hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro CP1525 färgskrivarserien - Anvisningar för produktbyte

När HP byter ut defekta produkter kan det hända att vissa tillbehör eller delar måste flyttas över från den defekta produkten till den nya produkten.
  obs!
 • Vissa valfria tillbehör kanske inte ingår i din produktmodell.
 • Behåll valfria tillbehör som du har köpt separat.
Anvisningar
 1. Följ anvisningarna nedan för att se till att du avlägsnar rätt tillbehör när du ska byta eller kassera en defekt enhet.
  Stäng av skrivaren och dra ut strömkabeln. Vänta tills skrivaren svalnat och behåll följande tillbehör:
  1. Tonerkassetter
     varning!
   För att undvika skador på tonerkassetten bör den inte utsättas för ljus. Täck över tonerkassetterna om det behövs.
   • Öppna den främre luckan
   • Dra ut tonerkassettens fack
   • Ta bort en tonerkassett genom att fatta tag i handtaget på kassetten och sedan dra den rakt ut
   • Stäng tonerkassettens fack
   • Stäng tonerkassettluckan
  2. Strömkabel
  3. USB-kabel (Universal Serial Bus)
  4. Ethernet-kabel
  5. Handböcker och cd-rom
 2. Överför ovanstående tillbehör från den defekta enheten till den nya enheten.
 3. Anslut den nya produkten till vägguttaget och kontrollera att alla produktfunktioner fungerar.
 4. För vidare supportinformation till HP-produkter, se www.hp.com/support.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...