hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart C4700-allt-i-ett-skrivarserie och Photosmart e-allt-i-ett-skrivarserie (D110) - Meddelandet "En inriktningssida upptäcktes inte" eller "Skrivaren justerades inte" visas på allt-i-ett-skrivaren

Problem
Meddelandet “En inriktningssida upptäcktes inte” eller “Skrivaren justerades inte” visas på produktens kontrollpanel när bläckpatroner ska justeras.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Lösning ett: Kontrollera att rätt papperstyp används och fyll sedan på papperet
Följ dessa steg för att säkerställa att rätt papperstyp används och sedan fylla på papperet.
Steg ett: Kontrollera att rätt papperstyp används
Följ anvisningarna nedan för att säkerställa att du använder rätt papperstyp.
 1. Ta bort allt papper från facket.
 2. Kontrollera att papperet är rent, oanvänt, vanligt vitt, och är i Letter- eller A4-storlek.
    obs!
  Om det ligger fotopapper eller färgat papper i inmatningsfacket kanske det inte går att justera produkten.
Steg två: Lägg tillbaka papperet i facket
När du kontrollerat att du använder rätt papperstyp följer du dessa steg för att fylla på papperet i produkten.
 1. Dra ut förlängningen till pappersfacket och öppna pappersfångaren.
  Figur : Dra ut fackets förlängningsdel
  Bild: Dra ut fackets förlängningsdel
 2. Lägg i papperet i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten så långt det går.
  Figur : Fyll på papper
  Bild: Fyll på papper
    obs!
  Kontrollera att alla papper i bunten är av samma storlek och typ och att de är fria från revor, damm, veck och böjda kanter.
 3. Skjut pappersledaren inåt mot papperets kant tills det tar stopp.
Steg tre: Rikta in bläckpatronerna
När du har fyllt på rätt papperstyp provar du justeringsproceduren igen. Följ stegen nedan för att justera patronerna.
VIKTIGT! För att slutföra justeringsproceduren måste produkten skriva ut och skanna justeringssidan utan fel. När justeringssidan skrivs ut slutför du stegen för att skanna sidan.
 1. Öppna HP Lösningscenter:
  HP Lösningscenter öppnas.
 2. I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Verktygslådan öppnas i ett nytt fönster.
 4. Klicka på fliken Enhetsunderhåll i verktygslådan och sedan på Justera bläckpatroner (). En dialogruta visas.
 5. Klicka på Skriv ut sida i dialogrutan. Produkten skriver ut en justeringssida.
  Figur : Produkten skriver ut en inriktningssida
  Bild: Produkten skriver ut en inriktningssida
 6. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
  Bild: Öppna skannerlocket
 7. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 8. Stäng skannerlocket.
 9. Tryck på OK på produktens kontrollpanel. Vänta medan produkten skannar justeringsarket och slutför justeringsprocessen.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Köra det automatiska patronrengöringsverktyget
Använd följande steg om du vill köra det automatiska patronrengöringsverktyget från HP-programvaran, och försök sedan justera patronerna på nytt.
Steg ett: Köra det automatiska patronrengöringsverktyget
Följ dessa steg för att köra det automatiska patronrengöringsverktyget.
 1. Öppna HP Lösningscenter:
  HP Lösningscenter öppnas.
 2. I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Verktygslådan öppnas i ett nytt fönster.
 4. Klicka på fliken Enhetsunderhåll i verktygslådan och sedan på Rengör bläckpatronerna (). En dialogruta visas.
 5. Klicka på Rengör i dialogrutan för att starta rengöringsproceduren. Produkten rengör bläckpatronerna.
    obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt. En testsida skrivs ut när rengöringen är klar.
 6. Undersök testsidan.
  • Gå till nästa steg och justera patronerna igen om svart och alla andra färger syns och om utskriften inte är blekt eller har ränder.
  • Om svart eller någon av färgerna saknas, är bleka eller randade går du direkt till Lösning tre: Rengör patronens kontakter.
Steg två: Rikta in bläckpatronerna
När du har kört den automatiska patronrengöringsproceduren provar du att justera patronerna på nytt.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Rengör bläckpatronens kontakter
Följ de här stegen för att rengöra patronkontakterna och försök sedan justera patronerna igen.
Steg ett: Rengör bläckpatronens kontakter
Så här rengör du bläckpatronens kontakter:
 1. Du behöver följande:
  • Torra skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Destillerat eller filtrerat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatroner)
     varning!
   Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för tryckvalsar när du rengör bläckpatronkontakterna. Det kan skada bläckpatronen eller produkten.
 2. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 3. Öppna bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 4. Lossa bläckpatronen genom att trycka på den och dra den sedan mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Ta ut och rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte en bläckpatron utanför enheten i mer än 30 minuter.
 5. Håll bläckpatronen i dess sidor.
  Figur : Håll bläckpatronen i dess sidor
  Bild av hur du håller patronen i dess sidor
 6. Doppa en ren skumgummitopp eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 7. Rengör de kopparfärgade kontakterna på bläckpatronen med den fuktiga trasan.
    varning!
  Rengör inte bläckpatronens munstycken. Rengör endast de kopparfärgade kontakterna.
   Figur : Rengör kontakterna
  1. Kopparkontakter
  2. Bläckmunstycken (ska inte rengöras)
 8. Låt patronkontakterna torka i cirka 10 minuter.
 9. Fukta en bomullstopp lätt med destillerat vatten och pressa ur den.
 10. Rengör kontakterna i vagnen inuti produkten med bomullspinnen. Låt kontakterna torka i cirka 10 minuter.
 11. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot produkten och för sedan in den något uppåt och se till att den knäpper fast. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Illustration av hur du installerar en bläckpatron
 12. Tryck patronen framåt i hållaren och sedan uppåt tills den snäpps fast.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats
 13. Upprepa stegen för den andra bläckpatronen.
 14. Stäng bläckpatronluckan.
  Figur : Stäng bläckpatronluckan
  Bild: Stäng bläckpatronluckan
Steg två: Rikta in bläckpatronerna
När du har rengjort patronkontakterna kan du försöka justera patronerna igen.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fyra: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
En vanlig orsak till att justeringen misslyckas är ett bläckpatronfel. Använd följande steg för att byta ut den bläckpatron som orsakar ränder eller saknar färg på justeringssidan.
  obs!
När du har bytt ut en eller båda patronerna, blir du automatiskt uppmanad att skriva ut en inriktningssida för att justera patronerna.
Steg ett: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
Följ stegen här nedanför för att byta bläckpatronen som orsakar problem.
 1. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 2. Öppna bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 3. Lossa bläckpatronen genom att trycka på den och dra den sedan mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i den rosafärgade fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild som visar hur du tar bort tejpen från den nya När du installerar en ny bläckpatron HP uppmanas du fylla på papper så att du kan göra en bläckpatronen
 5. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot produkten och för sedan in den något uppåt och se till att den knäpper fast. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Trefärgspatronen ska sitta i vänster hållare
  • Den svarta bläckpatronen ska sitta i höger hållare
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Illustration av hur du installerar en bläckpatron
 6. Tryck patronen framåt i hållaren och sedan uppåt tills den snäpps fast.
 7. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga bläckpatroner om det behövs.
 8. Stäng bläckpatronluckan.
  Figur : Stäng bläckpatronluckan
  Bild: Stäng bläckpatronluckan
  HP-produkten uppmanar dig att skriva ut en justeringssida. Gå vidare till nästa steg för att slutföra justeringsprocessen.
Steg två: Rikta in bläckpatronerna
När du har bytt ut en eller båda patronerna, blir du automatiskt uppmanad att skriva ut en inriktningssida för att justera patronerna. Slutför patronjusteringsprocessen genom att följa dessa steg.
 1. Kontrollera att det ligger vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
 2. Tryck på OK på produktens kontrollpanel. Inriktningssidan skrivs ut.
 3. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
  Bild: Öppna skannerlocket
 4. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 5. Stäng skannerlocket.
 6. Tryck på OK på produktens kontrollpanel. Vänta medan produkten skannar justeringsarket och slutför justeringsprocessen.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...