hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Meddelandet "Original fastnat: Meddelandet "Åtgärda papperstrasslet och tryck på OK" visas för HP Officejet Pro L7300, L7500, L7600 och L7700 All-in-One-skrivarserien

Problem
Vid användning av den automatiska dokumentmataren (ADM) för att kopiera, skanna eller faxa visas felmeddelandet "Originalet fastnat: Åtgärda papperstrasslet och tryck på OK" på produktens kontrollpanel.
Har du ofta pappersstopp?
Om du letar efter information om hur du förebygger pappersstopp, kan du gå till avsnitten om förebyggande och orsaker i det här dokumentet.
Videoklipp som visar hur du åtgärdar ADM-papperstrassel
Följande videofilm visar stegen för att rensa ett papperstrassel i den automatiska dokumentmataren. Några steg i den här videon kanske inte gäller för din produkt.
Följande videofilm visar stegen för att felsöka och underhålla den automatiska dokumentmataren. Produkten som visas på följande bild kan skilja sig något från din produkt, men proceduren är densamma.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Lösning ett: Ta bort det papper som sitter fast
Följ dessa steg i den anvisade ordningen för att rensa ett papperstrassel från ADM.
Steg ett: Ta bort allt löst papper
Ta bort eventuellt löst papper från in- och utmatningsfacken på ADF.
  varning!
Ta inte bort det papper som fastnat nu.
Steg två: Kontrollera valsarna i den automatiska dokumentmataren (ADM)
 1. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 2. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 3. Ta bort ADM-facket och öppna sedan den övre luckan på ADM:en.
  Figur : Öppna ADM-luckan
  Illustration av hur du tar bort inmatningsfacket och öppnar ADM:ens övre lucka.
 4. Ta bort ADM:ens rengöringsdel. Lyft de två handtagen med båda händerna tills delen lossnar. Vrid och lyft ADM:ens rengöringsdel och lägg den åt sidan.
  Figur : Ta bort ADM:ens rengöringsdel
  Illustration som visar hur du tar bort ADM:ens rengöringsdel
 5. Lyft den gröna spaken på plockmekanismen tills den håller sig öppen av sig själv.
  Figur : Lyft den gröna spaken
  Illustration som visar hur du lyfter den gröna spaken
 6. Kontrollera om det finns papper som fastnat i ingången till ADM:ens rengöringsdel.
  Figur : Kontrollera ADM-rengöringsdelen
  Foto av området där pappret går in i ADM:ens rengöringsdel
 7. Dra försiktigt ut papperet från ADM-rengöringsdelen.
  Figur : Ta bort papper som har fastnat
  Bild på borttagning av papper som fastnat
Steg tre: Sätt tillbaka ADM:ens rengöringsdel
 1. Sänk den gröna spaken och plockmekanismen.
 2. För varsamt ADM:ens rengöringsdel på plats tills flikarna snäpper fast.
  Figur : Sätt tillbaka ADM:ens rengöringsdel
  Illustration som visar hur du sätter tillbaka ADM:ens rengöringsdel
 3. Kontrollera att flikarna på ADM:ens rengöringsdel snäpper fast ordentligt. Om ADM:ens rengöringsdel är lös eller felaktigt installerad finns det risk för nya papperstrassel.
  Figur : Installerad ADM-rengöringsdel
  Foto av ADM-rengöringsdelen
    obs!
  Om ADM:ens rengöringsdel placeras korrekt förs pappret nedåt. Om ADM:ens rengöringsdel placeras felaktigt förs pappret bakåt ur mekanismen.
  Figur : Papper som förs bakåt ur mekanismen
  Foto av papper som förs bakåt ur mekanismen
  Figur : Korrekt placerad ADM-rengöringsdel
  Foto av korrekt placerad ADM-rengöringsdel
  Figur : Felaktigt placerad ADM-rengöringsdel
  Foto av felaktigt placerad ADM-rengöringsdel
 4. Sätt tillbaka ADM-inmatningsfacket.
 5. Se till att ADM-plockmekanismen sitter fast.
  1. Lyft den gröna spaken på plockmekanismen och vrid den sedan bakåt tills den håller sig öppen av sig själv.
  2. Se till att dubbeluppsamlaren håller valsmekanismen säkert på plats.
  3. Se till att buntstopparen befinner sig i rätt läge strax ovanför dubbeluppsamlaren.
    Figur : Korrekt placerad buntstoppare och dubbeluppsamlare
    Foto av buntstoppare och dubbeluppsamlare
   1. Buntstoppare
   2. Dubbeluppsamlare
 6. Sänk den gröna spaken och plockmekanism.
 7. Stäng ADM-luckan.
Steg fyra: Ta bort papper som fastnat från ADM:ens pappersbana
Ibland kan papper fastna under kanten på dokumentlocket där ADM:en matar fram papper. Följ stegen i den ordning de presenteras för att rensa bort papperstrassel i pappersbanan.
 1. Öppna dokumentlocket.
  Figur : Öppna dokumentlocket
  Illustration av hur du lyfter upp dokumentlocket.
 2. Kontrollera om papper har fastnat under dokumentlockets kant där ADM:en matar in papper.
  Figur : Kontrollera under kanten på locket
  Foto av papperstrassel under dokumentlocket.
 3. Ta försiktigt bort allt papper under dokumentlocket. Följ de här stegen om pappret inte lossnar när du drar försiktigt:
  1. Stäng dokumentlocket.
  2. Öppna ADM:en och dra sedan med båda händerna försiktigt bort pappret.
  3. Dra försiktigt ut pappret när det har lossnat.
  4. Stäng ADF-enheten.
 4. Sätt tillbaka inmatningsfacket.
Steg fem: Kontrollera ADM-ramen
Se till att ADM-ramen sitter fast och har installerats korrekt innan du stänger dokumentlocket.
  obs!
ADM fungerar inte om den blå ADM-ramen inte är under ADM-lockstödet.
 1. Kontrollera ADM-lockstödets vänstra kant. Om den blå ADM-ramen lägger sig ovanpå stödet tar du försiktigt bort den från locket.
  Figur : Felaktigt installerad ADM-ram
  Foto av felaktigt installerad ADM-ram
 2. Lyft kanten på ADM-lockstödet och häkta sedan fast ADM-ramen i ADM-lockets hörn.
  Figur : Lyft lockstödet och fäst sedan ADF-ramen
  Illustration av hur du lyfter lockstödet och fäster ADF-ramen
 3. För in ADF-ramen under stödet och snäpp den sedan på plats på locket.
  Figur : För in ADF-ramen under stödet
  Illustration som visar hur du för in ADF-ramen under stödet
  Figur : Korrekt installerad ADF-ram
  Foto av korrekt installerad ADF-ram
 4. Stäng dokumentlocket.
 5. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
  Figur : Fyll på med papper i inmatningsfacket
  Illustration som visar hur du lägger i papper i inmatningsfacket.
 6. Lägg i originaldokumenten med utskriftssidan uppåt i dokumentmatningsfacket.
  Figur : Lägg i originaldokumentet
  Illustration som visar hur du lägger i papper i ADM-facket
 7. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 8. Tryck på OK när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.
 9. Om produkten inte fortsätter med uppgiften, försöker du starta om uppgiften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Rengör ADM-plockningsvalsarna
Följ stegen i den ordning de visas för att rengöra ADM-plockningsvalsarna.
 1. Du behöver följande:
  • En ren, luddfri trasa eller någon annan trasa som inte går sönder eller släpper fibrer
  • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada produkten)
 2. Ta bort ADM-inmatningsfacket och öppna sedan den övre luckan på ADM:en.
  Figur : Öppna ADM-luckan
  Illustration som visar hur du lyfter upp den övre luckan på ADM.
 3. Lyft den gröna spaken på plockmekanismen och vrid den sedan bakåt tills den håller sig öppen av sig själv.
  Figur : Lyft den gröna spaken
  Illustration som visar hur du lyfter den gröna spaken
 4. Fukta lätt en ren och luddfri trasa med destillerat vatten och vrid sedan ur överflödigvätska.
 5. Torka bort rester från valsarna, avskiljningsstoppet och korkremsan nedanför avskiljningsstoppet med den fuktiga trasan.
  Figur : Rengöra valsarna
  Foto av hur du rengör valsarna
   Figur : Rengör avskiljningsstoppet och korkremsan
   Foto av avskiljningsstoppet och korkremsan
  1. Avskiljningsstopp
  2. Korkremsa
 6. Sänk valsarna tillbaka till ursprungspositionen.
 7. Stäng ADM-höljet och byt sedan ut dokumentmatarfacket.
 8. Lägg i vanligt vitt papper i pappersfacket.
  Figur : Fyll på med papper i inmatningsfacket
  Illustration som visar hur du lägger i papper i inmatningsfacket.
 9. Lägg i originaldokumenten med utskriftssidan uppåt i dokumentmatningsfacket.
  Figur : Lägg i originaldokumentet
  Illustration som visar hur du lägger i papper i ADM-facket
 10. Tryck på OK när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.
 11. Om produkten inte fortsätter med uppgiften, försöker du starta om uppgiften igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Återställ produkten
Följ anvisningarna nedan för att återställa produkten.
Steg ett: Utför en strömåterställning
 1. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 2. Dra ut strömsladden från baksidan av enheten medan enheten är påslagen.
 3. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömknappen () för att starta den.
Steg två: Kopiera med ADF:en
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
  Figur : Fyll på med papper i inmatningsfacket
  Illustration som visar hur du lägger i papper i inmatningsfacket.
 2. Lägg i ett ark av originaldokumenten med utskriftssidan uppåt i ADF-inmatningsfacket.
  Figur : Lägg i ett ark av originaldokumenten
  Illustration av hur du lägger i ett ark av originaldokumenten
 3. Tryck på Starta svartvit kopiering eller Starta färgkopiering. Produkten skriver ut en kopia av sidan.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fyra: Lämna in produkten på service
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
Förebygga papperstrassel
 • Innan du fyller på papper i inmatningsfacket, håller du i pappersbunten och knackar den nedersta kanten mot en platt yta så att bunden är jämn på alla sidor.
 • Förvissa dig om att längd- och breddjusteringarna på inmatningsfacket är korrekt placerade och skjut sedan pappersbunten framåt tills det tar stopp i facket.
    varning!
  Tvinga inte in papperet för långt i pappersfacket.
 • Överfyll inte pappersmagasinet.
 • Lägg bara i papper i inmatningsfacket när produkten inte skriver ut.
 • Se till att produkten har stöd för papperstypen. Mer information finns i dokumentationen som medföljde HP-produkten.
 • Skriv inte ut på papper med gem eller häftklamrar.
 • Använd inte papper som är böjt, rivet, dammigt, fuktigt, rynkigt, rullat eller papper som inte ligger plant.
 • Lägg bara i en papperstyp i taget. Blanda inte olika typer, vikter, eller storlekar av papper.
 • Använd inte papper som är för tunt, för tjockt eller för glansigt för produkten.
 • För att förhindra ADF-trassel, förvissar du dig om att delarna i ADF:en är rena och fria från damm eller klibbigt material. Detta gäller in- och utmatningsfacken, ADF:ens skannerglas, korkkudde och plockvalsar.
Orsak
 • Papperet har fyllts på fel sätt i inmatningsfacket.
 • Skadade eller smutsiga valsar.
 • Trasigt, skrynkligt eller fuktigt papper har fyllts på i pappersfacket.
 • Papper las till i en bunt som redan fanns i facket medan HP-produkten skrev ut.
 • Facket innehåller mer än en typ av papper.
 • Papperet har fastnat inne i HP-produkten där du inte kan se det.
 • Pappersbanan är blockerad.
 • Bitar av papper från ett föregående trassel har fastnat i produkten.
 • Facket är överfullt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...