hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Professional P1560 och P1600 skrivarserien - Skriva ut med Mac

Skapa och använda utskriftsmallar i Macintosh
Använda utskriftsmallar för att spara aktuella inställningar i skrivardrivrutinen för återanvändning.
Skapa en utskriftsmall
 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 2. Välj skrivardrivrutinen.
 3. Välj inställningar för utskrift.
 4. I rutan Mallar klickar du på Spara som... och skriv in ett namn på mallen.
 5. Klicka på OK.
Använda utskriftsmallar
 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 2. Välj skrivardrivrutinen.
 3. I rutan Mallar väljer du den utskriftsmall som du vill använda.
  obs!
För att använda standardinställningar för skrivardrivrutinen väljer du Standard.
Ändra storlek på dokument eller skriv ut på en anpassad pappersstorlek
Du kan anpassa dokumentet för att passa på en annan pappersstorlek.
 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 2. Öppna menyn Pappershantering.
 3. I området för Pappersstorlek destination väljer du Skala för att passa pappersstorlek och väljer sedan storlek i listrutan.
 4. Om du endast vill använda papper som är mindre än dokumentet väljer du Endast skala ned.
Skriva ut omslagssida
Du kan skriva ut en separat omslagssida för ditt dokument med ett meddelande (t.ex. "Konfidentiellt").
 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 2. Välj skrivardrivrutinen.
 3. Öppna menyn Omslagssida och välj sedan om du ska skriva ut omslagssidan Före dokumentet eller Efter dokumentet.
 4. I menyn Typ av omslagssida väljer du det meddelande som du vill skriva ut på omslagssidan.
    obs!
  För att skriva ut en tom omslagssida väljer du Standard som Typ av omslagssida.
Skriva ut flera sidor på ett pappersark i Macintosh
Du kan skriva mer än en sida på ett och samma pappersark. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att skriva ut sidor med utkast.
Figur : Flera sidor per ark
 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 2. Välj skrivardrivrutinen.
 3. Öppna menyn Layout.
 4. Välj det antal sidor som ska skrivas ut på varje pappersark bredvid Sidor per ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
 5. Bredvid Layoutriktning väljer du ordning och placering för sidorna på arket.
 6. Bredvid Ramar väljer du vilken typ av ram som ska skrivas ut runt varje sida på arket.
Skriv ut på båda sidor med Mac
Automatiskt
  obs!
Automatisk dubbelsidig utskrift stöds endast med HP LaserJet Professional P1600 skrivarserien.
Skrivardrivrutinen har endast stöd för vissa mediestorlekar med automatisk dubbelsidig utskrift. Använd processen för manuell dubbelsidig utskrift för mediestorlekar som inte finns tillgängliga i skrivardrivrutinen.
Funktionen för automatisk dubbelsidig utskrift är aktiverad som standard. För att avaktivera automatisk dubbelsidig utskrift ändrar du produktens konfigurationsinställningar.
 1. Lägg i tillräckligt med papper i inmatningsfacket så att det räcker för utskriften. Om du lägger i specialpapper, t.ex. med brevhuvud, lägger du i det med framsidan vänd nedåt i facket.
 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 3. Öppna menyn Layout.
 4. Bredvid Dubbelsidig väljer du antingen Bindning lång kant eller Bindning kort kant.
 5. Klicka på Skriv ut.
Manuell
 1. Lägg i tillräckligt med papper i inmatningsfacket så att det räcker för utskriften. Om du lägger i specialpapper, t.ex. med brevhuvud, lägger du i det med framsidan vänd nedåt i facket.
 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.
 3. Mac OS X v10.4: I listrutan Layout väljer du posten Bindning lång kant eller posten Bindning kort kant.
  eller
  Mac OS X v10.5 och v10.6: Klicka i kryssrutan Dubbelsidig.
 4. Klicka på Skriv ut. Följ instruktionerna i dialogrutan som öppnas på datorskärmen innan du placerar de utskrivna papperen i facket för utskrift av den andra halvan.
 5. Ta bort alla tomma papper i facket.
 6. Ta den utskrivna högen från utmatningsfacket och lägg sedan i den med den utskrivna sidan nedåt i facket med den övre kanten först.
 7. Klicka på knappen Fortsätt för att avsluta utskriften.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...