hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 100 MFP färg (M175a och M175nw) - Lösa problem med felaktig, förvrängd eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller att text eller bilder saknas

Problem
Utskriften innehåller förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller text eller bilder saknas.
Figur : Exempel på förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift
Bild: Exempel på förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift
  obs!
Några av dessa anvisningar kräver att du startar om datorn. Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.
VIKTIGT! Du måste följa de här stegen och lösningarna i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
Preliminär lösning: Skriv ut en konfigurationsrapport
När du skriver ut en konfigurationsrapport verifieras att maskinvaran fungerar som den ska.
 1. Lägg i ett vanligt, vitt A4-ark i inmatningsfacket.
 2. På produktens kontrollpanel, tryck på knappen Inställningar ().
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Rapporter och sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Konfigurationsrapport och tryck på OK. Produkten skriver ut en konfigurationsrapport.
 • Om konfigurationsrapporten skrivs ut som den ska, men du fortfarande har problem med utskriftskvaliteten, se dokumentets lösning om att koppla bort USB-kabeln och ansluta den igen.
 • Om konfigurationsrapporten innehåller förvrängd, ologisk text eller text eller bilder saknas, följer du lösningarna i den ordning de anges för att lösa problemet.
Lösning ett: Kontrollera tonerkassetterna
Följ dessa steg för att kontrollera tonerkassetterna.
  varning!
För att förhindra skada på en tonerkassett bör du inte utsätta den för ljus i mer än några minuter.
Läs på tonerkassetterna och se om det står HP på dem. Äkta HP-tonerkassetter har alltid beteckningen HP, Hewlett-Packard, eller HP-logotypen ().
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
  obs!
Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera användning av andra kassetter än HP-tonerkassetter, oavsett om de är påfyllda, nya eller renoverade. Eventuella skador som orsakas av kassetter som inte är HP täcks inte av HP:s garanti och serviceavtal. Se Begränsad garanti för HP LaserJet tonerkassetter och bildtrummor (c01848047).
 • Om tonerkassetterna är äkta HP-tonerkassetter går du till nästa steg.
 • Om en eller flera av tonerkassetterna inte är äkta HP-tonerkassetter ska du byta ut dem.
Steg två: Kontrollera tonerkassetterna för att se om skyddstejpen fortfarande sitter kvar
  varning!
Om du får toner på kläderna, torka bort tonern med en torr trasa och tvätta med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern sprids i fibrerna.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Stäng luckan till tonerkassetten och den bakre luckan om de inte redan är stängda.
    obs!
  Luckan till tonerkassetten och den bakre luckan måste stängas innan du kan få tillgång till tonerkassetterna.
  Figur : Stäng tonerkassettens lucka
  Bild: Stäng tonerkassettens lucka.
  Figur : Stäng den bakre luckan
  Bild: Stäng den bakre luckan.
 3. På produktens kontrollpanel trycker du på knappen Tonerkassett (). Produkten vrider på karusellen för tonerkassetterna.
 4. Öppna luckan till tonerkassetten.
    varning!
  Vänta tills meddelandet "Roterar" och rotationsljudet har försvunnit innan du öppnar luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan till tonerkassetten
  Bild: Öppna luckan till tonerkassetten.
 5. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och avlägsna kassetten genom att dra den rakt ut.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
  Bild: Ta ut tonerkassetten.
 6. Ta bort eventuell skyddstejp från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 7. Kontrollera tonerkassetten så att den inte läcker, har hål eller plasten är trasig.
    varning!
  Vidrör inte den gröna valsen (bildtrumma) på undersidan av tonerkassetten. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Vidrör inte bildtrumman
  Illustration: Vidrör inte bildtrumman.
 8. Kontrollera bildtrumman för att se om det finns föroreningar, märken, repor, överflödig toner eller någon annan tydlig skada.
  • Om tonerkassetten är skadad ska du byta ut den.
  • Om tonerkassetten inte är skadad går du vidare till nästa steg.
 9. Håll i tonerkassettens båda sidor och skaka den försiktigt fram och tillbaka för att fördela tonern jämnt inne i kassetten.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt
  Bild: Skaka tonerkassetten försiktigt för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
 10. Sätt tillbaka tonerkassetten.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
  Illustration: Sätt tillbaka kassetten.
  Tips!
  Kontrollera de färgkodade ikonerna på tonerkassettens fack så att du kan sätta in respektive tonerkassett i rätt fack.
 11. Stäng tonerkassettens lucka.
  När du har stängt luckan till tonerkassetten visas meddelandet "Kalibrerar". Vänta på att produkten kalibreras innan du fortsätter.
  Figur : Stäng tonerkassettens lucka
  Bild: Stäng tonerkassettens lucka.
 12. Upprepa stegen för de andra tonerkassetterna.
 13. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning två: Anslut strömkabeln direkt till ett eluttag och prova sedan att skriva ut igen
Enheter som ansluts mellan produkten och vägguttaget, som elskenor och överspänningsskydd, kan ibland störa kommunikationen till och från produkten. Följ dessa steg för att lösa problemet.
 1. Dra ut strömkabeln ur elskenan eller överspänningsskyddet.
 2. Anslut strömkabeln direkt till ett eluttag.
 3. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Miljön där produkten finns kan påverka utskriftskvaliteten direkt och det är en vanlig orsak till problem med utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
 1. Gör följande för bästa möjliga utskriftskvalitet:
  • Flytta produkten från dragiga platser som t.ex. öppna fönster eller dörrar eller vid luftkonditioneringsöppningar.
  • Se till att produkten inte utsätts för höga temperaturer eller extrem fuktighet.
   • Mycket torra (låg fuktighet) förhållanden kan öka mängden bakgrundsskuggning.
   • Mycket våta (hög fuktighet) förhållanden kan orsaka att laserskanneroptiken immar igen, vilket kan leda till bortfallen text, ojämna mörka, ljusa eller suddiga utskrifter eller så kan vattendroppar lämnas på utskriften.
  • Flytta produkten från trånga utrymmen, såsom skåp.
  • Ta bort föremål som blockerar de övre ventilationshålen. Kontrollera att luftflödet är bra genom produkten, inklusive överdelen.
  • Skydda produkten från luftburet skräp, ånga, fett eller andra element som kan lämna rester inuti produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Om datorn och produkten inte kommunicerar korrekt kanske USB-kabeln glappar eller är bristfällig.
 1. Stäng av produkten och dra ut nätsladden ur vägguttaget.
 2. Koppla bort USB-kabeln från produkten och datorn och kontrollera sedan om någon ände är skadad.
 3. Om USB-kabeln är hel ansluter du den till produkten och direkt till datorn igen. Se till att kontakterna sitter i ordentligt.
  Om USB-kabeln är skadad ska du byta ut den.
 4. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och sätt på produkten.
 5. Prova att skriva ut igen.
 6. Om dessa åtgärder inte löser problemet kan du prova med en annan USB-kabel mellan datorn och produkten.
  • Om dessa steg löste problemet är det fel på den ursprungliga USB-kabeln. Byt ut USB-kabeln.
  • Gå vidare med nästa steg om problemet kvarstår.
 7. Prova att ansluta USB-kabeln och skrivaren till en annan dator (om möjligt) och försök sedan skriva ut igen.
 • Om problemet löstes genom de här stegen härrör problemet från datorn. Kontakta datortillverkaren.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fem: Återställ skrivaren och starta om datorn
Om datorn och produkten inte kommunicerar korrekt kan det hjälpa att återställa produkten och starta om datorn.
Steg ett: Återställ skrivaren
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
    obs!
  Produkten stängs kanske inte av när du trycker på strömbrytaren. Fortsätt trots detta till nästa steg.
 2. Dra ut strömkabeln på baksidan av produkten.
 3. Dra ut strömkabeln ur eluttaget.
 4. Vänta i 30 sekunder.
  Figur : Vänta i 30 sekunder.
  Bild på ett timglas som visar 30 sekunder
 5. Anslut strömkabeln till eluttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
Steg två: Starta om datorn
Följ dessa steg för att starta om datorn för ditt operativsystem.
Tips!
Lägg till den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren, så att du enkelt hittar den efter att du startat om datorn.
Steg två: Prova att skriva ut igen
Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sex: Kontrollera standardskrivaren och försök att skriva ut igen
Kontrollera att din produkt är standardskrivare och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Öppna fönstret Skrivare och fax, Skrivare eller Skrivare och enheter.
 2. Leta reda på din produkt och kontrollera om den har valts som standardskrivare.
  • Om det finns en bock vid produktikonen () går du vidare till nästa steg.
  • Om det inte finns en bock vid produktikonen () högerklickar du på produktikonen och väljer Ange som standardskrivare.
Steg två: Prova att skriva ut igen
Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning sju: Kontrollera dokumentet
Om ett specifikt dokument skrivs ut med förvrängd eller ologisk text eller saknar text eller grafik, kan det vara problem med det dokumentet.
 1. Kontrollera att dokumentet inte saknar text eller grafik och inte innehåller några tomma sidor.
  Tips!
  Du kan använda alternativet Förhandsgranskning i programvaran (om tillgängligt) för att kontrollera dokumentet.
 2. Försök skriva ut ett annat dokument.
 • Om detta dokument skrivs ut normalt, finns det troligtvis ett problem i det ursprungliga dokumentet.
 • Om detta dokument skrivs ut med förvrängd eller ologisk text eller saknar text eller grafik, går du till nästa lösning.
Lösning åtta: Kontrollera programvaran
Om dokument från en specifik programvara skrivs ut med förvrängd text, kan det finnas ett problem i den programvaran.
 1. Prova att skriva ut från ett annat program.
  • Om detta dokument skrivs ut med förvrängd eller ologisk text eller saknar text eller grafik, går du till nästa lösning i detta dokument.
  • Om dokumentet skrivs ut normalt från en annan programvara, kan det finnas ett problem med den ursprungliga programvaran. Gå vidare till nästa steg.
 2. Hämta de senaste programuppdateringarna och starta sedan om datorn.
 3. Prova att skriva ut igen.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Om problemet kvarstår kan du kontakta programvarusäljaren för support.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...