hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart D7200 och D7400 skrivarserie - Installera bläckpatroner

Inledning
I det här dokumentet förklaras hur du installerar nya bläckpatroner eller byter ut tomma bläckpatroner.
Installera bläckpatroner
Steg ett: Installera bläckpatronerna
Följ anvisningarna nedan när du ska installera eller byta ut bläckpatronerna.
 1. Kontrollera att strömmen är påslagen. Öppna luckan till bläckpatronen genom att lyfta den i mitten av enheten, tills luckan fastnar i öppet läge.
  Figur : Övre luckan i öppet läge
 2. Tryck på den grå knappen nedanför en bläckpatronplats så att spärren inuti skrivaren släpper. Lyft sedan spärren. Bläckpatronernas platser är färgkodade så att de ska vara enkla att identifiera.
  Lyft spärren under aktuell färg när du ska installera eller byta ut en bläckpatron. Bläckpatronernas färger är, från vänster till höger, svart, gul, ljus cyan, cyan, ljus magenta och magenta.
  Figur : Bläckpatronsplatser
  1 - Spärr för den svarta bläckpatronen
  2 - Färgpatronernas platser
 3. Om du ska byta en bläckpatron tar du ut den gamla patronen genom att dra den mot dig.
  Figur : Ta ut en bläckpatron
 4. Packa upp den nya bläckpatronen, håll den i handtaget och skjut in den på den tomma platsen. Se till att färgen och mönstret på bläckpatronen stämmer med färgen och mönstret på skrivarvagnen. De kopparfärgade kontakterna ska vara vända mot skrivaren när du installerar bläckpatronen.
    obs!
  Första gången du konfigurerar och använder HP Photosmart ska du installera de bläckpatroner som medföljer enheten. De innehåller specialbläck avsett att blandas med bläcket i skrivhuvudet.
 5. Tryck nedåt på den grå spärren tills den klickar på plats.
  Figur : Stängd bläckpatronsspärr
 6. Upprepa steg 2 till 5 för varje bläckpatron du installerar. Du måste installera alla sex patronerna. Skrivaren fungerar inte om det saknas en bläckpatron.
 7. Stäng den övre bläckpatronsluckan.
Steg två: Justera bläckpatroner
HP Photosmart justerar automatiskt skrivhuvudet när du installerar bläckpatronerna innan du använder skrivaren för första gången. HP Photosmart justerar även skrivhuvudet vid regelbundet underhåll så att utskriftskvaliteten ska bibehållas.
Så här justerar du skrivaren från kontrollpanelen:
 1. Lägg i vanligt vitt, oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i inmatningsfacket.
 2. Tryck på ikonen Konfigurera i fönstret.
 3. Tryck på Verktyg.
 4. Tryck på Justera skrivaren.
 5. HP Photosmart skriver ut en testsida, justerar skrivhuvudet och kalibrerar skrivaren. Ett meddelande som talar om ifall åtgärden lyckades eller misslyckades visas.
Så här justerar du skrivaren från programmet HP Photosmart:
 1. Lägg i vanligt vitt, oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i inmatningsfacket.
 2. Klicka på Inställningar i HP Solution Center och sedan på Verktygslåda för skrivare. Verktygslåda för skrivare öppnas.
    obs!
  Du kan också öppna Verktygslåda för skrivare från dialogrutan Utskriftsegenskaper. I dialogrutan Utskriftsegenskaper klickar du på fliken Funktioner och sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Klicka på fliken Funktioner och sedan på knappen Skrivarunderhåll.
 4. Klicka på Justera skrivaren. HP Photosmart skriver ut en testsida, justerar skrivhuvudet och kalibrerar skrivaren. Återvinn eller kasta bort den utskrivna sidan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...