hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Meddelandet "Papperstrassel" visas för HP LaserJet Pro 100 Color MFP (M175a och M175w)

Problem
Felmeddelandet Papperstrassel visas på kontrollpanelen. Varningslampan (!) blinkar.
  obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara sanna eller falska. Det kan hända att enheten rapporterar ett papperstrassel när det inte finns något. Följande steg löser problem både med sanna och falska meddelanden om papperstrassel.
Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i produkten.
  Figur : Platser för papperstrassel
  Bild: Platser för papperstrassel i produkten.
 1. Dokumentmatare
 2. Utmatningsfack
 3. Bakre lucka
 4. Inmatningsfack
 VIKTIGT! Du måste följa dessa anvisningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
Lösning ett: Åtgärda papperstrasslet, fyll på papper igen och skriv ut en konfigurationsrapport
  varning!
Papperstrassel kan innebära att det finns löst tonerpulver på sidan. Om du får tonerpulver på kläderna bör du skölja dem i kallt vatten. Varmt vatten gör att färgen sprids i fibrerna.
Använd inte vassa föremål som pincetter eller spetstänger för att ta bort trassel. Skador som orsakas av vassa objekt täcks inte av garantin.
När du tar bort papper som fastnat ska du dra det rakt ut från skrivaren. Skrivaren kan skadas om du drar det papper som fastnat i någon annan riktning.
Steg ett: Ta först bort allt löst papper
  varning!
Ta i detta steg inte bort det papper som fastnat.
 1. Ta bort allt löst papper från inmatningsfacket
  Figur : Ta bort löst papper från pappersfacket
  Bild: Ta bort löst papper från pappersfacket.
 2. Ta bort allt löst papper från utmatningsfacket.
 3. Ta bort allt löst papper från dokumentmataren.
Steg två: Ta bort papperstrasslet
Åtgärda papperstrasslet i det område på produkten som anges i felmeddelandet på kontrollpanelen genom att följa dessa steg.
Steg tre: Skriv ut en konfigurationsrapport
Skriv ut en konfigurationsrapport för att testa produktens maskinvara.
 1. Lägg i ett vanligt, vitt A4-ark i inmatningsfacket.
 2. På produktens kontrollpanel, tryck på knappen Inställningar ().
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Rapporter och sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Konfigurationsrapport och tryck på OK. Produkten skriver ut en konfigurationsrapport.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning två: Återställ skrivaren, kontrollera utskriftsinställningarna och skriv ut en konfigurationsrapport
Följ dessa steg för att återställa produkten, kontrollera utskriftsinställningarna och skriva ut en konfigurationsrapport
Steg ett: Återställ skrivaren
 1. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
    obs!
  Produkten stängs kanske inte av när du trycker på strömbrytaren. Fortsätt trots detta till nästa steg.
 2. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 3. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
 4. Vänta i 30 sekunder.
  Figur : Vänta i 30 sekunder
  Bild på ett timglas som visar 30 sekunder.
 5. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
Steg två: Kontrollera utskriftsinställningarna
Följ dessa anvisningar för att kontrollera och justera skrivarinställningarna så att de stämmer med den papperstyp som ligger i facket.
  obs!
Tillvägagångssättet kan variera beroende på programvara.
 1. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.
 2. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Egenskaper.
 3. Kontrollera inställningarna på fliken Papper/kvalitet, ändra dem om det behövs och klicka sedan på OK.
 4. Prova att skriva ut igen.
Steg tre: Skriv ut en konfigurationsrapport
När du skriver ut en konfigurationsrapport verifieras att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Skriv ut en rengöringssida och en konfigurationsrapport
Under utskriftsprocessen kan pappers-, toner- och dammpartiklar samlas inuti skrivaren och orsaka papperstrassel. Skriv ut en rengöringssida och en konfigurationsrapport genom att följa dessa steg.
 1. Tryck på OK på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på högerpilen () för att bläddra till och välja Underhåll och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på höger pilknapp () för att bläddra till och välja Rengöringssida.
 4. Starta rengöringen genom att trycka på OK.
  Produkten bearbetar en sida och återgår till klar-läget när rengöringen är slutförd.
Steg två: Skriv ut en konfigurationsrapport
När du skriver ut en konfigurationsrapport verifieras att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...