hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Hårddiskfel visas innan datorn startar

Det här dokumentet avser HP-datorer med HP:s UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) från och med slutet av 2008.
Vid start visas ett meddelande om hårddiskfel:
Figur : Hårddiskfel
Skärmen hårddiskfel
Hårddiskfel
Kör Hårddisktest i Systemdiagnostik.
Hårddisk № (XXX)
Detta felmeddelande kan indikera ett problem med sektorer, data eller fysiska diskar på hårddisken.
Gör följande om detta felmeddelande visas:
 • Säkerhetskopiera omedelbart alla viktiga data och filer. För instruktioner om hur du säkerhetskopierar dina data, se Säkerhetskopiera dina filer (Windows 8) för datorer med Windows 8, eller Säkerhetskopiera dina filer (Windows 7) för datorer som kör med Windows 7.
 • Utför ett diagnostiskt hårddisktest för att verifiera hårddiskens tillstånd. För instruktioner om hur du utför en hårddisktest, se följande steg.
Utför ett diagnostiskt hårddisktest
Kör hårddisktestet i HP Advanced System Diagnostics genom att använda stegen i det här avsnittet. Testet kan ta 60 minuter eller mer att slutföra beroende på hårddiskens storlek och problemets omfattning.
 1. Starta datorn och tryck direkt på esc-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas.
 2. Tryck på tangenten F2-tangenten för att öppna systemdiagnostik.
  Figur : Systemdiagnostik
  Startmeny med F2-systemdiagnostik valt
 3. Klicka på Hårddisktest på skärmen med HP Advanced System Diagnostics.
  Figur : Hårddisktest
  HP Advanced System Diagnostics-skärmen med hårddisktest valt
 4. Klicka på Starta hårddisktest.
  Figur : Starta hårddisktest
  Hårddisktest: Starta hårddisktest
 5. Vänta tills det diagnostiska testet är klart. Skärmen med testets framgång visar den beräknade återstående tiden.
  Figur : Hårddisktestframgång
  När testet har slutförts visas resultatet på skärmen.
Granska resultatet av hårddisktesten
När hårddisktestet är slutfört visas ett meddelande om vilka åtgärder som vidtagits.
Testresultat
Föreslagen åtgärd
Hårddisktestet har godkänts
Använd datorn som vanligt.
Problem har hittats och reparerats
Använd datorn som vanligt.
Dålig sektor har hittats och har mappats på nytt
Starta om datorn.
 • Om ett annat felmeddelande visas, kör hårddisktestet igen.
 • Använd datorn som vanligt om ett felmeddelande inte visas.
Ett specifikt felmeddelande och en ID-felkod visas
Gå vidare till avsnittet Kontakta HP för anvisningar.
Kontakta HP
Om hårddisktestet visar ett felmeddelande och ett fel-ID, kontakta HP genom via fliken Kontakta support längst upp på skärmen.
Kundservicerepresentanten frågar efter fel-ID om de ordnar en reparation eller byter ut hårddisken. HP:s fel-ID innehåller fyra fält med sex tecken, som t.ex. XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX, där X är ett alfanumeriskt tecken.
Figur : Hårddisktest INTE GODKÄNT
Hårddisktestresultat visar fel
Läs upp den exakta fel-ID för kundservicerepresentanten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...