hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart C4400 och C4500 allt-i-ett-serien - Meddelandet "Problem med bläckpatron", "Inkompatibel bläckpatron" eller "Bläckpatron saknas eller är skadad" visas på datorn

Det här dokumentet gäller för Photosmart C4400 och C4500 allt-i-ett-skrivare.
Skrivaren skriver inte ut, statuslampan blinkar och ett av följande felmeddelanden kan visas på datorn eller skrivarens kontrollpanel:
 • "Problem med bläckpatron"
 • ”Inkompatibel bläckpatron”
 • "Bläckpatronen är skadad eller saknas"
De här felen, inklusive "Inkompatibel patron", kan uppstå med äkta HP-patroner under vissa omständigheter. Patronen kan behöva installeras om, de elektriska kontakterna kan vara smutsiga, bläckpatronerna kan behöva justeras eller så kan det finnas ett problem med bläckpatronen eller skrivaren.

Lösning ett: Använd HP:s originalbläckpatroner

Se till att de nyligen installerade bläckpatroner är kompatibla med skrivaren och att de är omodifierade äkta HP-bläckpatroner.
HP Photosmart C4400 All-in-One-skrivarserie
Patronbeskrivning
Land/region
Amerika
Europa
Mellanöstern och Afrika
Asien, m stillahavsregionen
Svart bläckpatron
HP 74 svart
HP 350 svart
HP 140 svart
HP 860 svart
Färgpatron
HP 75 trefärgad
HP 351 trefärgad
HP 141 trefärgad
HP 861 trefärgad
Grå fotobläckpatron
HP 100 Gray Photo
HP 100 Gray
HP 100 Gray
HP 100 Gray
Fotobläckpatron
HP 99 foto
HP 348 foto
HP 138 foto
HP 858 foto
HP Photosmart C4500 All-in-One-skrivarserie
Patronbeskrivning
Land/region
Amerika
Europa
Mellanöstern och Afrika
Asien, m stillahavsregionen
Svart bläckpatron
HP 74 svart
HP 350 svart
HP 140 svart
HP 860 svart
Färgpatron
HP 75 trefärgad
HP 351 trefärgad
HP 141 trefärgad
HP 861 trefärgad
Fotobläckpatron
HP 99 foto
HP 348 foto
HP 138 foto
HP 858 foto
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Lösning två: Ta ut, kontrollera och sätt sedan tillbaka bläckpatronerna

Ett felmeddelande om bläckpatronfel kan visas om en bläckpatron inte har full elektrisk kontakt med skrivaren. Följ dessa steg när du ska ta bort och sedan sätta i patronerna igen.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 3. Lossa bläckpatronen genom att trycka lätt på dess ände.
  Figur : Ta ut trefärgspatronen
  Bild: Frigör problempatronen
 4. Dra ut bläckpatronen.
    varning!
  Rör aldrig de elektriska kopparkontakterna eller bläckmunstyckena.
   Figur : Elektriska kopparkontakter och munstycken
  1. Elektriska kopparkontakter
  2. Munstycken
 5. Ta bort all genomskinlig skyddstejp som sitter kvar på munstyckena.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen
    varning!
  Försök inte att ta bort den elektriska kopparremsan.
 6. Om patronen är kompatibel sätter du in den igen.
  • Trefärgsbläckpatronen ska sättas in i den vänstra hållaren.
  • Den svarta bläckpatronen ska sättas in i den högra hållaren.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Dra ut patronen
  Figur : Tryck patronen på plats
  Bild: Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats
 7. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 8. Försök skriva ut igen.

Lösning tre: Rengör patronens och skrivarvagnens elektriska kontakter

 1. Följande behövs för rengöring av bläckpatroner och vagn:
  • Rent destillerat vatten. Använd flaskvatten eller filtrerat vatten om du inte har tillgång till destillerat vatten. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen.
  • Rena bomullspinnar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på bläckpatronerna (kaffefilter fungerar bra).
  • Pappersark eller pappershanddukar att lägga bläckpatronerna på under rengöringen.
 2. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 3. Koppla bort strömsladden på baksidan av skrivaren.
 4. Ta ut bläckpatronen och lägg den på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt.
  obs!
  Bläckpatronerna får inte lämnas utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Om bläckpatroner befinner sig utanför skrivaren för länge, kan bläcket torka och täppa igen munstyckena.
 5. Doppa en ren skumgummitopp eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 6. Rengör endast de kopparfärgade kontakterna
  1. Kopparkontakter
  2. Bläckmunstycken (ska inte rengöras)
 7. Upprepa stegen för de andra bläckpatronerna.
 8. Fukta en bomullstopp lätt med destillerat vatten och pressa ur överflödigt vatten.
 9. Rengör de elektriska kontakterna i vagnen som sitter inuti skrivaren i patronhållaren med bomullspinne.
  Bild: De elektriska kontakterna på bläckpatronplatsen
 10. Vänta i 10 minuter så att bläckpatronen och skrivarvagnens elektriska kontakter torkar.
 11. Sätt i bläckpatronerna.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
 13. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 14. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
 15. Försök att skriva ut en sida.
 16. Om du fortfarande inte kan skriva ut, upprepa dessa steg för att rengöra och sätta tillbaka bläckpatronerna. Flera rengöringar kan vara nödvändigt för att återställa utskriften.

Lösning fyra: Återställ skrivaren

Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.

Lösning fem: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet

Om rengöring och ominstallation av bläckpatronen inte löser problemet, byt ut bläckpatronen mot en ny kompatibel HP-bläckpatron. Om du behöver skriva ut genast och kvaliteten på utskrifterna inte spelar någon roll kan du skriva ut i reservbläckläge.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Kontrollera att enheten är påslagen.
    varning!
  Om produkten är avstängd när du öppnar luckan för att komma åt bläckpatronerna, frigör den inte patronerna för byte. Du kan skada produkten om bläckpatronerna inte är ordentligt dockade när du försöker ta ut dem.
  Ett meddelande visas på displayen på Allt-i-ett-produktens kontrollpanel, som indikerar att bläckpatronen är på väg att ta slut och snart behöver bytas ut.
 2. Öppna bläckpatronsluckan.
  Skrivarvagnen flyttas till produktens vänstra sida. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
 3. Du lossar en bläckpatron genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  • Om du ska byta trefärgs bläckpatronen, tar du ur bläckpatronen från hållaren till vänster.
  • Om du ska byta den svarta bläckpatronen eller fotopatronen, tar du ur bläckpatronen från hållaren till höger.
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen utan att röra något annat än den svarta plasten. Ta sedan försiktigt bort plasttejpen genom att dra i den rosa fliken.
  Figur : Ta bort tejpen
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
 5. Håll den nya bläckpatronen med HP-logotypen uppåt och för in den på den tomma platsen.
  • Om du installerar en trefärgspatron ska den placeras i den vänstra hållaren.
  • Om du installerar en svart bläckpatron, fotopatron eller grå fotopatron för du in den i den högra hållaren.
  Figur : Sätta in patronerna
 6. Tryck bläckpatronen ordentligt på plats i hållaren tills den knäpper fast.
 7. Stäng bläckpatronsluckan.

Lösning sex: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Provisorisk lösning: Skriv ut i reservbläcksläge

Om du inte har någon utbytespatron tillgänglig kan du ändå skriva ut. Ta ut den bläckpatron som orsakar problemet och skriv ut med den återstående patronen. Om du tar bort trefärgspatronen får utskrifterna gråskala i stället för färg. Om du tar bort den svarta bläckpatronen skriver skrivaren ut långsammare och färgerna på utskrifterna kanske inte ser ut som du hade förväntat dig.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens högra sida. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Du lossar den felaktiga bläckpatronen genom att trycka på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort problempatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
 4. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 5. Vänta några sekunder för att kalibrera bläckpatronen och skicka sedan ett utskriftsjobb.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...