hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Fel: BOOTMGR saknas

Det här dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer som levererats med Windows 7.
Följande fel visas vid försök att starta datorn:
BOOTMGR saknas
Tryck Ctrl+Alt+Del för att starta om datorn
Om du nyligen installerade en extra hårddisk stänger du av datorn och tar bort enheten innan du fortsätter med följande steg:
 1. Öppna HP-systemåterställning
    varning!
  Utför inte någon systemåterställning! Stanna på den första återställningsskärmen.
  • Tryck på tangenten F11 upprepade gånger medan datorn startar.
  • Om du har en återställningsskiva startar du datorn och sätter i den första återställningsskivan i enheten. Använd skivan till att inleda systemåterställningen.
 2. Välj Microsofts verktyg Startreparation och vänta på att programmet identifierar och rättar till eventuella fel. Starta om datorn när du är färdig; även om verktyget Startreparation hittar fel men inte kan lösa dem.
 3. Om felmeddelandet fortfarande visas öppnar du Recovery Manager-skärmen på samma sätt som i steg 1.
 4. Tryck Alt+D på Recovery Manager-skärmen.
 5. Ange följande text i kommandotolken: bootrec /rebuildbcd
 6. Om "Ska installationen läggas till i startlistan?" visas i bootrec trycker du på j.
  När bootrec har slutförts visas "Åtgärden har avslutats" på datorn.
 7. Stäng kommandotolken genom att skriva följande: exit
 8. På Recovery Manager-skärmen väljer du Microsofts verktyg Startreparation (igen) och väntar på att verktyget identifierar och rättar till eventuella fel. Starta om datorn när du är klar.
 9. Felmeddelandet ska inte längre visas. Om det gör det utför du en systemåterställning och ser till att säkerhetskopiera viktiga filer.
Om du tog bort en hårddisk innan du utförde de här stegen sätter du tillbaka enheten. Om felet inträffar igen ser du till att den extra hårddisken inte är angiven som en aktiv enhet. Bara huvudstartenheten bör vara angiven som aktiv.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...