hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M1120, M1120n-skrivare - Lösa problem med utskriftskvaliteten

Problem
Utskriftskvaliteten eller utskrifterna blir inte som förväntat.
Om du har stött på något av papperskvalitets- eller pappersmatningsproblemen nedan kan dessa lösningar hjälpa dig att lösa de flesta problemen. Även om dina problem inte står med i listan kan dessa lösningar hjälpa.
Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift (bild)
  obs!
Om du får förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller om text eller bilder saknas, gå till Lösa problem med utskrifter med konstig, förvrängd eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller med text eller bilder som saknas.
Exempel på fel
Symtom
Otydliga, suddiga eller kraftigt markerade områden (bild)
Suddiga, otydlig eller mörk utskrift
Sida med skev text (bild)
Sned eller skev utskrift
Veckat eller skrynkligt papper (bild)
Veckat eller skrynkligt papper
Böjt eller vågigt papper (bild)
Böjt eller vågigt papper
Utskrift med teckenskuggor (bild
Teckenskuggor
Förvridna tecknen (bild)
Förvridna tecken
Bortfallen text (bild)
Bortfallen text
Bortfallna kanter (bild)
Bortfallna kanter
Matt, blek eller ljus text (bild)
Matt, blek eller ljus utskrift
Grå skugga eller bakgrund (bild)
Grå skugga eller bakgrund
Vertikala upprepade märken (bild)
Upprepade tonermärken
Vertikala ränder eller streck (bild)
Streck eller vertikala ränder
Bild med vita vertikala ränder
Streck eller vertikala ränder (foton)
Utskrift med smetad toner (bild)Tonerstänk (bild)
Tonern smetas ut, stänker eller orsakar andra märken
Vertikala vita ränder (bild)
Vertikala vita ränder
Vattendroppar på utskriften (bild)
Vattendroppar på utskriften
  obs!
För orsaker till oförväntad utskriftskvalitet eller pappersmatning kan du se avsnittet Orsaker.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Den vanligaste orsaken till problem med utskriftskvaliteten är att papperet inte är kompatibelt med produkten. Det kan resultera i dålig pappersmatning eller dålig tonervidhäftning. Kontrollera att papperet eller medietypen uppfyller HP:s specifikationer.
Steg ett: Justera och lägg i papperet
 1. Gör följande för att uppnå bästa möjliga pappersmatning:
  • Undersök om det finns damm, ludd eller tecken på fukt på papperet. Om papperet är dammigt, för torrt eller för fuktigt byter du ut det mot nytt papper.
     obs!
   Extrema temperaturer eller fuktighet kan påverka papperskvaliteten. Om du bor i ett område med extrema förhållanden kan du skydda ditt papper genom att förvara det i en lufttät plastbehållare.
  • Vänd på pappersbunten, rotera den 180° och lägg sedan tillbaka papperet i pappersmagasinet.
  • Justera medieledarna så att de inte ligger för nära eller för långt ifrån pappersbunten.
     obs!
   Att papperet ligger lite snett är normalt och det kan märkas när du skriver ut förtryckta formulär. Mycket sneda eller skeva utskrifter kan bli resultatet om ledarna inte ligger an mot papperet.
  • Kontrollera att huvudmagasinet sitter på plats och att det inte ligger för mycket papper i det.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till Steg två.
Steg två: Ändra papperstyp
 1. Ändra papperstypen till ett högkvalitativt papper som är kompatibelt med laserskrivare.
  • Om papperet är böjt eller vågigt kan papperet vara för lätt, för tunt eller för fuktigt.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper, eller byt ut papperstypen mot en tyngre papperstyp.
   Du kan också sänka temperaturinställningen för fixeringsenheten. Anvisningar för hur du gör det finns i Lösning fem, steg sex.
  • Om papperet är veckat eller skrynkligt kan papperet ha för mycket struktur, vara för tunt eller för fuktigt.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper, eller byt ut papperstypen mot en tyngre papperstyp eller med jämnare struktur.
  • Om du får problem med förvrängda tecken kan papperet vara för glansigt eller ha för mycket struktur.
   Byt papperstypen mot en med matt finish eller med jämnare struktur.
  • Om texten är blekt, har fallit bort eller om utskriften har tonerfläckar kan papperet vara för fuktigt, för tjockt eller för glansigt och är beständigt mot tonern.
   Byt ut papperet mot nytt, torrt papper, eller byt ut papperstypen mot en med matt finish eller med jämnare struktur.
     obs!
   På laserutskrifter är det normalt att en liten mängd toner stänker på papperet, men om stora mängder toner stänker på papperet kan papperet vara beständigt mot tonern. Vissa processer som används under papperstillverkningen kan göra att papperet avvisar tonern.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Miljön där produkten finns kan påverka utskriftskvaliteten direkt och det är en vanlig orsak till problem med utskriftskvaliteten eller pappersmatningen.
 1. Gör följande för bästa möjliga utskriftskvalitet:
  • Flytta produkten från dragiga platser som t.ex. öppna fönster eller dörrar eller vid luftkonditioneringsöppningar.
  • Se till att produkten inte utsätts för höga temperaturer eller extrem fuktighet.
   • Mycket torra (låg fuktighet) förhållanden kan öka mängden bakgrundsskuggning.
   • Mycket våta (hög fuktighet) förhållanden kan orsaka att laserskanneroptiken immar igen, vilket kan leda till bortfallen text, ojämna mörka, ljusa eller suddiga utskrifter eller så kan vattendroppar lämnas på utskriften.
  • Flytta produkten från trånga utrymmen, såsom skåp.
  • Ta bort föremål som blockerar de övre ventilationshålen. Kontrollera att luftflödet är bra genom produkten, inklusive överdelen.
  • Skydda produkten från luftburet skräp, ånga, fett eller andra element som kan lämna rester inuti produkten.
 2. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Enheter som ansluts mellan datorn och produkten, eller mellan produkten och vägguttaget, kan ibland störa kommunikationen till och från produkten. Det kan leda till teckenskuggor, suddiga eller mörka områden eller tonermärken. För att lösa det här problemet följer du stegen nedan:
 1. Anslut produkten direkt till datorn.
 2. Anslut produkten direkt till vägguttaget.
 3. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fyra: Rengör produkten
Under utskriftsprocessen kan partiklar från papper, toner och damm samlas inuti produkten. Med tiden kan den här ansamlingen orsaka problem med utskriftskvaliteten, t.ex. tonerstänk, smetad toner eller märken. Du kan lösa problemet genom att rengöra pappersbanan, pappersledarna och plockvalsen.
Steg ett: Skriv ut en rengöringssida från kontrollpanelen
Du kan rengöra produktens insida genom att använda funktionen Rengöringsläge via produktens kontrollpanel. Följ dessa steg:
 1. Tryck på Inställningar på kontrollpanelen.
 2. Använd pilknapparna () för att markera Tjänst och tryck sedan på OK.
 3. Använd pilknapparna () för att markera läget Rengöring och tryck sedan på OK.
 4. När uppmanas till det lägger du i vanligt A4- eller Letter-papper i inmatningsfacket.
 5. Tryck på OK för att bekräfta och påbörja rengöringsproceduren. En sida matas långsamt genom produkten.
 6. Kasta sidan när processen är avslutad.
 7. Torka pappersledarna och pappersbanan med ett torr, luddfri trasa.
Steg två: Rengör skannerglaset och locket
 1. Stäng av produkten, dra ut nätkabeln ur produkten och vägguttaget och vänta tills produktensvalnat.
 2. Öppna skannerns lock.
 3. Rengör försiktigt skannerglaset och locket med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats medicke-slipande glasrengöringsmedel.
  Figur : Rengör skannerglaset och locket
  Rengör skannerns glas och locket (bild)
    obs!
  Använd inte slipmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller koltetraklorid på några av produktens delar. De kan skada enheten.
 4. Torka glaset och locket med en luddfri trasa, sämskskinn eller en svamp så att det inte blir några fläckar. Använd inte pappersbaserade våtservetter eller servetter som kan repa glaset eller lämna fiberrester.
 5. Stäng skannerlocket.
Steg tre: Rengör plockvalsen
 1. Tryck på frigöringsknappen och öppna luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan till tonerkassetten
  Tryck på frigöringsknappen; Öppna luckan till tonerkassetten (bild)
 2. Ta bort tonerkassetten och sök efter plockvalsen.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
  Ta ut tonerkassetten (bild)
 3. Släpp och ta ur plockvalsen.
  1. Dra de små, vita flikarna på vardera sida om plockvalsen utåt.
   Figur : Frigör plockvalsen
   Frigöra plockvalsen (bild)
  2. Vrid plockvalsen mot framsidan.
  3. Dra försiktigt plockvalsen uppåt och utåt.
 4. Rengör plockvalsen med en luddfri trasa som du först fuktar lätt med vatten.
    obs!
  Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten rekommenderas för rengöring av plockvalsen. Kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada plockvalsen.
 5. Se till att plockvalsen torkar helt och hållet.
 6. Installera om plockvalsen.
  Figur : Installera om plockvalsen
  Sätta tillbaka plockvalsen (bild)
  1. Placera plockvalsen på dess plats.
  2. Vrid ovansidan av plockvalsen bort från dig tills båda sidorna snäpps på plats.
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan.
 8. Anslut strömsladden till produkten och vägguttaget igen, starta produkten och försök sedan skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fem: Kontrollera enhetsinställningarna
Prova att lösa problemet genom att ändra drivrutinsinställningarna.
 1. Öppna fönstret Skrivare eller Skrivare och fax.
  • Windows XP: Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare och fax.
  • Windows Vista: Klicka på Vista-ikonen (), Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare.
 2. Leta reda på din produkt och kontrollera om den har valts som standardskrivare.
  • Om det finns en bock vid produktikonen () går du vidare till nästa steg.
  • Om det inte finns en bock vid produktikonen () högerklickar du på produktikonen och väljer Ange som standardskrivare.
  obs!
Om fel skrivardrivrutin har valts när du installerade programmet kan det resultera i tonermärken eller att tonern smetas.
Steg två: Kontrollera inställningarna för papperstyp
 1. Högerklicka på produktikonen och klicka på Utskriftsegenskaper för att öppna fönstret Utskriftsegenskaper.
 2. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 3. Kontrollera inställningarna för pappers- eller medietyp.
  Figur : Den nedrullningsbara listan “Typ:” i fönstret Utskriftsegenskaper
  Fönstret Utskriftsegenskaper, fliken Papper/kvalitet, avsnittet Pappersalternativ (skärmbild)
  1. Hitta den nedrullningsbara listan Typ: .
  2. Välj den pappers- eller medietyp du använder.
   • För tunnare papper väljer du Lätt eller Tunn.
   • För tjockare papper väljer du Tungt eller Tjockt.
     obs!
   HP rekommenderar inte papper med mycket struktur, extremt tunt papper, eller papper med en vikt på mer än 90 g/m2.
 4. Kontrollera att inställningen för pappers- eller medietyp är lämplig för fixeringstemperaturen.
    obs!
  Till skillnad från bläckstråleskrivare använder laserskrivare värme för att fixera en plasttoner vid ytan på papperet. Se till att du använder värmebeständigt papper och etiketter och kuvert med självhäftningsmedel som är kompatibelt med värmen och trycket för produktens fixeringsprocess.
  1. Om du stöter på några problem som finns med i listan justerar du inställningen för Typ .
   • Om papperet är böjt eller vågigt kan du prova med följande:
    1. Sänk inställningen för fixeringstemperaturen. Det gör du genom att välja Lätt, Tunn eller OH.
    2. Använd funktionen för arkivutskrifter för att förbättra tonerfixeringen. För att göra det väljer du Arkiv eller Brevpapper.
   • Om utskriften har områden med suddig eller mörk utskrift eller om toner spritts på utskriften ökar du inställningen för fixeringstemperaturen.
    1. Välj Tungt eller Tjockt.
     Om det inte åtgärdar problemen med suddig eller mörk utskrift, eller med tonerstänk, använder du ett papper med lägre vikt eller som är tunnare.
 5. Klicka på Verkställ.
Steg tre: Kontrollera inställningarna för utskriftsdensitet
Följ stegen nedan för att kontrollera inställningarna för utskriftsdensitet i Utskriftsegenskaper och i Egenskaper.
 1. I fönstret Utskriftsegenskaper klickar du på fliken Papper/kvalitet och letar reda på avsnittet Utskriftskvalitet.
  Figur : Avsnittet Utskriftskvalitet i fönstret Utskriftsegenskaper
  Fönstret Utskriftsegenskaper, fliken Papper/kvalitet, avsnittet Utskriftskvalitet (skärmbild)
 2. Om du stöter på några problem som finns med i listan justerar du inställningarna.
  • Om hela sidan är för mörk ändrar du dpi-inställningen och aktiverar ekonomiläget.
   1. Välj 600 dpi i listrutan under avsnittet Utskriftskvalitet.
   2. Markera kryssrutan Ekonomiläge.
  • Om hela sidan är för ljus ändrar du dpi-inställningen och stänger av ekonomiläget.
   1. Välj FastRes 1200 i listrutan.
   2. Avmarkera kryssrutan EconoMode.
 3. Klicka på Verkställ, klicka på OK och stäng sedan fönstret Utskriftsegenskaper.
 4. Öppna Skrivaregenskaper. För att göra det högerklickar du på produktikonen och klickar på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Enhetsinställningar och leta reda på avsnittet Utskriftsdensitet.
  Figur : Avsnittet Utskriftsdensitet i fönstret Egenskaper
  Fönstret Egenskaper, fliken Enhetsinställningar (skärmbild)
 6. Om du stöter på några problem som finns med i listan justerar du inställningen.
  • Om utskriften har områden med grå skuggor eller med grå bakgrund sänker du inställningen för utskriftsdensitet.
   För att göra det skjuter du listen åt vänster.
  • Om utskriften har ljusa, matta eller bleka områden ökar du inställningen för utskriftsdensitet.
   För att göra det skjuter du listen åt höger.
 7. Klicka på Verkställ, på OK och stäng sedan fönstret Egenskaper.
 8. Prova att skriva ut igen.
  Om de här stegen inte löser problemet med ljusa, matta eller bleka områden kan tonerkassetten hålla på att ta slut. Gå till Lösning åtta: Byt ut tonerkassetten.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
 1. Tryck på Inställningar på produktens kontrollpanel.
 2. Använd pilknapparna () för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.
 3. Använd pilknapparna () för att markera Demosida och tryck sedan på OK.
  Testsidan skrivs ut.
Om det finns förvrängda eller felaktigt formade tecken på sidan eller om texten är vågig kan tonerkassetten vara skadad. Gå till Lösning åtta: Byt ut tonerkassetten.
Om testsidan skrivs ut som vanligt med kontrollpanelen, men du ändå har problem med utskriftskvaliteten, går du till nästa lösning.
 1. Stäng av produkten genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Starta om datorn.
 3. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren.
 4. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Lösning åtta: Byt ut tonerkassetten
Om du har utfört lösningarna ovan och ändå har problem med utskriftskvaliteten kan du ha en skadad, tom eller inkompatibel tonerkassett.
  obs!
HP rekommenderar att du använder äkta HP bläckpatroner. Äkta HP-kassetter är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt får utmärkta resultat, gång på gång. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos förbrukningsmaterial från andra tillverkare. Garantin täcker inte produktservice eller -reparationer som krävs till följd av att bläck- eller tonerförbrukningsartiklar från andra tillverkare än HP använts. HP rekommenderar att du ser till att du använder äkta HP-kassetter innan du fortsätter.
Gör så här om du vill byta ut tonerkassetten mot en ny:
 1. Tryck på frigöringsknappen och öppna luckan till tonerkassetten.
  Figur : Öppna luckan till tonerkassetten
  Tryck på frigöringsknappen; Öppna luckan till tonerkassetten (bild)
 2. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och avlägsna kassetten genom att dra den rakt ut.
  Figur : Ta ur den gamla tonerkassetten
  Ta ur den gamla tonerkassetten (bild)
 3. Håll den nya tonerkassetten horisontellt, och vrid den försiktigt framifrån och bakåt för att sprida tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Vrid på tonerkassetten
  Vrid på tonerkassetten (bild)
 4. Ta ur den nya tonerkassetten ur dess förpackning, ta bort det orangefärgade skyddet och dra sedan den orangefärgade fliken rakt ut för att ta bort förseglingen.
  Figur : Ta bort förseglingen på tonerkassetten
  Ta bort förseglingen på tonerkassetten (bild)
 5. Sätt i tonerkassetten i produkten så att den snäpper på plats och stäng luckan till tonerkassetten.
  Figur : Sätt i den nya tonerkassetten; Stäng luckan till tonerkassetten
  Sätt i den nya tonerkassetten; Stänga luckan till tonerkassetten (bild)
 6. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår, fortsätter du till nästa lösning.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
Orsaker
Symtom
Orsaker
Teckenskuggor
Utskriftskvaliteten är dålig
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Sned eller skev utskrift
Papperet matas felaktigt på grund av papperstypen eller dålig papperskvalitet
Medieledarna ligger för nära eller för långt ifrån papperet
Böjt eller vågigt papper
Utskriftskvaliteten är dålig
Papperet är för tunt
Fixeringstemperaturen är för hög
Inställningen för tonerfixeringen behöver justeras
Förvridna tecken
Utskriftskvaliteten är dålig
Papperet är för glansigt eller har för mycket struktur
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Bortfallna kanter
Utskriftskvaliteten är dålig
Bortfallen text
Papperskvaliteten är dålig
Papperet är för tjockt eller för glansigt och står emot tonern
Tonerkassetten är nästan tom
Tonerkassetten är skadad
Matningsvalsen är smutsig
Matt, blek eller ljus text
Papperskvaliteten är dålig
Papperet är för tjockt eller för glansigt och står emot tonern
Tonerkassetten är nästan tom
Tonerkassetten är skadad
Utskriftsinställningarna behöver justeras
Matningsvalsen är smutsig
Otydliga, suddiga eller kraftigt markerade områden
Papperskvaliteten är dålig
Extremt fuktiga förhållanden
Produkten är utsatt för miljömässiga faktorer
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Utskriftsinställningarna behöver justeras
Tonerkassetten är skadad
Gråa skuggor eller grå bakgrund
Papperskvaliteten är dålig, troligtvis på grund av extremt hög eller låg fuktighet
Pappersmagasinet sitter inte som det ska
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Utskriftsinställningarna behöver justeras
Tonerkassetten är skadad
Tonerstänk
Papperet är för tjockt eller för glansigt och står emot tonern
Tonerkassetten är skadad
Matningsvalsen är smutsig
Pappersbanan är smutsig
Streck eller vertikala ränder
Tonerkassetten är nästan tom
Tonerkassetten är skadad
Matningsvalsen är smutsig
Pappersbanan är smutsig
Streck eller vertikala ränder (foton)
Tonerkassetten är nästan tom
Tonerkassetten är skadad
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Tonern smetar
Papperet är för glansigt och står emot tonern
Tonerkassetten är skadad
Upprepade märken, regelbundna intervaller
Matningsvalsen är smutsig
Produkten är inte direktansluten till produkten eller vägguttaget
Vertikala vita ränder eller band
Tonerkassetten är nästan tom
Tonerkassetten är skadad
Skannern är smutsig
Vattendroppar på utskriften
Extremt hög fuktighet
Skrynkligt eller veckat papper
Papper matas fel
Medieledarna ligger för nära eller för långt ifrån papperet
Papperstypen är för tunn, har för mycket struktur eller är för fuktig
Mediebanan är blockerad

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...