det mottagna bildfilen kan inte avkodas.
Be att faxet skickas igen, aktivera ECM (felkorrigeringsläget) om det inte redan är aktiverat.
Utskr. misslyckades
0
Korrupt fax – det mottagna bildfilen kan inte avkodas.
Be att faxet skickas igen, aktivera ECM (felkorrigeringsläget) om det inte redan är det.
Avsökning ogiltig
0
Faxhämtningsfunktionen försökte hämta ett fax från en annan enhet men det fanns inga fax tillgängliga.
Kontakta administratören till faxenheten från vilken faxet hämtas och kontrollera att ett fax är tillgängligt. Försök sedan igen.
Jobb misslyckades
Eventuella
Faxfel, detta omfattar alla ospecificierade fel.
Försök att skicka faxet igen. Om fel kvarstår kontaktar du kundservice.
Strömavbrott
0
Ett strömavbrott uppstod under faxmottagningen.
Be sändare att skicka faxet igen.
Ingen fax upptäcktes
17, 36
Ett röstsamtal gjordes till faxen.
Ingen

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...