hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart C6300 All-in-One-skrivarserie - Felmeddelandet "Skrivaren justerades inte" visas på skrivarens kontrollpanel

Problem
Felmeddelandet “Inriktningen misslyckades” visas på skrivarens kontrollpanel.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Lösning två: Kontrollera papperstypen och prova sedan att rikta in skrivaren på nytt
Följ dessa steg för att kontrollera att papperstypen är lämplig för utskrift av en inriktningssida och försök sedan att rikta in skrivaren igen.
Steg ett: Lägg i rätt papperstyp
 1. Ta bort allt papper från facket.
 2. Kontrollera att du använder oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 och ladda det sedan i intamtningsfacket.
    obs!
  Färgat papper, fotopapper och använt papper kan göra att skrivarens inriktning misslyckas.
Steg två: Justera skrivaren
 1. Tryck på knappen för justering () på skrivarens kontrollpanel upprepade gånger tills Verktyg visas och tryck sedan på OK.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Justera skrivare och tryck sedan på OK.
    obs!
  Att mekaniska ljud hörs under justeringen är normalt.
 3. Vänta tills inriktningssidan skrivs ut och utvärdera sedan utskriftsområdena. Sidan bör ha svart och blå utskriftsområden och utskriftsområden bör vara tydliga och rena med inga bleka ställen eller ränder.
 • Om inriktningssidan ser bra ut och återställning och justering av skrivaren löste felmeddelandet “Inriktningen misslyckades", kan du avbryta felsökningen.
 • Om inriktningssidan ser korrekt ut och återställning och inriktning av skrivaren inte löste felmeddelandet “Inriktningen misslyckades", fortsätter du till lösningen för att serva skrivaren.
 • Om justeringssidan saknar färger, är blek eller har ränder, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning tre: Kontrollera bläckpatronerna
Om bläcket håller på att ta slut kan utskriftskvaliteten försämras. Följ de här stegen för att kontrollera bläcknivåerna och byt sedan ut bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 1. Tryck på knappen Inställningar på produktens kontrollpanel. Menyn Inställning öppnas.
 2. Tryck på nedåtpilen för att välja Verktyg och tryck sedan på OK. Menyn Verktyg öppnas.
 3. Tryck på nedåtpilen för att välja Visa uppskattade bläcknivåer och tryck sedan på OK.
  Bläcknivåindikatorn visas på kontrollpanelen.
  Figur : Bläcknivåindikator på kontrollpanelen
  Bläcknivåindikator på kontrollpanelen
 4. Tryck på OK och gå tillbaka till menyn Verktyg.
 5. Vid behov trycker du ned knappen Hem () för att återgå till huvudskärmen.
 • Om ingen av patronerna har låg bläcknivå behöver du inte byta ut dem än. Fortsätt med nästa lösning.
 • Om bläcknivån i någon patron är låg går du vidare till nästa steg för att byta ut den.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
 1. Lyft upp för att öppna patronens åtkomstlucka tills luckan spärras på plats i uppfällt läge. Vagnen flyttar sig in i patronens åtkomstområde. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan i bläckpatronen och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut patronen ur hållaren.
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp det gråa spärrhandtaget bredvid skrivarvagnen när du ska ta bort patronen. Om du lyfter spärrhandtaget, kan det leda till fel placerade patroner och utskriftsproblem. Spärren måste vara nedfälld för att patronerna ska sitta ordentligt på plats.
 3. Dra den orangefärgade dragfliken rakt bakåt för att ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken helt och hållet och att etiketten är något sönderriven innan du ta bort det orangefärgade locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck.
  Figur : Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt.
  Bild: Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt.
 4. Vrid det orangefärgade skyddslocket moturs så att det lossnar.
  Figur : Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen.
  Bild: Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen.
    obs!
  Det kan verka svårt att ta bort det orangefärgade locket. I så fall vrider du ordentligt på locket.
 5. Håll patronen så att patronens kontakter är vända mot skrivaren.
 6. Se till att bläckpatronens färgade punkt och ikon överensstämmer med punkten och ikonen i samma färg på vagnen.
 7. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
    obs!
  Se till att färgpunkten och ikonen på respektive etikett på patronen matchar färgpunkten och ikonen på hållaren.
  Figur : Installera den nya bläckpatronen
  Bild: Installera den nya bläckpatronen
 8. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 9. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
Steg tre: Justera skrivaren
Justera skrivaren igen om du har bytt nästan tomma eller tomma patroner. Fortsätt annars med nästa lösning.
 • Om inriktningssidan ser bra ut och utbyte av nästan tomma eller tomma patroner löste problemet, kan du avbryta felsökningen.
 • Om inriktningssida ser korrekt ut och utbyte av nästan tomma eller tomma patroner inte löste problemet, fortsätter du sedan till lösningen för att utföra service på skrivaren.
 • Om justeringssidan saknar färger eller är blek och har ränder, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fyra: Kontrollera att patronerna är korrekt ventilerade och korrekt installerade
Följ de här stegen för att kontrollera att patronerna är korrekt ventilerade och korrekt installerade.
Steg ett: Kontrollera att bläckpatronens lufthål inte är igensatta
 1. Lyft upp för att öppna patronens åtkomstlucka tills luckan spärras på plats i uppfällt läge. Vagnen flyttar sig in i patronens åtkomstområde.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan i bläckpatronen och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut patronen ur hållaren.
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp det gråa spärrhandtaget bredvid skrivarvagnen när du ska ta bort patronen. Om du lyfter spärrhandtaget, kan det leda till fel placerade patroner och utskriftsproblem. Spärren måste vara nedfälld för att patronerna ska sitta ordentligt på plats.
 4. Leta reda på och undersök ventilationsområdet ovanpå bläckpatronen.
  Figur : Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen
  Bild: Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen
  • Om en orangefärgad dragflik sitter kvar på bläckpatronen drar du, för att ta bort den.
   Figur : Orange dragflik
   Bild: Orange dragflik
  • Rengör eventuellt igensatt ventil noga med en nål.
   Figur : Väl ventilerad
   Bild: Ren ventil
   Figur : Igensatt ventil
   Bild: Igensatt ventil
 5. Sätt tillbaka bläckpatronen på plats med munstycket och kontakterna vända neråt. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
  Figur : Sätt tillbaka bläckpatronen
  Bild: Sätt tillbaka bläckpatronen.
 6. Upprepa proceduren och inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner.
Steg två: Kontrollera att patronerna är korrekt installerade
 1. Säkerställ att alla patroner sitter i rätt hållare. Matcha ikonens form och bläckfärgen i bläckpatronen med hållaren med samma ikonform och färg.
  Figur : Matcha ikonen och färgen på varje patron med respektive plats.
  Bild: Matcha ikonen och färgen på varje patron med respektive plats.
 2. Säkerställ att varje bläckpatron sitter ordentligt i sin hållare. För fingret längs patronernas ovansida för att se om någon patron sticker ut. Om så är fallet trycker du sedan försiktigt neråt tills patronen snäpper på plats.
 3. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
Steg tre: Justera skrivaren
Försök att justera skrivaren igen.
 • Om inriktningssidan ser bra ut och renöring av ventilerna och installation av patronerna löste problemet, kan du avbryta felsökningen.
 • Om inriktningssida ser ut korrekt ut och rengöring av ventilerna och korrekt installation av patronerna inte löste problemet, fortsätter du sedan till lösningen för att utföra service på skrivaren.
 • Om justeringssidan saknar färger eller är blek och har ränder, fortsätter du till nästa lösning.
Viktigt! Du bör bara rengöra skrivhuvudet om justeringssidan blir randig, blek eller saknar färger.
  obs!
Detta verktyg använder bläck för att försöka rensa och rengöra munstyckena i skrivhuvudet. Processen kan ta några minuter och det kommer att gå åt ett eller flera pappersark.
Steg ett: Rengör skrivhuvudet
  obs!
Om skrivhuvudet är svårt igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa normal utskriftskvalitet.
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställningar () på skrivarens kontrollpanel.
 3. Tryck på nedåtpilen () för att markera Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på nedåtpilen () för att markera Rengör skrivhuvud och tryck sedan på OK. Skrivhuvudet rengörs.
 5. När rengöringsproceduren är avslutad trycker du på valfri knapp på kontrollpanelen för att återvända till menyn Verktyg.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet. För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
Steg två: Justera skrivaren
Försök att justera skrivaren igen.
 • Om inriktningssidan ser bra ut och rengöring av skrivhuvudet löste problemet, kan du avbryta felsökningen.
 • Om inriktningssida ser ut korrekt ut och rengöring av skrivhuvudet inte löste problemet, fortsätter du sedan till lösningen för att utföra service på skrivaren.
 • Om justeringssidan saknar färger eller är blek och har ränder, fortsätter du till nästa lösning.
Om du har genomfört alla ovanstående steg, men fortfarande har problem ska du byta ut skrivhuvudet. Utbytesskrivhuvudsenheter är endast tillgängliga från HP Support eller från auktoriserade serviceleverantörer. Kontakta HP för att få ett nytt skrivhuvud.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
När du har bytt ut skrivhuvudet, försök att rikta in skrivaren igen.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...