hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Återställa BIOS (Basic Input Output System)

Detta dokument avser HP:s notebookdatorer, inklusive notebookdatorer med HP SureStart-arkitektur.
Datorns BIOS kan de skadas från en misslyckad BIOS-uppgradering eller på grund av ett virus. Om du upplever något av följande symptom, återställa BIOS.
 • Meddelandet “BIOS APPLICATION ERROR 501” visas.
 • Datorn stannar på en svart eller tom skärm när slås på. BIOS-inställningsverktyget, diagnostikverktyg för maskinvara, systemåterställningsskärmar osv.
 • Windows startar inte och lampan Caps Lock eller Num Lock blinkar två gånger eller du hör pipljud.
 • Datorn startas om och du kan höra interna fläkten, men skärmen är tom och Windows startar inte.
Många HP-datorer har en funktion för att återställa den senast fungerande BIOS-versionen. Om den här återställningsmetoden misslyckas, Använd en annan fungerande dator för att skapa ett BIOS recovery flashminne för att installera den senaste BIOS-filen.
obs!
För företagsdatorer kan ditt företags IT-avdelning eller lokala IT-tjänsten kan hantera BIOS-inställningarna. Bekräfta detta om du inte får åtkomst till BIOS-inställningarna eller inte kan installera uppdateringar.

Steg 1: Återställa den senast fungerande BIOS-versionen

Utför en serie av tangentbordet tangenttryckningar för att starta en automatisk BIOS-återställning. Det här alternativet är tillgängligt för många HP-datorer med en fungerande hårddisk.

Videoöversikt

 1. Stäng av datorn och dra sedan ur strömsladden.
 2. Tryck på och håll Windows-tangenten och tangenten B samtidigt, och tryck sedan på och håll ned strömbrytaren på den bärbara datorn i 2 till 3 sekunder.
 3. Släpp strömbrytaren men fortsätta att trycka på tangenterna Windows och B. Du kan höra en serie pip.
  HP BIOS-uppdateringsskärmen visas och BIOS-uppdateringen startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen anvisningarna för att fortsätta startsekvensen för att slutföra återställningen.
  HP BIOS Update återställning pågår
  • Om skärmen HP BIOS-uppdateringen inte visas, upprepa stegen ovan men trycker du på Windows-tangenten och tangenten V. Om skärmen fortfarande inte visas, datorn stöder inte funktionen eller om det finns ett problem med hårddisken. Fortsätt till nästa steg för att installera en BIOS-återställning filen från HPs webbplats.
  • Om strömlampan slutar lysa har notebookdatorn stängts av eftersom strömbrytaren har hållits för länge. Upprepa föregående steg, och se till att hålla strömbrytaren nedtryckt i endast 2 till 3 sekunder.
  • Om en BIOS-återställningsmeddelande upprepade gånger visas, fortsätter du till nästa steg för att installera en uppdaterad BIOS-version.
  • Om ett meddelande om att datorn felaktigt stängdes av eller boot problem upptäcks visas, följer du de anvisningarna på skärmen anvisningarna för att lösa felet.
  • Om Windows startar, uppdatera till den senaste BIOS-versionen. Gå till HP:s notebook-datorer - Uppdatera BIOS.

Steg 2: Skapa en USB återställningsenhet

Installera en BIOS återställningsfil på HP:s webbplats med en USB-flashenhet. För att slutföra detta steg behöver du en annan fungerande dator med en aktiv Internetanslutning.

Videoöversikt

 1. Ta reda på produktnumret för den ursprungliga bärbara som kräver en BIOS-återställning. Det här numret hittas vanligen på etiketten på undersidan av Notebooken eller på förpackningen den levererades i. Gå till Hur hittar jag mitt modellnummer eller produktnummer? för fler alternativ.
  obs!
  Allmänt familjenamn nära tangentbordet eller på ramen omkring skärmen är inte specifika för att identifiera rätt hämtning filer.
  Notebook-datorns etikett med produktnumret markerat
 2. Sätt i USB-enheten i en USB-port på datorn.
 3. Gå till HP-programvara och drivrutiner och ange produktnumret för den ursprungliga datorn.
  obs!
  Om du har uppgraderat till en ny Windows-version på panelen Valt operativsystemet ska du klicka på Ändra, välja det ursprungliga operativsystemet som levererades med datorn och sedan klicka på Ändra.
 4. Klicka på BIOS, och granska information om den senaste tillgängliga versionen eller den specifika versionen rekommenderas för återställningen. Bekräfta att den är rätt BIOS-uppdateringen innan du fortsätter.
 5. Klicka på Ladda ned och sedan på Kör.
 6. I fönstret InstallShield Wizard klickar du på Nästa.
  Installationsguiden
 7. Välj Jag godkänner licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.
 8. Välj att ta bort eller spara filerna efter återställningen och klicka sedan på Nästa för att öppna HP BIOS fönstret uppdatering och återställning.
 9. Välj Skapa en USB-återställningsenhet och klicka sedan på Nästa.
  Skapa en USB-återställningsenhet i verktyget HP System BIOS Update
 10. Välj USB-flashminnet och klicka sedan på Nästa för att kopiera BIOS-filen till enheten.
 11. När “Återställningsenheten har skapats” visas, klicka på Slutför.
 12. Ta bort USB-enheten från datorn.

Steg 3: Installera fil som BIOS recovery

Använd funktionen HP emergency BIOS-återställning och flashenheten för att återställa BIOS.

Videoöversikt

 1. Stäng av notebookdatorn som kräver en BIOS-återställning och vänta sedan 5 till 10 sekunder.
 2. Kontrollera att nätsladden är ansluten till universaladaptern. Håll den under återställningsprocessen.
 3. Sätt i USB-enheten som innehåller BIOS-filen i en tillgänglig USB-port på datorn.
 4. Tryck på och håll Windows-tangenten och tangenten B samtidigt, och tryck sedan på och håll ned strömbrytaren på den bärbara datorn i 2 till 3 sekunder.
  obs!
  På vissa notebookdatorer kan det vara nödvändigt att hålla Windows logo-tangent och V-tangenten.
 5. Släpp strömbrytaren men fortsätta att trycka på tangenterna Windows och B. Du kan höra en serie pip.
  HP BIOS-uppdateringsskärmen visas och BIOS-uppdateringen startar automatiskt. Följ anvisningarna på skärmen anvisningarna för att fortsätta startsekvensen och för att avsluta återställningen.
  • Om ett meddelande visas som datorn felaktigt stängdes av eller boot problem identifieras, Följ de anvisningarna på skärmen anvisningarna för att lösa felet.
  • Om HP BIOS-uppdateringen inte visas eller problemet kvarstår kan datorn stöder inte den här funktionen eller om det finns ett problem med hårddisken. Kontakta HP:s kundsupport för hjälp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...