hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Om Solid State-hårddiskar

En SSD-enhet (Solid State Drive), tillgänglig på många av HPs datorer, lagrar data på ett halvledarminne. SSD skiljer sig från en traditionell hårddisk i och med att den inte har skivor, ställdon och andra rörliga delar (till exempel läs-/skrivhuvuden). Eftersom en SSD inte har några rörliga delar är den snabbare på att läsa och skriva, tystare och mindre mottaglig för fysiska stötar. Det betyder att den skiljer sig lite när det gäller underhållshänsyn, och även när det gäller användning med avseende på viloläge och strömsparläge.

Underhålla SSD-hårddiskar (Solid State Drives)

Det finns inget behov av att utföra regelbundet underhåll på en SSD-hårddisk. SSD-enheter är utformade för att utföra parallella läsningar av flera sektioner av enheten, därför ger defragmentering ett slitage utan att tillföra någon nytta. Integrerade optimeringsverktyg som till exempel rensning, skräpinsamling och raderingsverktyg styrs av systemet och SSD direkt. Om enheten och systemdrivrutinen stöder dessa funktioner, arbetar de i allmänhet automatiskt i bakgrunden.
I vissa fall kan SSD-optimering behöva startas manuellt, eller så måste verktygen konfigureras att starta enligt ett förutbestämt schema. För optimering måste du identifiera din SSD-tillverkare och fast programvara. Om du använder en SSD-enhet från Intel kan optimeringen ske automatiskt. Om manuell implementering krävs måste du installera Intel Solid State Drive Toolbox.
Försäkra dig periodvis att din SSD-programvara är uppdaterad. Program vara som inte är uppdaterad kan skapa kompabilitetsproblem med operativsystemet. Windows Update bör tillhandahålla den senaste versionen av den inbyggda programvaran för SSD, precis som för datorns andra maskinvaror, men du kan också manuellt kontrollera den inbyggda programvaruversionen.

Kontrollera SSD-enhetens tillverkare och inbyggda programvara

För att identifiera SSD-enhetens tillverkare och inbyggda programvaruversion, samt avgöra om optimering bör implementeras på SSD-enheten eller inte, gör du på följande sätt.
 1. För Windows 7 och Vista: Klicka på Start, högerklicka på Dator, välj Egenskaper och klicka sedan på Enhetshanteraren.
  För Windows XP: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn, välj fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren.
 2. I Enhetshanteraren dubbelklicka på Diskenheter för att expandera listan över diskenheter. Då visas modell och tillverkare för SSD-enheten.
 3. Högerklicka på SSD-enheten och välj Egenskaper.
 4. I rutan Egenskaper väljer du fliken Information. Den inbyggda programvarans version visas under Värde.
  Figur : Egenskaper
  Fliken Egenskapsdetaljer
 5. För SSD-enheter från Samsung: Hämta programvaran Samsung Magician. Med det här verktyget kan du skanna SSD-enheten och avgöra om den inbyggda programvaran är uppdaterad och, om den inte är det, installera en nyare version.
  Optimeringen implementeras bara automatiskt på Samsungs SSD-enheter med Windows 7, och kan inte implementeras med andra Windows-system. Ingen ytterligare åtgärd behövs så du kan stänga det här dokumentet.
  obs!
  Samsung Magician fungerar endast med Samsung SSD-enheter som du har köpt via öppna marknadskanaler. Samsung Magician är inkompatibelt med Samsung SSD-enheter som är inkluderade i HP:s kommersiella system eller som kan köpas via HP-kanaler för kommersiella system som dessa enheter är inbäddade i med HP:s inbyggda programvara.
  För SSD-enheter från Intel: Gå till Intels hämtningscenter och sök efter “Intel SATA Solid-State Drive Firmware Update Tool” och kontrollera om det finns en uppdatering för SSD-enhetens inbyggda programvara.
  Optimering kanske inte sker automatiskt på Intels SSD-enhet. Det beror på drivrutinen som används för detta. Fortsätt till nästa avsnitt för att lära dig mer.

Fastställa drivrutinen för Intels SSD-enhet

Om du har en SSD-enhet från Intel kan optimeringen behöva ske manuellt. Åtgärderna är beroende av SSD-enhetens drivrutin och operativsystemet. För att fastställa en SSD-drivrutin från Intel, gör det följande:
 1. I Intel SSD-enhetens Egenskaper-fönster väljer du fliken Drivrutin och klickar på knappen Information om drivrutin.
 2. I fönstret Information om drivrutinsfil ser du vilken drivrutin SSD-enheten använder under Drivrutinsfiler.
  Figur : Detaljer till drivrutinsfilen
  Fönstret Information om drivrutinsfil
 3. För Windows 7: Om du har lagringsdrivrutinen Microsoft AHCI (msahci.sys) hanteras optimering automatiskt av operativsystemet. Ingen ytterligare åtgärd behövs så du kan stänga det här dokumentet.
  Om du har drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys) är optimeringen inte automatisk. Gå till nästa avsnitt för att lära dig mer om att manuellt implementera Intel Solid State Drive Toolbox.
  För Windows Vista och XP: Optimeringen är som standard inte automatisk för någon av drivrutinerna. Gå till nästa avsnitt för att lära dig mer om att manuellt implementera Intel Solid State Drive Toolbox.

Fastställa användningen av Intel® Solid State Drive Toolbox

Intel® Solid State Drive Toolbox krävs för att undersöka och konfigurera optimeringsinställningar för Intel SSD-enheter som uppfyller följande kriterier:
 • Alla bärbara datorer med Windows 7, Vista eller XP med drivrutinen Intel® Matrix Storage Manager (iaStor.sys).
 • Alla bärbara datorer med Windows Vista eller XP med lagringsdrivrutinen Microsoft AHCI (msahci.sys).
Intel Solid State Drive Toolbox är inte förinstallerad på HPs bärbara datorer, men du kan hämta den från Intel hämtningscenter. Verktygslådan vägleder dig genom processen att optimera din specifika Intel SSD-enhet.
Läs i användarhandboken för Intel Solid State Drive Toolbox, även tillgänglig för hämtning, om du vill ha specificerade instruktioner om installation, konfiguration och användning.
obs!
Första generationen av Intel SSD-enheter stöder inte TRIM tidigare än version 2CV102HA av den inbyggda programvaran. Intel Solid State Toolbox meddelar om du har första generationens SSD-enhet, och att funktionen TRIM inte kan implementeras.

Använda viloläge och strömsparläge med SSD-enheter

En dator bör försättas i ett läge som drar mindre ström innan den flyttas, eller om den inte ska användas under en längre tid. Istället för att stänga av den kan datorn försättas i antingen viloläge eller strömsparläge för att spara ström och skydda data. Använd nedanstående information till att bestämma hur du bäst konfigurerar viloläget och energisparlägen.
 • Till skillnad från bärbara datorer med traditionella hårddiskar som tar flera sekunder att väcka upp och få i fungerande drift, startar en bärbar dator med en SSD-enhet (Solid State Drive) från viloläget med samma hastighet som den återupptas från strömsparläge.
 • Om operativsystemet är installerat på en SSD-enhet bör du använda viloläge för att spara på batteriström. Strömsparläget kräver en ständig strömtillförsel som gradvis laddar ur batteriet. Viloläget använder ingen ström alls.
 • På en dator med en SSD-enhet skrivs data i minnet till SSD-enheten för lagring när datorn försätts i viloläge. Därför måste en minimikvantitet av ledigt minne på SSD-enheten motsvara den bärbara datorns minne. Om den bärbara datorn till exempel har 4 GB minne bör du ha åtminstone 4 GB ledigt minne på SSD-enheten för viloläget.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...