hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebookdatorer - återställa BIOS

Detta dokument avser HP:s notebookdatorer, inklusive notebookdatorer med HP SureStart-arkitektur.
Om BIOS på din notebookdator blir skadat, kan datorn uppvisa ett eller flera av följande symptom:
 • Datorn visar felmeddelandet BIOS APPLICATION ERROR 501.
 • Datorn stannar med en svart eller tom skärm och går inte in i något av alternativen för systemstart, som t.ex BIOS-inställningsverktyget, diagnostikverktyg för maskinvara, eller systemåterställning.
 • Datorn startar inte operativsystemet and Caps Lock- eller Num Lock-lamporrna blinkar två gånger, eller datorn ger ifrån sig ljudkoder.
 • Datorn slås på. till exempel kan fläkten rotera, men det finns ingen video på den interna eller den externa skärmen och datorn startar inte i operativsystemet.
Om datorn visar något av dessa symptom och den inte startar operativsystemet, återställa BIOS.
Steg 1: Återställning av BIOS genom att trycka på en kombination av tangenter
Många notebook-datorer från HP har en nödlägesfunktion för återställning av BIOS med vilken du så länge hårddisken fungerar, kan återställa och installera den senaste oskadade versionen av BIOS från hårddisken. Den här nödlägesåterställningsfunktionen är skild från BIOS och är konstruerad att fungera i händelse av ett oåterkalleligt BIOS-fel.
  obs!
Om du vet att hårddiskpartitionen är borttagen eller oåtkomlig, gå till nästa steg för att Hämta en ny BIOS-fil.
 1. Stäng av notebookdatorn.
 2. Anslut den bärbara datorn till nätet med nätadaptern.
 3. Med notebookdatorn avstängd, tryck samtidigt på Windows-tangenten och på B-tangenten.
    obs!
  På vissa notebookdatorer kan det vara nödvändigt att hålla Windows logo-tangent och V-tangenten.
 4. Håll dessa tangenter, tryck och håll ned strömbrytaren på datorn i 2 till 3 sekunder och släpp sedan strömbrytaren men fortsätt att hålla nere Windows-tangenterna och B eller V-tangenten tills HP BIOS uppdateringsskärmen visas eller du hör ett pipande ljud (vanligen 8 pip).
  HP BIOS-uppdateringsskärmen visas och BIOS-uppdateringen startar automatiskt. Detta kan ta flera minuter, och du kan höra ytterligare pipljud.
  • Om HP BIOS-uppdateringsskärmen inte visas, upprepa föregående steg. Om problemet kvarstår efter att upprepa stegen, går du till nästa steg för att Hämta en nya BIOS-fil.
  • Om strömlampan slutar lysa har notebookdatorn stängts av eftersom strömbrytaren har hållits för länge. Upprepa föregående steg, och se till att hålla strömbrytaren nedtryckt i endast 2 till 3 sekunder.
  • Om din notebookdator startar Windows, uppdatera BIOS till den senaste versionen med standardförfarandet för BIOS-uppdatering. För mer information om hur du uppdaterar BIOS på din notebookdator, se Uppdatera BIOS (notebookdatorer).
  Figur : Uppdateringsskärm för HP BIOS
  Uppdateringsskärm för HP BIOS
 5. Klicka på Fortsätt uppstart och få notebookdatorn att starta om omedelbart, eller tillåt att notebookdatorn startas om automatiskt när timern kommer till noll.
  Figur : Klicka på Fortsätt systemstart
  Klicka på Fortsätt systemstart på skärmen HP BIOS Update
 6. Efter att notebookdatorn har startats om, tryck på RETUR för att fortsätta.
    obs!
  Om notebookdatorn upprepade gånger visar ett meddelande om att BIOS har återställts, gå till HP BIOS Application Selected is Corrupt or Missing för felsökningssteg.
 7. När Windows startar, om ett meddelande visas som säger att notebookdatorn stängdes av felaktigt eller att ett startproblem upptäcktes, följ de anvisningarna på skärmen.
  Du kan nu att öppna menyn med BIOS eller starta operativsystemet Windows.
Steg 2: Hämta en nya BIOS-fil
Om HP_TOOLS-volym (Windows 7) eller UEFI-partitionen (Windows 10, 8) på din hårddisk har tagits bort eller om emergency BIOS funktionen inte löste problemet, ladda ned en ny BIOS-fil.
För att slutföra detta steg behöver du en annan fungerande dator med en aktiv Internetanslutning.
 1. Ange modellnumret på notebookdatorn som inte startar i rutan Ange HP- produktnamn, produktnummer eller serienummer till exempel HP ProBook 645, och klicka sedan på Hitta.
  Om en lista med modellnummer visas, välj din modell i listan.
    obs!
  Notebookdatorns modellnummer syns vanligen på etiketten på undersidan av notebookdatorn. För information om hur du hittar modellnumret, se Hur hittar jag mitt modellnummer eller produktnummer?.
 2. På sidan programvara och drivrutiner för din modell, kontrollera att upptäckt operativsystem är rätt. Om det behövs, klicka på Ändra, välj sedan ditt operativsystem och klicka sedan på Ändra.
 3. Klicka på BIOS.
  Om du vill visa mer information om BIOS-uppdateringspaket, klicka på Detaljer.
 4. Klicka på Hämta bredvid BIOS-uppdateringsfilen och spara sedan filen till datorn när hämtningen är klar.
  Se till att notera placeringen av den sparade filen.
  Om flera BIOS-filer finns tillgängliga, klicka Hämta bredvid den mest nyligen lanserade eller välj den du behöver (om en viss BIOS-fil rekommenderas för att återställa notebookdatorn).
Steg 3: Skapa en BIOS återställningsenhet
Använd HP BIOS-uppdatering och återställning för att skapa en BIOS-återställning flash-enhet.
För att slutföra detta steg, behöver du en tom USB-flashenhet. USB-enheten behöver inte vara startbar.
 1. Anslut en tom USB-enhet till datorn.
 2. Bläddra till filen, spara och dubbelklicka på den.
  Om ett Kontroll av användarkonto-fönster öppnas klickar du på Ja.
  InstallShield-guiden öppnas.
 3. Klicka på Nästa.
  Figur : Klicka på Nästa
  Klicka på Nästa i InstallShield-guiden
 4. VäljJag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Godkänn villkoren för licensavtalet för slutanvändare och klicka på nästa
  Godkänn villkoren för licensavtalet för slutanvändare och klicka på nästa
 5. Välj att ta bort eller inte vill ta bort filer från USB-minnet när du har återställt BIOS, och klicka sedan på Nästa.
  HP BIOS-uppdatering och återställning öppnas.
 6. Välj Skapa en USB-återställningsenhet och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Välj Skapa en USB-återställningsenhet, klicka sedan på Nästa.
  Skapa Recovery USB-flashminnesalternativet och knappen Nästa i HP BIOS fönstret Uppdatera och Återställ
 7. Välj USB-flashenheten, klicka sedan på Nästa.
  Datorn kopierar BIOS-filerna till USB-minnet.
  Figur : Välja USB-minnet och klicka på Nästa
  Välja USB-minnet och klicka på Nästa i HP BIOS fönstret Uppdatera och Återställ
 8. När Återställningsenhet har skapats visas, klicka på Slutför.
  Återställnings-BIOS sparas på flashenheten.
  Figur : Klicka på Avsluta
  Klicka på Avsluta i HP BIOS fönstret Uppdatera och Återställ
 9. Ta bort USB-enheten från datorn.
Steg 4: Återställa BIOS med återställningsenheten
Använd funktionen HP emergency BIOS-återställning och flashenheten för att återställa BIOS.
 1. Stäng av notebookdatorn som inte startar och vänta sedan 5 till 10 sekunder.
 2. Anslut notebookdatorn till nätet med nätadaptern.
 3. Sätt USB-återställningsenheten för BIOS i den bärbara datorn.
 4. Med notebookdatorn avstängd, tryck samtidigt på Windows-tangenten och på B-tangenten.
    obs!
  På vissa notebookdatorer kan det vara nödvändigt att hålla Windows logo-tangent och V-tangenten.
 5. Håll dessa tangenter nertryckta, tryck och håll ned strömbrytaren på datorn i 2 till 3 sekunder och släpp sedan strömbrytaren, men fortsätter att hålla Windows- och B eller V-tangenten tills BIOS-uppdateringsskärmen visas eller tills du hör ett pipande ljud (vanligen 8 pip).
  HP BIOS-uppdateringsskärmen visas och BIOS-uppdateringen startar automatiskt. Detta kan ta flera minuter, och du kan höra ytterligare pipljud.
  Om HP BIOS-uppdateringsskärmen inte visas efter upprepade försök, stöder din dator eventuellt inte denna funktion, eller så har datorn ett hårdvaruproblem som hindrar verktyget från att öppna. Gå vidare till nästa steg för att Kontakta HP:s kundsupport.
  Figur : Uppdateringsskärm för HP BIOS
  Uppdateringsskärm för HP BIOS
 6. Klicka på Fortsätt uppstart och få notebookdatorn att starta om omedelbart, eller tillåt att notebookdatorn startas om automatiskt när timern kommer till noll.
  Figur : Klicka på Fortsätt systemstart
  Klicka på Fortsätt systemstart på skärmen HP BIOS Update
 7. Efter att notebookdatorn har startats om, tryck på RETUR för att fortsätta.
    obs!
  Om notebookdatorn upprepade gånger visar ett meddelande om att BIOS har återställts, gå till HP BIOS Application Selected is Corrupt or Missing för felsökningssteg.
 8. När Windows startar, om ett meddelande visas som säger att notebookdatorn stängdes av felaktigt eller att ett startproblem upptäcktes, följ de anvisningarna på skärmen.
  Du kan nu att öppna menyn med BIOS eller starta operativsystemet Windows.
Steg 5: Kontakta HP:s kundsupport.
Om HP BIOS Update inte öppnas, eller du har genomfört stegen i detta dokument och din notebookdator fortfarande inte startar operativsystemet, kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...