hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet Pro 8500 All-in-One-skrivarserie (A909) - Felmeddelandet "Skrivaren justerades inte" visas på skrivarens kontrollpanel

Problem
När du installerat ett nytt skrivhuvud visas felmeddelandet “Skrivaren justerades inte” på skrivarens kontrollpanel och en inriktningssida och en kalibreringssida kan skrivas ut efter installationen.
Figur : Exempel på felmeddelandet “Skrivaren justerades inte"
Bild: Exempel på felmeddelandet “Skrivaren justerades inte"
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Video om hur du åtgärdar felmeddelandet “Skrivaren justerades inte” som visas på skrivarens kontrollpanel
Om återställning av skrivaren inte löste problemet, kan du titta på en video för att åtgärda att justeringen misslyckades. Stegen i videon liknande, men kanske inte överensstämmer exakt med följande lösningar.
Följande video visar felsökningsstegen för felmeddelandet "Skrivaren justerades inte" som visas på skrivaren.
  obs!
Den här videon visar en HP Officejet Pro 8500 Premier allt-i-ett-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Lösning två: Utvärdera justeringssidan
Följ dessa steg för att kontrollera inriktningssidan som skrevs ut efter skrivhuvudinstallationen eller försök att justera skrivaren igen och sedan utvärdera inriktningssidan.
  obs!
Nyligen installerade skrivhuvuden måste riktas in för skrivaren om du ska få bästa utskriftskvalitet. Om inriktningen ska lyckas måste en skarp, tydlig inriktningssida skrivas ut och för det krävs oanvänt, vanligt vitt papper. Färgade papper eller papper som redan har använts för utskrift, även på den andra sidan, kan göra att inriktningen misslyckas.
Figur : Exempel på en korrekt justeringssida
Bild: Exempel på en korrekt justeringssida.
 • Om det inte finns något papper i skrivaren, eller om pappret är färgat eller har använts för utskrift tidigare eller om ingen inriktningssida skrivs ut , följ stegen nedan och för att försöka utföra inriktningen igen.
  1. Fyll på vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
  2. Tryck på knappen Inställningar () på skrivarens kontrollpanel.
  3. Välj Verktyg.
  4. Välj Rikta in skrivare och tryck sedan på OK. Inriktningsprocessen inleds.
  5. Vänta medan skrivaren slutför inriktningen och tryck på OK.
  6. Kontrollera inriktningssidan. Om inriktningen ska lyckas måste mönstren på inriktningssidan vara skarpa.
 • Om oanvänt, vanligt vitt papper finns i skrivaren och en inriktningssida skrevs ut ,kontrollerar du inriktningssidan. Om inriktningen ska lyckas måste mönstren på inriktningssidan vara skarpa.
Lösning tre: Rengör skrivhuvudena och skriv sedan ut en ut diagnossida för utskriftskvalitet
Följ dessa steg för att rengöra skrivhuvudena och sedan skriva ut och utvärdera en ut diagnossida för utskriftskvalitet för defekter.
Steg ett: Rengör skrivhuvudena
Om justeringssidan är randig eller om färger saknas rengör du skrivhuvudena.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
 2. Tryck på knappen Inställningar () på skrivarens kontrollpanel.
 3. Välj Verktyg.
 4. Välj Rengör skrivhuvud. Skrivaren rengör skrivhuvudet automatiskt.
Lösning fyra: Kalibrera radmatningen och skriv ut en diagnostiksida om utskriftskvalitet
Följ dessa steg för att kalibrera radmatningen och sedan skriva ut en diagnostiksida om utskriftskvalitet .
Steg ett: Kalibrera radmatning
 1. Fyll på vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
 2. Tryck på knappen Inställningar på skrivarens kontrollpanel.
 3. Välj Verktyg.
 4. Välj Kalibrera radmatningen och tryck sedan på OK. Radmatning kalibreras.
Steg två: Skriv ut och utvärdera en diagnossida för utskriftskvalitet
 1. Fyll på vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
 2. Tryck på knappen Inställningar på kontrollpanelen.
 3. Välj Skriv ut rapport.
 4. Välj Utskriftskvalitetssida och tryck på OK. Diagnostiksidan om utskriftskvalitet skrivs ut.
  Figur : Exempel på en diagnostiksida om utskriftskvalitet
  Bild: Exempel på en diagnostiksida om utskriftskvalitet
 5. Undersök Testmönster 3 för brister.
  • Om de gråa staplarna i Testmönster 3 visar några defekter, fortsätter du till nästa lösning för att göra om inriktningen.
  • Om det fortfarande finns mörka linger eller vita luckor i de gråa staplarna i Testmönster 3, går du till nästa lösning i slutet av dokumentet , för att serva skrivaren.
   Figur : Exempel på vita luckor och mörka linjer i Testmönster 3
   Bild: Exempel på vita luckor och mörka linjer i Testmönster 3
Lösning fem: Försök med inriktningen igen
Om det finns defekter på diagnossidan för utskriftskvalitet som du har korrigerat, följ dessa steg för att göra om inriktningen.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i pappersmagasinet.
 2. Tryck på knappen Inställningar på skrivarens kontrollpanel.
 3. Välj Verktyg.
 4. Välj Rikta in skrivare och tryck sedan på OK. Inriktningsprocessen inleds.
 5. Vänta medan skrivaren slutför inriktningen och tryck på OK.
 6. Kontrollera inriktningssidan. Om inriktningen ska lyckas måste mönstren på inriktningssidan vara skarpa.
 • Om inriktningssidan skrivs ut och inget felmeddelande visas, prova med ett annat utskriftsjobb. Om utskriften lyckas och ingen justeringssida skrivs ut är problemet löst. Du behöver inte fortsätta felsökningen.
 • Om justeringssidan skrivs ut och det finns vita linjer i färgstaplarna i Testmönster 2, men inga defekter i Testmönster 3, fortsätter du till nästa lösning för att byta ut skrivhuvudet som orsakar problemet.
 • Om inriktningssidan inte skriv ut eller om sidan skrivs ut och ett felmeddelande visas efter att diagnossidan för utskriftskvalitet inte visade några vita linjer i de färgade blocken i Testmönster 2, gå till steget i slutet av detta dokument , för att serva skrivaren.
Om diagnostikrapporten för utskriftskvalitet, efter upprepad skrivhuvudrengöring, visar vita linjer över färgfälten i Testmönster 2 (men inga vita linjer i de grå fälten i Testmönster 3), behöver ett av eller båda skrivhuvudena bytas ut. Skriv ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet för att se vilket skrivhuvud som behöver bytas.
Granska färgstaplarna märkta Testmönster 2. Några av dem ska uppvisa vita horisontella ränder (om inget av blocken gör det är det inget fel på skrivhuvudena).
 • Det svarta blocket uppvisar streck. Byt ut svart/gult skrivhuvud.
 • Det röda blocket uppvisar streck. Byt ut svart/gult skrivhuvud.
 • Det gröna blocket uppvisar streck. Byt ut svart/gult skrivhuvud.
Figur : Randiga svarta, röda, eller gröna färgblock. Byt ut svart/gult skrivhuvud
Illustration av strimmig svart, röd eller grön färgstapel i testmönster 2
 • Det cyanfärgade blocket uppvisar streck. Byt ut magenta/cyan skrivhuvud.
 • Det magentafärgade blocket uppvisar streck. Byt ut magenta/cyan skrivhuvud.
Figur : Randiga cyan- eller magentafärgade block. Byt ut cyan/magenta skrivhuvud
Illustration av strimmig cyan- eller magentafärgad stapel i testmönster 2
 1. Lyft upp åtkomstluckan till skrivarvagnen. Den övre luckan förblir i öppen position.
  Figur : Lyft upp åtkomstluckan till skrivarvagnen
 2. Håll ner knappen OK tills vagnen börjar röra sig åt vänster. Vänta tills vagnen stannat.
    varning!
  Fortsätt inte förrän vagnen står till vänster. Om vagnen inte rör sig åt vänster automatiskt stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen. Håll ner OK igen.
 3. Fäll upp den blå skrivhuvudspärren inuti produkten.
  Figur : Fäll upp skrivhuvudspärren
 4. Ta tag i handtaget på det gamla skrivhuvudet och lyft sedan upp det för att avlägsna skrivhuvudet från dess plats.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet från dess plats
 5. Utan att ta bort utbytesskrivhuvudet från förpackningen skakar du det snabbt sex gånger.
  Figur : Skaka skrivhuvudet sex gånger
 6. Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen och ta sedan bort de orangefärgade skyddshattarna från munstyckena.
    varning!
  Skaka inte skrivhuvudena när du har tagit bort de orangefärgade skyddshattarna.
  Figur : Avlägsna skrivhuvudet och skyddshattarna för munstyckena
    varning!
  Rör inte vid munstyckena på skrivhuvudet. Om du rör vid munstyckena kan skrivhuvudet skadas permanent.
  Figur : Rör inte vid skrivhuvudets munstycken
 7. Håll i skrivhuvudet på sidorna med munstyckena mot produkten och sätt sedan i skrivhuvudet i dess färgkodade hållare.
  • Sätt i det svarta/gula skrivhuvudet i hållaren till vänster.
  • Sätt i det magenta-/cyanfärgade skrivhuvudet i hållaren till höger.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet i hållaren
 8. Upprepa vid behov dessa steg för att byta ut det andra skrivhuvudet. Skaka det andra skrivhuvudet sex gånger innan du installerar det.
 9. Fäll ned skrivhuvudspärren och tryck sedan tills spärren snäpps på plats.
  Figur : Fäll ned skrivhuvudspärren
 10. Stäng åtkomstluckan till skrivarvagnen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till skrivarvagnen
 11. Vänta tills produkten justerat skrivhuvudena och skriv ut en justeringssida.
  Figur : Produkten skriver ut en inriktningssida
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...