hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart och Deskjet Allt-i-ett-skrivare - Meddelandet "Problem hittat i ditt nätverk" visas på datorn under installation i kabelbundet nätverk (Ethernet) med Windows XP

Problem
När du försöker att installera produkten i ett kabelbundet nätverk (Ethernet) visas felmeddelandet Problem hittat i ditt nätverk på datorn.
Lösning
Använd en av följande metoder för att lösa problemet:
 • Om felmeddelandet öppnades när du installerade programvaran följer du stegen i Metod ett: Fortsätt med installationen av HP-programvaran.
 • Om felmeddelandet öppnades och du har för avsikt att avsluta installationsprocessen följer du stegen i Metod två: Avinstallera programvaran och hämta och installera sedan programvaran från HP:s webbplats via en USB-anslutning eller Metod tre: Avinstallera och installera programvaran med produktskivan eller Metod fyra: Uppgradera Adobe Creative Suite.
Metod ett: Fortsätt med installationen av HP-programvaran
Följ dessa steg för att fortsätta installationen av programvaran.
 1. I fönstret med felmeddelandet klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa steg. En dialogruta för bekräftelse visas.
 2. I dialogrutan för bekräftelse klickar du på Fortsätt med nätverksinstallationen och ignorera de upptäckta felen.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra informationen.
Metod två: Avinstallera programvaran och hämta och installera sedan programvaran från HP:s webbplats via en USB-anslutning
Om installationsprocessen inte slutfördes måste du avinstallera programvaran och sedan installera om den.
Steg ett: Avinstallera programvaran
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start > Kör.
 2. I rutan Öppna: skriver du appwiz.cpl och trycker sedan på Retur. Fönstret Lägg till/ta bort program öppnas.
 3. I listan över installerade program klickar du på HP-produkten och därefter på Lägg till/Ta bort. HP:s avinstallationsprogram öppnas.
  Om du inte hittar din produkt i listan fortsätter du med Metod tre: Avinstallera och installera programvaran med produktskivan.
 4. Välj Välj vilka HP-produkter och klicka sedan på Nästa.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra borttagningen av programvara.
    varning!
  Om du blir tillfrågad om du vill avinstallera delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 6. Koppla bort produkten från strömkällan och starta sedan om datorn.
Steg två: Hämta programvaran
Det här avsnittet innehåller instruktioner i olika steg för hur man hämtar och installerar programmet. Du kan även välja att titta på en video av hela processen för hämtning och installation. Klicka på följande länkar om du vill gå till installationsvideorna i slutet av detta avsnitt:
Följ anvisningarna nedan för att hämta programvaran till produkten sedan och spara den på datorn.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
 2. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).
 3. Öppna ett nytt webbläsarfönster och bläddra till sidan Välj program och drivrutiner:
  1. Högerklicka på den här länken, Välj program och drivrutiner, och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.
  2. Ange produktnumret om du ombeds göra det. Det kan hända att du behöver klicka på det i en lista med liknande produkter.
  3. Klicka på ditt operativsystem. Sidan Välj programvara och drivrutiner öppnas.
 4. Klicka på den drivrutin som du vill hämta.
 5. Klicka på Endast hämtning. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.
 6. Klicka på Spara och bläddra sedan till den plats på datorn där du vill spara filen.
 7. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.
  Tips! Anteckna vilken mapp du sparar filen i om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.
Steg tre: Installera programvaran
Så här installerar du den nedladdade programvaran:
 1. När nedladdningen är slutförd och du vill installera filerna, klicka på Öppna mapp och sedan på den nedladdade filen. Filnamnet slutar med .exe.
    obs!
  Om du har stängt fönstret Hämtning slutförd, bläddra till den mapp där du har sparat exe-filen och klicka på den.
 2. Du kan godkänna standardplatsen för att spara filerna. Klicka på Nästa och vänta sedan tills filerna har extraherats inför installationen.
 3. När installationsprogrammet startas, följ anvisningarna på skärmen.
    obs!
  Om du har installerat programvaran tidigare och nu ska byta anslutningstyp från USB till Ethernet, klicka på Lägg till enhet när fönstret Avinstallera programeller Lägg till enhet öppnas.
  Under Fullständig-installationer väljer du typ av installation. Följande information kan hjälpa dig att välja installationsmetod:
  Typical – Recommended (normal - rekommenderas)
  Minimum (minimal)
  För att få tillgång till alla produktfunktioner: HP har lagt till användbar programvara som hjälper dig att få ut mesta möjliga av produkten.
  Den här installationstypen är utformad för att passa de flesta användare.
  Det kan finnas en anpassad installationstyp till produkten. Under installationen kan du välja att bara installera den programvara du behöver eller vill ha. Välj bara det här alternativet av någon av följande anledningar:
  • Det finns inte så mycket hårddiskutrymme på datorn.
  • Du har provat den rekommenderade installationstypen och fel uppstod. (Om ett fel uppstår under den rekommenderade installationen, åtgärda det innan du provar alternativet anpassad installation.)
  Installationstypen Recommended används för att få tillgång till alla produktfunktioner.
Videoklipp som visar hur du hämtar och installerar programvaran från HP:s webbplats
Gå till det videoklipp som visar önskad installationstyp och klicka på startpilen i videon för att visa den. Du kan använda videokontrollerna längst ner på skärmen för att pausa, starta om eller snabbspola framåt.
  obs!
Videoklippen är endast avsedda att demonstrera processen. Produkterna och programvaran i videoklippen kan skilja sig från den aktuella produkten och programvaran.
Metod tre: Avinstallera och installera programvaran med produktskivan
Följ de här stegen för att avinstallera och installera programvaran med produktskivan.
Steg ett: Avinstallera programvaran
 1. Om du använder en USB-kabel för att ansluta produkten till din dator, kopplar du bort den från datorn.
 2. Sätt i CD-skivan med programvara i datorns CD-enhet. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte startar automatiskt klickar du på Start, Den här datorn och dubbelklickar på CD-enheten.
 3. Klicka på Avinstallera på skärmen Välkommen tillbaka!.
  Om du inte kan välja Avinstallera har installationen misslyckats. Avbryt proceduren och använd en annan metod för att avinstallera programvaran.
 4. Välj Välj de HP-produkter som ska avinstalleras på skärmen Avinstallera och klicka på Nästa.
 5. Välj den programvara som du vill avinstallera genom att markera kryssrutan bredvid den och därefter klicka på Nästa. Du kan även klicka på Markera alla på skärmen Anpassad avinstallation och därefter klicka på Nästa.
 6. Klicka på Fortsätt på skärmen Granska avinstallationsanvisningar. Avinstallationen påbörjas.
 7. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra borttagningen av programvara.
    varning!
  Om du blir tillfrågad om du vill avinstallera delade filer klickar du på Nej. Andra program som använder dessa filer kan sluta fungera om du raderar filerna.
 8. Klicka på OK på skärmen Rensning klar.
 9. När programvaran har avinstallerats klickar du på Slutför eller OK för att starta om datorn. Datorn startas om och slutför avinstallationen.
Steg två: Installera programvaran på CD-skivan
Följ dessa steg för att installera programmet med produktskivan.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 2. Sätt produktskivan i datorns CD-enhet och vänta i några sekunder tills installationsprogrammet startas.
  Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på Start, Den här datorn och dubbelklickar på CD-enheten.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.
  VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppgraderingarna av produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppgraderingar.
Metod fyra: Uppgradera Adobe Creative Suite
Följ dessa steg för att uppgradera till den senaste versionen av Adobe Creative Suite.
 1. Klicka på Avbryt i felmeddelandet.
 2. Uppgradera Adobe Creative Suite till den senaste versionen.
 3. Avinstallera om installera om HP:s programvara enligt stegen i Metod två: Avinstallera programvaran och hämta och installera sedan programvaran från HP:s webbplats via en USB-anslutning eller Metod tre: Avinstallera och installera programvaran med produktskivan
Orsak
Detta problem uppstår om du har Adobe Creative Suite 2 installerat på datorn innan du installerar en produkt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...