hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Återställ operativsystemet Windows 7 med Microsoft Windows Säkerhetskopiering och återställning

I det här dokumentet anges hur du återställer en bärbar dators ursprungliga konfiguration med operativsystemet Windows 7 genom att använda inbyggda Windows-funktioner.
För att använda HP:s återställningsfunktion på bärbara datorer som ursprungligen konfigurerades med operativsystemet Windows 7, se HP Guided Solution – utföra en HP Systemåterställning.
För bärbara datorer som ursprungligen konfigurerats med operativsystemet Windows Vista, se Köra HP-systemåterställning (Windows Vista) (på engelska).
För notebook-datorer som ursprungligen konfigurerats med XP eller något annat operativsystem kontrollerar du vilken återställningsprocedur som ska användas i Översikt över återställning eller ominstallation av operativsystemet (på engelska).
Se Vanliga frågor om att reparera eller ominstallera operativsystemet (på engelska) för svar på vanliga frågor.
Se HP-datorer - Letar du efter återställningsskivor? (på engelska) för ersättningsmedia.
Om Windows eller hårddisken är skadad eller datorn har smittats av ett virus, kan du återställa datorn till dess ursprungsskick genom att använda inbyggda Windows-funktioner. Windows 7-funktionen Säkerhetskopiering och återställning kan hjälpa dig att skydda och att återställa datorn genom att göra så här:
Windows 7 Säkerhetskopiering och återställning fungerar ungefär på samma sätt som HP Recovery Manager. Anvisningar för hur du använder HP Recovery Manager finns i HP Guided Solution - utföra en HP-systemåterställning (Windows 7).
Säkerhetskopiera dina filer
Du bör säkerhetskopiera filerna regelbundet i den händelse hårddisken skulle skadas eller en fil av misstag raderas. Du kan säkerhetskopiera filerna när och hur många gånger som helst, t.ex. till en CD- eller DVD-skiva, extern hårddisk, USB-enhet eller nätverksplats. Windows rekommenderar inte att du säkerhetskopierar filerna till din interna hårddisk eftersom du då riskerar att förlora filerna om hårddisken skadas. Genom att lagra säkerhetskopian på en säker plats som inte är nära datorn kan du att återställa filerna till datorn när datorn har reparerats.
Du säkerhetskopierar filerna med Windows 7-funktionen Säkerhetskopiering och återställning genom att följa stegen nedan.
 1. Klicka på Start, skriv Säkerhetskopiera i sökfältet och klicka på Säkerhetskopiering och återställning när alternativet blir tillgängligt i listan.
 2. Klicka på Konfigurera säkerhetskopiering.
 3. Nu ansluter du den externa lagringsenheten eller sätter i en tom skiva i datorn. Välj enheten eller mediet när det blir tillgängligt i listan med lagringsplatser och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.
 4. Välj alternativet som får Windows att välja vilka filer som ska säkerhetskopieras åt dig eller välj om du vill välja dem själv.
  • Om du väljer Windows väljer filerna automatiskt och klickar på Nästa börjar säkerhetskopieringen av alla dina filer.
  • Om du väljer Låt mig välja och klickar på Nästa så öppnas fönstret för val av filer. Bläddra igenom mapparna och välj de filer eller mappar med filer som du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på Nästa.
 5. Ett fönster med det du har valt öppnas. Granska säkerhetskopieringsplatsen och sammanfattningen av de särskilda filer som du har valt. Klicka på Spara inställningarna och kör säkerhetskopiering så att säkerhetskopieringen börjar.
 6. Vänta på att Windows avslutar säkerhetskopieringen av filerna. Förloppsindikatorn ser kanske ut att ha stoppat, men du kan klicka på Mer information för att se vad som händer.
  Om du uppmanas till det, etiketterar och sätter du i en tom DVD-skiva, USB-enhet eller extern hårddisk. Klicka sedan på OK för att fortsätta att spara filerna.
Vänta tills du ser ett meddelande som anger att säkerhetskopieringen har slutförts. Förvara säkerhetskopian på en säker plats. Du bör regelbundet utföra ytterligare säkerhetskopieringar för att lägga till eventuella nya, viktiga filer. Om det var länge sedan du utförde en säkerhetskopiering, vill du kanske skapa en ny, fullständig säkerhetskopiering.
Skapa en ny, fullständig säkerhetskopiering
Det är viktigt att uppdatera de säkerhetskopierade filerna efter hand som du lägger till nya filer. Om det var länge sedan du senast säkerhetskopierade, kan du skapa en ny, fullständig säkerhetskopiering och ersätta den gamla.
Följ stegen nedan för att skapa en ny, fullständig säkerhetskopiering:
 1. Du öppnar Säkerhetskopiering och att återställning, genom att klicka på Start, ange Säkerhetskopiering och klicka på Säkerhetskopiering och återställning när funktionen blir tillgänglig i listan.
 2. Klicka på Skapa en ny, fullständig säkerhetskopiering i den vänstra kolumnen. Ett fönster visas och med hjälp av det kan du säkerhetskopiera filerna igen på samma sätt som första gången.
 3. Klicka på Säkerhetskopiera nu för att börja säkerhetskopiera filerna till lagringsenheten.
  Om du blir uppmanad till det sätter du i en tom skiva och klickar sedan på OK för att fortsätta säkerhetskopieringen.
Du kan när som helst göra en ny, fullständig säkerhetskopiering då du lägger till viktiga filer. Hur du återställer filerna från en säkerhetskopiering, se Återställ filerna från en säkerhetskopiering.
Skapa en systemavbildning
En systemavbildning kan återställa dina enheter, program, filer och systeminställningar om hårddisken skulle skadas. Du bör använda en systemavbildning om du har en ny hårddisk och vill överföra alla enheter, filer och systeminställningar från din gamla hårddisk. Eftersom en systemavbildning är en fullständig kopia av hårddisken, kan du inte välja vad som ska ingå i den. Hur du väljer individuella filer för säkerhetskopiering, se Säkerhetskopiera dina filer.
Följ stegen nedan när du ska skapa en systemavbildning.
 1. Klicka på Skapa en systemavbildning i den vänstra kolumnen i fönstret Säkerhetskopieringen och återställning.
 2. Välj en lagringsenhet där du vill spara avbildningen och klicka sedan på Nästa.
  Du kan spara de säkerhetskopierade filerna på den interna hårddisken, fast det rekommenderas inte. Om hårddisken blir skadad kan du förlora alla de säkerhetskopierade filerna. Spara de säkerhetskopierade filerna på en säker, extern plats som till exempel en DVD-skiva, USB-enhet, extern hårddisk eller ett nätverk.
 3. Välj vilka enheter du vill inkludera i avbildningen och klicka sedan på Nästa.
 4. Granska dina inställningar för säkerhetskopiering och klicka sedan på Starta säkerhetskopiering för att börja skapa en systemavbildning.
  Säkerhetskopieringen kan kräva flera DVD-skivor.
 5. Vänta innan du fortsätter tills du ser ett meddelande som anger att säkerhetskopieringen är fullständig.
  Om du uppmanas till det etiketterar och sätter du i ett tomt medium som är större än 1 GB, till exempel en DVD-skiva, USB-enhet eller extern hårddisk i datorn och klickar sedan på OK.
Lagra systemavbildningen på en säker plats som inte är nära datorn och använd den när du behöva återställa datorn med alla filerna, drivrutinerna och programvarorna.
Skapa en systemreparationsskiva
Ett annat alternativ i Windows 7-verktyget Säkerhetskopiering och återställning är att skapa en systemreparationsskiva. En systemreparationsskiva är en startbar skiva som innehåller Windows återställningsverktyg. Dessa verktyg kan hjälpa Windows att starta igen om det finns ett allvarligt fel som hindrar dig från att starta Windows. Om till exempel ett virus skadar systemet och hindrar dig från att starta Windows, öppnar systemreparationsskivan en meny med reparationsverktyg som innehåller alternativ som kan lösa problemet.
Följ stegen nedan när du ska skapa en systemreparationsskiva med Windows 7-verktyget Säkerhetskopiering och återställning.
 1. Klicka på Skapa en systemreparationsskiva i den vänstra kolumnen.
 2. Sätt in en tom DVD-skiva i datorn, välj enheten, klicka sedan på Skapa skiva för att börja överföra filerna till DVD-skivan.
När du har skapat en systemreparationsskiva, förvarar du skivan på en säker plats som inte är nära datorn. Använd den här skivan när du inte kan komma åt Windows för att försöka lösa problemet.
Återställ med en systemåterställning
Systemåterställning är som en ångerknapp. Om du nyligen lade till eller tog bort en fil eller ett program från datorn som orsakar problem, du kan gå tillbaka till ett läge då datorn fungerade som den ska. Det här alternativet påverkar inte någon av dina personliga filer. Det ångrar den senaste uppgraderingen eller installationen av en drivrutin eller programvara som kan ha orsakat problemet.
Du återställer systemet på följande sätt.
 1. Klicka på Återställ systeminställningar eller datorn.
 2. Klicka på Öppna Systemåterställning.
 3. Välj alternativet Rekommenderad återställning och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.
 4. Klicka på Slutför för att fortsätta systemåterställningen.
 5. Klicka på Ja när du uppmanas till det om du vill fortsätta.
När du har loggat in i Windows igen, visas ett meddelande som anger att systemåterställningen är helt klar. Nu kan du använda datorn på normalt sätt.
Återställ från en systemavbildning
Om en systemåterställning inte kan lösa problemet eller du har en ny hårddisk, är nästa steg att återställa hårddisken från en systemavbildning. När du återställer datorn från en systemavbildning, kan du inte välja att återställa individuella filer, utan alla dina program, systeminställningar och filer ersätts med dem i systemavbildningen. Om du utför en systemavbildning för att återställa datorn, behöver du bara återställa de program och filer som lades till efter det att du skapade en systemavbildning.
Om du vill återställa hårddisken från en systemavbildning, följer du stegen nedan.
Välj den metod för återställning som är lämplig utifrån datorns tillstånd:
 • Om du kan komma åt Kontrollpanelen i Windows eller önskar återställa systemavbildningen på en annan dator, följer du stegen nedan.
  1. Klicka på Start, skriv Säkerhetskopiera i sökfältet och klicka på Säkerhetskopiering och återställning när alternativet blir tillgängligt i listan.
  2. Klicka på Återställ systeminställningar eller datorn.
  3. Klicka på Avancerade återställningsmetoder.
  4. Klicka på Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du har skapat tidigare, följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om du inte kan komma åt Kontrollpanelen i Windows och inte har en installationsskiva för Windows eller en systemreparationsskiva, följer du stegen nedan.
  1. Starta om datorn med datorns strömbrytare.
  2. Om datorn bara har Windows 7 installerat, håller du ned tangenten F8 innan Windows logotyp visas. Gör om dessa första två steg om Windows logotyp visas.
   Om datorn har mer än ett installerat operativsystem, markerar du önskat operativsystem med piltangenterna och trycker sedan på tangenten F8.
  3. Markera i skärmbilden Avancerade startalternativ alternativet Reparera datorn och tryck sedan på Retur.
  4. Välj en tangentbordslayout och klicka sedan på Nästa.
  5. Välj ett användarnamn, skriv lösenordet och klicka sedan på OK.
  6. Klicka på menyn Systemåterställningsalternativ på Återställning av systemavbildning och följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Om du inte kan komma åt Kontrollpanelen i Windows men har en installationsskiva för Windows eller en systemreparationsskiva, följer du stegen nedan.
  1. Sätt i installations- eller systemreparationsskivan.
  2. Starta om datorn med datorns strömbrytare.
  3. Om du uppmanas till det trycker du på valfri tangent för att starta datorn från installations- eller systemreparationsskivan.
   Om datorn är inte är konfigurerad för att starta från en CD- eller DVD-skiva behöver du kanske ändra datorns BIOS-inställningar. Håll ned tangenten F9 innan Windows logotyp visas så att du kommer åt startalternativshanteraren. Markera Intern CD-/DVD-ROM-enhet med piltangenterna och tryck sedan på Retur.
  4. Välj dina språkinställningar och klicka sedan på Nästa.
  5. (Bara om du har en Windows-installationsskiva. Om inte, fortsätter du med steg 6.) Klicka på Reparera datorn.
  6. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.
Datorn bör nu vara återställd till den systemavbildning som du skapade. Om du saknar några program och filer som lades till efter det att systemavbildningen skapades, installerar du om programmen eller återställer dina filer från en säkerhetskopiering som du skapade.
Återställ filerna från en säkerhetskopiering
När du har gjort en systemavbildning, saknar du kanske en del av dina filer. Om du säkerhetskopierade filerna till en extern plats, följer du stegen nedan för att återställa filerna på datorn.
 1. Klicka på Välj en annan säkerhetskopia att återställa filer från.
 2. Välj den plats som du sparade alla dina säkerhetskopierade filer på och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.
 3. Markera kryssrutan Välj alla filer från den här säkerhetskopian eller markera manuellt de filer eller mappar med filer som ska återställas. Klicka på Nästa för att fortsätta.
 4. Välj alternativet På ursprunglig plats där filerna ska återställas eller välj På följande plats för att manuellt välja en plats. Klicka sedan på Återställ för att starta återställningen.
 5. När filerna har återställts klickar du på Slutför för att avsluta processen.
Filerna bör vara återställda på hårddisken på den plats du har valt.
Det är viktigt att du säkerhetskopierar dina filer när du lägger till nya, viktiga filer eller om det var ett tag sedan du senast säkerhetskopierade dem. Så länge som filerna sparas på en säker, extern plats, kan du när som helst återställa filerna till hårddisken.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...